Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1996. gads

1996.gads   12. kl. Ā.Bardovskaklases audzinātāja – Ārija Bardovska
Ģirts Bērziņš
Evita Briede
Linda Celmiņa
Daiga Detkova
Inese Iļjičova
Arnis Lazda
Guntars Liepiņš
Linda Lipse
Evita Platkoja
Inese Plinte
Raivis Rušiņš
Dina Siliņa
Evita Siliņa
Indars Spārniņš
Jana Ševkina
Ivita Vilciņa
Inese Vuškārniece
Guna Zaļā

1996.gads 12.kl. audz. Inese Saulīteklases audzinātāja – Inese Saulīte
Edgars Eglītis
Inese Ermansone
Ineta Kakāne
Lāsma Kalniņa
Andris Kazačkovs
Tatjana Kleščenogova
Sanita Kravale
Lāsma Kusiņa
Gundega Prauliņa
Zane Rizga
Jana Saulīte
Evita Silapētere
Jānis Štāls
Inese Šteinberga
Mareks Vītols
Ingrīda Žukova
Inga Staņislavska

klases audzinātāja – Taisa Maksimova
Dmitrijs Karabanovs
Svetlana Kiseļeva
Alla Maksimova
Sergejs Mališevs
Ļubova Pakalka
Andrejs Radionovs