Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2012. gads

2012.gads 12.a audz.Olita Onckuleklases audzinātāja – Olita Onckule
Sandija Andžāne
Zane Belostocka
Danuta Ddzelme
Viktorija Garina
Zintis Glods
Linda Gregersone
Signe Grūbe
Zane Kažus
Natālija Kostina
Ieva Krastiņa
Inga Lakstīgala
Laura Liedeskrastiņa
Jānis Mežaks
Linda Milsone
Toms Sirmais
Daiga Skrimble
Jānis Škapars
Santa Upeniece
Jānis Upmalis
Eduards Vepriks
Iļja Zaharcovs
Edgars Zaleskis

2012.gads 12.b audz.Vija Miķelsoneklases audzinātāja – Vija Miķelsone
Anna Avotiņa
Nauris Avotiņš
Toms Cišs
Lelde Dudare
Toms Fišmeistars
Evija Gulbe
Alise Jermakova
Veronika Koroļkova
Anastasija Krasutina
Jogita Kupča
Sandija Nereta
Jānis Norvaišs
Jānis Ozoliņš
Aleksandrs Patrijuks
Kaspars Rūtiņš
Ralfs Utāns
Diāna Valdemāre
Lorena Višņakova
Krista Vītola
Karina Zagorska
Elvijs Zālītis
Valters Ziners
Matīss Zvejsalnieks