Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1934. gads

1934.g.audz.Voldemārs Jēkabsonsklases audzinātājs – Voldemārs Jākabsons
Hilda – Berta Arcihovska
Valentīna Balode
Mirdza Bērziņa
Zinaida Budovska
Joselis Dimants
Jānis Eglavs
Gaļina France
Jānis Jaktēns
Bernhards – Roberts Kalniņš
Zelma – Vilija Kupče
Jānis – Arnolds Lablaiks
Zenta – Aleksandra Liepiņa
Velta Maneka
Nora Pērnava
Jānis – Arvīds Pļaviņš
Zenta Renberga
Vera Rozenblate
Ringolds Rozītis
Eriks – Oskars Rukmanis
Alma Sproģe
Kārlis Štrāls
Alma Valdmane
Vilma Vesčuna
Arvīds – Pēteris Vītols
Roha – Henna Sone