Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2021. gads

Klases audzinātāja – Iveta Briede IMG_9978
Balode Sonora
Dravnieks Atis
Jankuns Raivo
Krivašonoks Aleksandrs
Mickevičs Hārdijs Eglons
Nikaļuka Viviāna
Pitjukeviča Lelde Elīna
Priede Krista
Stafecka Alīna
Šmite Annija Ilga