Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1942. gads

klases audzinātājs – Vilhelms Tumšs
Aina – Marija Actiņa
Bruno Avens
Mudīte Avotiņa
Jānis Bērziņš
Vija Bērziņa
Lidija Dreimane
Kārlis Grosbergs
Biruta Jostiņa
Olga Kārkliņa
Rasma Leite
Jānis Liepiņš
Meta Maneka
Arnolds Melderis
Lilija – Ērika Melnalksne
Marta Pilskalne
Reinis – Oļegs Rempe
Velta – Margreta Siliņa
Alma – Valija Stūre
Adolfīna Šķēle
Laimdota Šulce
Marija Vildava
Skaidrīte – Ilga Vilka
Ludmila – Ausma Vītola
Alma – Vanda Zablocka
Ausma Zirnīte