Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2013. gads

2013.gads 12.a - audz. Iveta Krastiņaklases audzinātāja – Iveta Krastiņa
Artūrs Buševics
Edvīns Dravnieks
Krists Esiņš
Žanete Felsa
Elizabete Feoktistova
Viktorija Grugule
Elīna Ieva Ivbule
Henrijs Knodze
Vladimirs Petkuns
Renāts Tirziņš
Edgars Vībāns
Oskars Zeics

2013.gads 12.b audz.Aiga Bērziņaklases audzinātāja – Aiga Bērziņa
Alise Bērziņa
Kristaps Blitsons
Kristers Gredzens
Dāvis Ieviņš
Henrijs Jaudzems
Jevgēnijs Jurkevičs
Kaspars Lapa
Sergejs Nikaļuks
Viktorija Pereca
Zane Priede
Elvis Rubīns
Andrejs Sīmanis
Monta Štālberga
Sigita Zablocka
Mareks Zenfs