Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izmaiņas 2. decembrī

1. – 4. klase
1. 2.a Latviešu valoda (vada sk. V. Platgalve) 103. kab.
2. 2.a Dabaszinības (vada sk. V. Platgalve) 103. kab.
4. 2.a Dizains un tehnoloģijas (vada sk. I. Luksa) 103. kab.
5. 2.b Dabaszinības 115. kab.

5. – 12. klase
1., 2. 8.a Literatūra (patst. darbu vada sk. I. Luksa) 309. kab.
3. 8.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Luksa) 309. kab.
4. 8.b Krievu valoda 104. kab.
5. 9.b Klases stunda (patst. darbu vada L. Avotiņa) 312. kab.
5. 6.b Datorika (vads k. V. Platgalve) 19. kab.
6., 7. 9.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b nenotiek

Izmaiņas 1. decembrī (papildinātas)

1. - 4. klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. K. Dedela) 103.kab.
2. 2.a Latviešu valoda (vada sk. K. Dedela) 103. kab.
3. 2.a Sociālās zinības (vada sk. K. Dedela) 103. kab.

5. - 12. klase
1. 8.a Klases stunda 216.kab.
2. 8.a (sk. I. Volanes gr.) Dizains un tehnoloģijas (vada sk. L. Ivanova) 27. kab.
4. 9.b (sk. I. Volanes gr.) Datorika (vada sk. V. Platgalve) 20. kab.
5. 9.a (sk. I. Volanes gr.) Literatūra 309. kab.
7. 8.a Dizains un tehnoloģijas 25. kab.
7. 8.a (sk. I. Volanes gr.) Nenotiek