Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izmaiņas 28. janvārī

1. – 4. klase
4. 2.b Latviešu valoda 117.kab.
5. 2.b Dabaszinības 117.kab.

5. – 12. klase
1. 9.b Ķīmija 107.kab.
2. 9.b Matemātika 212.kab.
3. 10. Bioloģija 201. kab.
6. 12. Latviešu valoda 316.kab.
7. 8.a Nenotiek

Izmaiņas 27. janvārī

5. – 12. klase
1. 6.a Svešvaloda II 104./315. kab.
1. 6.b Angļu valoda 309. kab.
2. 6.b Klases stunda 315. kab.
3., 4. 9.a Literatūra 204. kab.
5. 8.b Fizika 207. kab.
6., 7. 10. Nenotiek
6., 7. 9.a Nenotiek
7. 6.b Nenotiek