Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izmaiņas 22. septembrī

1. – 4. klase
4. 2.a Sports un veselība
5. 2.a Klases stunda 112. kab.

Izmaiņas 21. septembrī

5. – 12. klase
1., 2. 7.a Datorika (sk. V. Platgalves grupai vada sk. E. Valdberga) 20. kab.
3. 8.b Vizuālā māksla 212. kab.
4. 8.b Mūzika 306. kab.
5. 11. Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 213. kab.
5. 6.b Datorika (sk. V. Platgalves grupai vada sk. E. Valdberga) 20. kab.
6. 6.a Datorika (sk. V. Platgalves grupai vada sk. E. Valdberga) 20. kab.
6. 10. Matemātika (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211. kab.
6. 9.b Datorika (sk. V. Platgalves grupai vada sk. I. Bērziņa) 20. kab.
6., 7. 8.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Ķīmija 107. kab.
8. 10. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)