Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 30. oktobrī

Izmaiņas 1. – 4. klase
1. 4.a Angļu valoda 103.kab.
2. 4.a Matemātika (vada sk. S. Fjodorova) 103. kab.
3. 4.a Sociālās zinības 103.kab.
4. 4.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova) 103. kab.
5. 4.a Nenotiek

Izmaiņas 5. – 12. klase
1. 6.b sk. G. Mozgas grupai Krievu valoda 104. kab.
2. 6.b sk. G. Mozgas grupai Angļu valoda 310. kab.
3. 5.b sk. G. Mozgas grupai Matemātika 212.kab.
3. 8.a nenotiek
4. 5.b sk. G. Mozgas grupai Angļu valoda 309. kab.
4. 9.a nenotiek
5. 8.b nenotiek
6. 7.a sk. G. Mozgas grupai nenotiek

Izmaiņas 29. oktobrī

Izmaiņas 1.-4. klase
1. 4.a Svešvaloda II 103./315.kab.
2. 4.a Matemātika (vada sk. G. Balodis) 103.kab.
3. 4.a Latviešu valoda (vada sk. G. Balodis) 103.kab.

Izmaiņas 5.-12. klase
1., 2. 5.a sk. G. Mozgas grupai Angļu valoda 104. kab.
5. 12. nenotiek
6. 7.b sk. G. Mozgas grupai nenotiek

Izmaiņas 28. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika (vada sk. G. Balodis) 103.kab.
1., 2. 3.a Sports
2. 2.a Latviešu valoda 114.kab.
3., 4. 2.a Sports
3., 4. 4.a Dabaszinības 118.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b nenotiek
1., 2. 5.b Matemātika 212.kab.
2. 7.a nenotiek
3. 4. 5.b Sports
3., 4. 9.b sk. G. Mozgas grupai nenotiek
5. 6.a sk. G. Mozgas grupai Latvijas vēsture 216.kab.
5., 6. 5.a Matemātika 213.kab.
6. 6.a sk. G. Mozgas grupai nenotiek
7., 8. 10. (valodu grupa) Latviešu valoda un literatūra 316.kab.

Izmaiņas 27. oktobrī

1. – 4. klase
4. 4.a Matemātika (vada sk. G. Balodis)

5.- 12. klase
1. 11. nenotiek
2., 3. 8.b sk. G. Mozgas grupai nenotiek
4., 5. 8.a sk. G. Mozgas grupai nenotiek
6., 7. 9.a sk. G. Mozgas grupai nenotiek

Izmaiņas 14. oktobrī

1. – 4. klase
3., 4. 4.a Dabaszinības 118.kab.

5. – 12. klase
7., 8. 10. (valodu grupa) Vizuālā māksla 204.kab.

Izmaiņas 13. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Latviešu valoda 103.kab.
2. 4.a Literatūra 103. kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Latvijas un pasaules vēsture 216.kab.
2. 7.b Latviešu valoda 312.kab.
3. 9.a Ķīmija 107.kab.
4. 9.a Latvijas vēsture 215.kab.
5. 10. Vēsture un sociālās zinātnes 215.kab.
5. 5.b Klases stunda 315.kab.
5. 9.b Fizika 207.kab.
6. 10. Svešvaloda II 209./315.kab.
6. 5.b Latviešu valoda 311.kab.
6., 7. 8.a Nenotiek
7. 10. Fizika 207.kab.
7. 9.b Nenotiek

Izmaiņas 12. oktobrī

5. – 12. klase
1. 7.a Svešvaloda II 214./315.kab.
2. 7.a Mūzika 214.kab.
3. 8.b Mūzika 214.kab.
4. 8.b Angļu valoda 310.kab.
5. 11. Ekonomika 214.kab.
6. 9.b Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 214.kab.
7., 8. 10. Nenotiek

Izmaiņas 7. oktobrī

5. – 12. klase
1., 2., 3., 4., 5., 6. 10. (valodu grupa) Valsts aizsardzības mācība (VAM) 406.kab.
1. 7.a Matemātika 212.kab.
2. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
3. 8.a Klases stunda 214.kab.
4. 7.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
5. 9.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
6., 7. 8.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 8.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 30. septembrī

5. – 12. klase
7. 10. (valodu grupa) Dizains un tehnoloģijas 27.kab.
8. 10. (valodu grupa) Sports

Izmaiņas 29. septembrī

1. – 4. klase
3. 4.a Matemātika 103.kab.
4. 4.b Dabaszinības 115.kab.
5. 1.a Dizains un tehnoloģijas 113. kab.

5. – 12. klase
1. 10. Latviešu valoda/ Latviešu valoda un literatūra 316.kab.
1. 7.a Angļu valoda 104.kab.
2. 10. Svešvaloda II 209./315.kab.
2. 7.a Literatūra 312.kab.
3. 5.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
4. 5.a Informātika 19./20. kab.
5. 6.a Krievu valoda 315.kab.
6., 7. 11. Sports (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Sports (patstāvīgais darbs mājās)