Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Izmaiņas 17. aprīlī

5. – 12. klase
3., 4. 12.(mat.gr.) Matemātika 212. kab.
5. 5.b Mūzika 204. kab.
7. 11. (mat.gr.) Programmēšana (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11. (valodu gr.) Dizains un tehnoloģijas 25. kab.

Izmaiņas 16. aprīlī

5. – 12. klase
3., 4. 6.a Angļu valoda 215. kab.
3., 4. 12. Sociālās zinātnes/ Uzņēmējdarbības pamati 310. kab.