Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 28. maijā

5.-12. klase
1. 7.b Sports
1. 8.b Klases stunda 209.kab.
2. 8.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 104.kab.
2. 10.a Angļu valoda 315.kab.
3. 7.a Sports
3. 8.a Ģeogrāfija 214.kab.
3. 7.b Latviešu valoda 316.kab.
3. 5.b Mūzika 216.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
4. 8.a Angļu valoda 309.kab.
4. 8.b Ģeogrāfija 214.kab.
5. 5.b Dabaszinības 107.kab.
5. 5.a Latviešu valoda 316.kab.
6. 7.a Latvijas vēsture (patst.darbs mājās)
6. 7.b Latvijas vēsture (patst.darbs mājās)
7. 8.a Fizika (patst.dabs mājās)
7. 8.b Fizika (patst.dabs mājās)
7. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 25. maijā

5.-12. klase
1. 5.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
1. 8.b Bioloģija 19.kab.
1. 6.a Latviešu valoda 315.kab.
2. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
2. 8.a Bioloģija 19.kab.
2. 10.a Ekonomika 216.kab.
4. 11. Matemātika 213.kab.
5. 10.b Kulturoloģija 216.kab.
5. 8.a Ķīmija 107.kab.
5. 11. Latviešu valoda 316.kab.
5., 6. 7.a Bioloģija 19.kab.
6. 5.a Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6., 7. 10.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6., 7. 11. Nenotiek
7. 8.b Nenotiek
7. 10.a Matemātika (patst.darbs mājās)

CE matemātikā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 201.kab., darba vadītājs A.Bērziņa

1.-4. klase
3. 4.b Matemātika 118.kab.
4. 2.b Latviešu valoda 117.kab.

Izmaiņas 24. maijā

5.-12. klase
1. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
1., 2. 7.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.M.Skrabutena) 216.kab.
1., 2. 8.b Svešvaloda II (patst.darbu vada sk.T.Starčenko) 214.kab.
2. 5.a Vizuālā māksla 204.kab.
2. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
3. 10.a Ekonomika 216.kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (patst.darbu vada sk.R.Jakovļeva) 104.kab.
4. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk.I.Ņikiforova) 213.kab.
4. 11. Klases stunda 215.kab.
4. 10.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.V.Miķelsone) 212.kab.
5. 8.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
5. 10.a Ķīmija (patst.darbu vada sk.D.Vēvere) 204.kab.
5. 6.a Svešvaloda II (patst.darbu vada sk.T.Starčenko) 214.kab.
5. 5.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.M.Skrabutena) 216.kab.
6. 10.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
6. 7.a Matemātika 211.kab.
6. 8.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.b Nenotiek
7. 10.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.b Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
8. 10.a Klases stunda 311.kab.
8. 11. Nenotiek

Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa):
No plkst. 9.00 (ierašanās plkst. 8.45) 9.a klase – 312.kab. intervētājs A.Lasmane, vērtētājs L.Avotiņa
No plkst. 12.00 (ierašanās plkst. 11.45) 9.b klase – 312.kab. intervētājs A.Lasmane, vērtētājs V.Rulle

1.-4. klase
1. 2.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.K.Balode) 117.kab.
1. 2.a Matemātika 113.kab.
2. 1.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 115.kab.
3. 2.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Reitere) 113.kab.
4. 3.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 116.kab.
5. 2.b Latviešu valoda 117.kab.
5. 4.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.

Izmaiņas 23. maijā

5.-12. klase
1. 8.a Bioloģija 201.kab.
2. 8.b Klases stunda 209.kab.
2. 10.a Angļu valoda 315.kab.
3. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
3. 10.b Sports
4. 10.a Bioloģija 201.kab.
4. 11. Literatūra 215.kab.
4. 7.a Literatūra 312.kab.
5. 5.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk.I.Volane) 107.kab.
5. 7.a Sports
6. 7.a Angļu valoda 310.kab.
6. 5.b Nenotiek
7. 6.b Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.a Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10.b Nenotiek
8. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa):
107.kab. – 9.a klase (darba vad.I.Briede)
213.kab. – 9.b klase (darba vad. I.Ņikiforova)
107.kab. – ar atbalsta pasākumiem (darba vad. R.Jakovļeva)

1.-4. klase
1. 4.b Matemātika 118.kab.
5. 2.a Latviešu valoda 113.kab.
6. 4.a Nenotiek

Izmaiņas 22. maijā

5.-12. klase
1. 10.a Literatūra 311.kab.
1. 10.b Literatūra 315.kab.
1. 5.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 310.kab.
2. 5.a Latviešu valoda 316.kab.
2. 10.b Bioloģija 19.kab.
3. 6.a Latviešu valoda 316.kab.
3. 10.b Kulturoloģija 216.kab.
3.,4. 7.a Literatūra (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 312.kab.
3., 4. 11. Bioloģija 19.kab.
4. 8.b Fizika 211.kab.
5. 8.a Angļu valoda 309.kab.
5. 5.b Literatūra (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 312.kab.
6. 11. Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
6. 5.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Nenotiek
7. 8.a Nenotiek
7. 6.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)

CE latviešu valodā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 201.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova

1.-4. klase
1. 1.b Matemātika 115.kab.
3. 3.b Latviešu valoda 116.kab.
3. 3.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 114.kab.
4. 4.a Latviešu valoda 112.kab.
4. 3.a Latviešu valoda 114.kab.
4. 3.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 116.kab.

Izmaiņas 21. maijā

5.-12. klase
1. 8.b Fizika 207.kab.
1. 5.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 20.kab.
1. 10.a Bioloģija 201.kab.
1. 10.b Ģeogrāfija 214.kab.
1. 7.a Sports
2. 7.a Ģeogrāfija (patst.darbu vada sk.J.Nīcgale) 211.kab.
2. 10.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
2. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.V.Mičule) 315.kab.
2. 6.b Informātika (vada sk.V.Platgalve) 103.kab.
2., 3. 8.a Fizika 207.kab.
3. 10.a Ģeogrāfija 214.kab.
3.,4. 10.b Informātika (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 201.kab.
4. 11. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
5.,6. 10.b Ekonomika 216.kab.
6. 7.a Ģeogrāfija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)

10.00 (ierašanās visiem 9.45) Eksāmens informātikā 212.kab. (teorijas daļas vadītājs sk.I.Bērziņa)
No plkst.11.00 praktiskā daļa: I grupa 20.kab., eksāmena praktiskās daļas vadītāja L.Ivanova; II grupa 19.kab., eksāmena praktiskās daļas vadītāja E.Valdberga