Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 19. septembrī

1. – 4. klase
2. 4.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. K. Balode) 117.kab.
3. 3.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 12.a Mūzika 309. kab.
1. 8.a Fizika 207. kab.
1. 7.a (sk. I. Volanes grupai) Latviešu valoda 204.kab.
2. 7.a (sk. I. Volanes grupai) Literatūra 204.kab.
3. 8.b (sk. I. Volanes grupai) Sports
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
4. 8.b (sk. I. Volanes grupai) Bioloģija 201.kab.
4. 8.a Matemātika 213. kab.
5. 8.b Pasaules vēsture 215.kab.
6., 7. 6.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Bioloģija 201.kab.
7. 8.a Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 7.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 8.b (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.a Fizika 207.kab.

Izmaiņas 18. septembrī

1. – 4. klase
1. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 116.kab.
1. 4.a Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 113.kab.
2. 2.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 118.kab.
2. 4.b Matemātika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 117.kab.
3. 4.b Literatūra (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 117.kab.
3. 2.b Matemātika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 118.kab.
3. 4.a Latviešu val. (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 113.kab.
4. 4.a Dabaszinības ( patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 113.kab.
4. 2.b Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 118.kab.
4. 1.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 116.kab.
5. 1.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 116.kab.
5. 2.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 118.kab.
5. 4.b Mūzika (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 117.kab.
5. 4.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 113.kab.
6. 4.a Mājturība un tehn. (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 113.kab.

Izmaiņas 17. septembrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 113.kab.
2. 4.a Latviešu val. (patst. darbu vada sk. S. Fišmeistare) 113.kab.
4. 4.a Angļu valoda ( patst. darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
5. 4.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. K. Balode) 113.kab.
6. 4.a Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 113.kab.

5. – 12. klase
1. 5.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 216.kab.
1. 12.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 12.a Literatūra (patst.darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 7.a Bioloģija 201.kab.
3. 11. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
3. 6.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk. I. Bērziņa) 216.kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 311.kab.
4. 5.b Literatūra (patst.darbu vada sk. L. Avotiņa) 311.kab.
4. 11. Angļu valoda (patst.darbu vada sk. S. Dārziņš) 207.kab.
4. 6.a Sports
4. 7.a Mūzika 306.kab.
5. 12.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
5. 5.a Angļu valoda 310.kab.
5. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada J. Nīcgale) 311.kab.
5. 9.b Ģeogrāfija (patst.darbu vada sk. R. Jakovļeva) 214.kab.
5., 6. 6.a Matemātika 212.kab.
6. 8.a Sports
6. 5.a Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Klases stunda 310.kab.
6. 7.a Latvijas vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Ģeogrāfija (patstāvīgais darbs mājās
7. 7.b Ģeogrāfija (patstāvīgais darbs mājās

Izmaiņas 16. septembrī

5. – 12. klase
1. 8.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 201.kab.
1. 6.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V. Mičule) 104.kab.
2. 12.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 201.kab.
3. 7.a Informātika (patst. darbu vada sk. L.Ivanova) 20.kab.
3. 5.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
4. 6.b Informātika (patst. darbu vada sk. L.Ivanova) 20.kab.
4. 8.b Ķīmija (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
4. 11. Matemātika (patst. darbu vada sk. M. Skrabutena) 216.kab.
5. 7.b Informātika (patst. darbu vada sk. L.Ivanova) 20.kab.
5. 6.b Matemātika (patst. darbu vada sk. M. Skrabutena) 216.kab.
6. 9.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
6. 11. Ķīmija (patst.darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
6. 6.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 11. septembrī

1. – 4. klase
1. 3.a Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Fišmeistare) 103.kab.
5. 3.a Latviešu val. (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 103.kab.

5. – 12. klase
2. 10. Vizuālā māksla 204.kab.
3. 10. Ķīmija 107.kab.
5. 10. Bioloģija 201.kab.
6. 10. Kulturoloģija 216.kab.
6., 7. 9.a Svešvaloda II (sk. J. Nīcgales grupai patstāvīgais darbs mājās)
7., 8. 10. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)

Eksāmeni 30. maijā

CE fizikā I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.45)

Mutvārdu daļa angļu valodā no plkst 9.00 (ierašanās 8.45) 9.ab klasei 309.kab.

Mutvārdu daļa krievu valodā no plkst 10.30 (ierašanās 10.15) 9.a klasei 104.kab.