Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 27. janvārī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika (vada sk. J. Nīcgale)
1. 1.a Matemātika (vada sk. S. Fjodorova)
3., 4. 1.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova)
3. 4.a Latviešu valoda (vada sk. J. Nīcgale)
4 4.a Literatūra (vada sk. J. Nīcgale)

5. – 12. klase
1., 2. 11. Informātika

Izmaiņas 26. janvārī

1. – 4. klase
1. 1.a Matemātika (vada sk. S. Fjodorova)
2. 1.a Dizains un tehnoloģijas (vada sk. S. Fjodorova)
4. 4.a Matemātika (vada sk. J. Nīcgale)

Izmaiņas 25. janvārī

1. – 4. klase
1. 1.a Matemātika (vada sk. S. Fjodorova)
2. 1.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova)
2. 4.a Matemātika (vada sk. J. Nīcgale)
3. 4.a Latviešu valoda (vada sk. J. Nīcgale)
3. 1.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova)
4. 1.a Dabaszinības (vada sk. S. Fjodorova)
5. 1.a Vizuālā māksla (vada sk. S. Fjodorova)

Izmaiņas 22. janvārī

5. – 12. klase
1., 2., 3.st.    7.a nenotiek
4. st.            8.a nenotiek
5. st.            5.b nenotiek

Izmaiņas 21. janvārī

5. – 12. klase
1., 2. st.   11. nenotiek
1., 2. st.   8.a nenotiek
5. st.        5.b nenotiek
6., 7. st.   10. nenotiek

Izmaiņas 20. janvārī

5. – 12. klase
1., 2. st.   11. nenotiek
2., 3. st.   10. Matemātika nenotiek
4.st.         8.b nenotiek
5.st.         5.b nenotiek
6. st.        7.a nenotiek
1., 2. st.   11. nenotiek

Izmaiņas 19. janvārī

5. – 12. klase
1., 2.st.   5.b  nenotiek
4., 5. st.  8.b  nenotiek
6., 7. st.  7.a  nenotiek

Izmaiņas 18. janvārī

5. – 12. klase
1., 2.st.   11.kl.   nenotiek
1., 2.st.   8.a nenotiek
3., 4.st.  10. nenotiek
6., 7.st.  8.b nenotiek

Izmaiņas 15. janvārī

5. – 12. klase
1., 2.st.     6.b    Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai) nenotiek
3., 4.st.     5.b     Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai) nenotiek
6.st.          7.a     Dizains un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai) nenotiek

Izmaiņas 14. janvārī

5. – 12. klase

1., 2.st.  11.kl. Matemātika – nenotiek
1., 2.st.  5.a kl. Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai) nenotiek
6. st.      7.b Dizains un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai) nenotiek