Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 16. oktobrī

1. – 4. klase
2. 1.a Vizuālā māksla 114.kab.
3. 1.b Matemātika 116.kab.
4. 1.b Angļu valoda 309.kab.
4. 3.a Matemātika 103.kab.
5. 1.a Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Angļu valoda 310.kab.
2. 7.b Informātika 19./20.kab.
3. 7.a Informātika 19./20.kab.
4. 6.b Informātika 19./20.kab.
5. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
7. 12.a Nenotiek

Izmaiņas 15. oktobrī

1. – 4. klase
1. 2.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
2. 1.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
3. 4.a Matemātika 113.kab.
4. 3.a Angļu valoda 309.kab.
5. 2.a Dabaszinības 212.kab.
6. 4.b Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
5. 7.a Matemātika 212.kab.
5., 6. 10. Matemātika 209.kab.
6. 7.a Vizuālā māksla 204.kab.
7. 9.a Nenotiek

Izmaiņas 14. oktobrī

1. – 4. klase
1. 3.a Matemātika (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 103.kab.
2. 3.a Latviešu valoda ( patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 103.kab.
4. 3.a Sociālās zinības (patst. adrbu vada sk. S. Fjodorova) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 9.a Svešvaloda II (sk. J. Nīcgales grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 209.kab.
1., 2. 12.b Programmēšanas pamati (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 20.kab.
2., 3. 10. Ekonomika 209. kab.
3. 7.a Bioloģija 201. kab.
4. 6.b Angļu valoda 309. kab.
5. 7.b Bioloģija 201. kab.

Izmaiņas 10. oktobrī

1. – 4. klase
2. 1.b Sociālās zinības 116.kab.
5. 1.b Sports

5. -12. klase
1. 7.a Latviešu valoda 212.kab.
1., 2. 6.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
2. 7.a Literatūra 212.kab.
2. 7.b Sports
3. 12.b Sports
4. 12.b Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 212.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture 215.kab.
6., 7. 7.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
6., 7. 6.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 7.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 9. oktobrī

1. – 4. klase
4. 3.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 115.kab.

5. – 12. klase
1. 11. Sports
2. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
2., 3. 9.a Svešvaloda II 310./315.kab.
3. 12.a Filozofija (patst. darbu vada sk. I. Briede) 107.kab.
4. 8.b Vizuālā māksla 204.kab.
5. 8.b Ķīmija 107.kab.
5., 6. 10. Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 209.kab.
6., 7. 8.b Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 3. oktobrī

1. -4. klase
5. 4.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
1. 5.a Angļu valoda 310. kab.
1. 12.a Mūzika 311. kab.
2. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310. kab.
2. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. O. Krasutina) 311. kab.
2. 9.b Latviešu valoda 216. kab.
2., 3. 6.b Latviešu valoda 312. kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
3. 12.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 201. kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
4. 11. Kulturoloģija (patst. darbu vada sk. A. Lasmane) 312. kab.
4. 8.a Matemātika 213. kab.
4. 5.b Literatūra (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 216. kab.
5. 6.a Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209. kab.
5. 9.b Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 216. kab.
5., 6. 10. Informātika (vada sk. L. Ivanova) 20. kab.
6. 12.b Sports
6. 6.b Sociālās zinības (patst. darbs mājas)
6. 5.a Literatūra (patst. darbs mājas)
7. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbs mājas)
7. 9.b Nenotiek
7., 8. 12.b Svešvaloda II 315.kab.
7., 8. 12.b Svešvaloda II (sk. A. Bērziņas grupai patst. darbs mājās)
7., 8. 10. Angļu valoda (patst. darbs mājas)
8. 12.a Nenotiek

Izmaiņas 2. oktobrī

5. – 12. klase
1. 8.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
1. 9.a Ķīmija (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
1., 2. 5.a Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 211.kab.
1., 2. 12.b Programmēšanas pamati 20.kab.
2. 7.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
2. 10. Vizuālā māksla 204.kab.
3. 7.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
3. 11. Sports
3., 4. 5.b Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
4. 8.b Ķīmija (patst. darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
4. 11. Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 213.kab.
4. 10. Latviešu valoda 207.kab.
5. 8.a Klases stunda 213.kab.
5. 9.a Svešvaloda II 207. / 315. kab.
5. 5.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
6. 12.a Mūzika 306. kab.
6. 5.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6. 11. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6.,7. 8.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Nenotiek
7., 8. 11. Nenotiek
8. 10. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 1. oktobrī

1. – 4. klase
1. 1.a Angļu valoda 309.kab.
1. 4.b Latviešu valoda 117.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 118.kab.
2. 4.b Vizuālā māksla 204.kab.
4. 3.b Sports (vada sk. G. Balodis)
4., 5. 4.b Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Matemātika 213.kab.
1. 7.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 207.kab.
2. 9.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 207.kab.
3. 8.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 207.kab.
3. 10. Matemātika 209.kab.
5. 8.b Klases stunda 310.kab.
5. 6.a Matemātika 212.kab.
6. 5.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 30. septembrī

5. -12. klase
1. 11. Matemātika 213.kab.
3. 12.a Bioloģija 201.kab.
4. 12.a Latviešu valoda 311.kab.
5. 9.b Bioloģija 201.kab.
6., 7. 12.b Matemātika 212.kab.
7. 6.a Sociālās zinības 215.kab.
8. 12.b Kulturoloģija 215.kab.

Izmaiņas 27. septembrī

5. – 12. klase
1. 5.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
1., 2. 12.a Matemātika (patst. darbu vada sk. S.Stučka) 212.kab.
2. 6.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
3. 5.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
3. 10. Kulturoloģija 216.kab.
3., 4. 7.a Matemātika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.
4. 12.b Tehniskā grafika 25.kab.
4. 10. Klases stunda 27.kab.
5. 7.b Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 212.kab.
5. 11. Ekonomika (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 313.kab.
6. 7.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 11. Nenotiek
7. 12.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Nenotiek
7. 10. Nenotiek