Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 12. aprīlī

5. -12. klase
1. 7.a Informātika (patst. darbu vada sk. A.Bērziņa) 19./20.kab.
2. 7.b Informātika (patst. darbu vada sk. A.Bērziņa) 19./20.kab.
3. 7.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
3., 4. 7.a Mājturība un tehnoloģijas (sk. G.Mozgas grupai patst. darbu vada sk. I.Volane) 27.kab.
4. 8.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
5. 10. Bioloģija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
5., 6. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (sk. G.Mozgas grupai patst. darbu vada sk. I.Volane) 27.kab.
7. 12. Tehniskā grafika (patst. darbs mājās)

7. mācību stunda visām klasēm, kurām tā ir, tiek pārcelta uz 0. stundu.

Izmaiņas 11. aprīlī

1.- 4. klase
1. 4.a Angļu valoda 310. kab.
2. 4.b Latviešu valoda 116. kab.
2. 2.a Latviešu valoda 103. kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114. kab.
3. 4.b Mūzika 306. kab.
4. 2.a Sociālās zinības 116. kab.

5. – 12. klase
1. 8.a Sociālās zinības 216.kab.
1. 7.b Matemātika (patst. darbu vada sk. S.Stučka) 213.kab.
1. 8.b Latvijas vēsture 215.kab.
2. 8.a Angļu valoda 310.kab.
2. 7.b Sociālās zinības 216.kab.
2. 8.b Angļu valoda 309.kab.
3. 6.b Latviešu valoda 316.kab.
3. 6.a Mūzika 213.kab.
3. 5.a Sociālās zinības 216.kab.
3. 10. Angļu valoda 315.kab.
3. 7.b Literatūra 311.kab.
3. 5.b Informātika (sk. S. Dārziņa grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 20.kab.
3. 7.a Matemātika(patst. darbu vada sk. V. Miķelsone) 212.kab.
3., 4. 12. Ķīmija (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 213.kab.
4. 6.b Literatūra 316.kab.
4. 6.a Sports
4. 7.a Angļu valoda 309.kab.
4. 5.a Informātika (vada sk. E. Valdberga) 201.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
5. 6.a Latviešu valoda 316. kab.
5. 8.b Ķīmija 107. kab.
5. 11.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 209.kab.
6. 7.a Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 209.kab.
6. 5.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.a Literatūra 316.kab.
6. 7.b Mūzika 306. kab.
6., 7. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 6.b Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 209.kab.
7. 8.b Latviešu valoda 316.kab.
8. 10. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11.a Tehniskā grafika (patstāvīgais darbs mājās)

3., 4. mācību stundas laikā 11. ab klasēm valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā/fizikā 107. /207. /20. kab. (darba vadītājs I. Briede/ S. Dārziņš)

Izmaiņas 10. aprīlī

5.- 12. klase
1. 8.b Klases stunda (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 104.kab.
1. 7.a Sociālās zinības 216.kab.
1. 12. Latviešu valoda 316.kab.
1. 11.b Bioloģija 201.kab.
1 9.a Matemātika 211.kab.
2. 7.b Literatūra 311.kab.
3. 6.b Latviešu valoda 316.kab.
3. 8.b Matemātika 211.kab.
4. 8.b Latviešu valoda 316.kab.
4. 11.a Bioloģija 201.kab.
5. 6.a Latviešu valoda 316.kab.
5. 6.b Angļu valoda 310.kab.
6. 6.b Sports (patst.darbs mājās)
6. 9.a Bioloģija 201.kab.
6. 11.b Latviešu valoda 316.kab.
6. 12. Kulturoloģija 216.kab.
6. 7.a Sports (patst.darbs mājās)
6. 7.b Sports (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 9. aprīlī

1. – 4. klase
3. 2.a Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
4. 2.b Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. G.Balodis) 115.kab.
5. 3.b Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.

5. – 12. klase
1. 8.a Svešvaloda II 104./204.kab.
1. 6.b Sociālās zinības (patst.darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
1. 7.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
2. 5.a Sociālās zinības (patst.darbu vada sk. G.Mozga) 216.kab.
2. 6.a Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. O.Krasutina) 204.kab.
2., 3. 12. Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
4. 6.a Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. L.Ivanova) 201.kab.
4. 12. Angļu valoda 315.kab.
4. 7.b Ģeogrāfija 214.kab.
5. 11.b Sports
5. 5.b Mājturības un tehnoloģija (sk. I. Volanes grupai patst. darbu vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.
6. 7.b Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 204.kab.
6. 5.a Dabaszinības (patst. darbs mājās)
6. 5.b Mājturības un tehnoloģija (sk. I. Volanes grupai patst. darbs mājās)
6. 8.a Bioloģija (patst. darbs mājās)
6., 7. 11.b Bioloģija (patst. darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patst. darbs mājās)
7. 8.a Vizuālā māksla (patst. darbs mājās)
7. 12. Ķīmija (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 8. aprīlī

1. – 4. klase
1. 4.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. V. Platgalve) 114.kab.
2. 4.a Matemātika (patst.darbu vada sk. S. Meldere) 114.kab.
4. 4.a Sociālās zinības (patst.darbu vada sk. I. Baginska) 114.kab.
5. 3.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. K. Balode) 117.kab.

5. – 12. klase
1. 11.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
1. 8.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Krastiņa). 215.kab.
1. 5.b Matemātika 213.kab.
1. 5.a Mūzika 306.kab.
2. 11.a Literatūra (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 5.b Matemātika 213.kab.
3. 7.b Matemātika 213.kab.
3. 5.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
3. 6.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 309.kab.
4. 7.b Ģeogrāfija 214.kab.
4. 7.a Latviešu valoda 309.kab.
4. 5.a Latviešu valoda 312.kab.
4. 5.b Mūzika 306.kab.
5. 9.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 201.kab.
5. 7.a Ģeogrāfija 214.kab.
5. 11.b Latviešu valoda 316.kab.
5. 8.a Svešvaloda II 309./104.kab.
6. 11.b Ģeogrāfija 214.kab.
6. 9.b Fizika 207.kab.
6. 6.a Mūzika (patst. darbu vada sk. L.Ivanova) 306.kab.
6. 7.a Angļu valoda (patst. darbs mājās)
6. 7.b Latviešu valoda (patst.darbs mājās)
7. 11.a Vizuālā māksla 204.kab.
7. 9.a Angļu valoda (patst. darbs mājās)
7. 9.b Literatūra (patst. darbs mājās)
7. 7.b Literatūra (patst. darbs mājās)
7. 8.a Mūzika (patst. darbs mājās)
8. 11.a Klases stunda (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 4. aprīlī

5. – 12. klase
1. 8.b Ķīmija 107.kab.
1. 9.b Latviešu valoda 311.kab.
1. 9.a Matemātika 211.kab.
2. 9.a Latviešu valoda 311.kab.
2. 9.b Sports
3. 7.a Pasaules vēsture 215.kab.
5. 5.b Matemātika 213.kab.
6. 9.b Matemātika 209.kab.
6. 7.a Bioloģija 201.kab.
6. 5.b Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 7.a Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 8.b Angļu valoda (patst.darbs mājās)
7. 9.b Angļu valoda (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 3. aprīlī

1. – 4. klase
1. 3.a Mūzika (patst. darbu vada sk. I.Reitere) 113.kab.
2. 2.a Mūzika (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 11.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. V. Rulle) 311.kab.
2. 11.b Literatūra (patst. darbu vada sk. V. Rulle) 311.kab.
4. 6.b Latviešu valoda 316.kab.
5. 6.b Angļu valoda 310.kab.
6. 12. Matemātika 213.kab.
6. 9.b Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Krastiņa) 215.kab.
6. 6.b Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12. Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 29. martā

5. – 12. klase
1. 8.a Ķīmija (patst.darbu vada sk. J. Nīcgale) 107.kab.
2. 10. Fizika 207.kab.
3. 5.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. V.Miķelsone) 212.kab.
5. 11.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. G.Mozga) 25.kab.
6. 11.a Sports
6. 7.a Literatūra (patst.darbu vada sk. E.Valdberga) 201.kab.
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 27. martā

1. – 4. klase
1. 2.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. G.Balodis) 103.kab.
3. 2.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I.Lazda) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 7.a Klases stunda 313.kab.
2. 7.b Latvijas vēsture 215.kab.
4. 11.a Bioloģija 201.kab.
5. 6.a Angļu valoda 309.kab.

Izmaiņas 25. martā

5. – 12. klase
1. 10. Sports
2. 9.a Ķīmija 107.kab.
2. 9.b Bioloģija (patstāvīgo darbu vada sk. S. Fjodorova) 201.kab.
3. 9.a Bioloģija (patstāvīgo darbu vada sk. S. Fjodorova) 201.kab.
3. 6.b Latvijas vēsture (patstāvīgo darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
4. 11.a Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgo darbu vada sk. S. Fjodorova) 215.kab.
4. 8.b Bioloģija (patstāvīgo darbu vada sk. J. Nīcgale) 201.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture (patstāvīgo darbu vada sk. S. Fjodorova) 215.kab.
5. 9.a Angļu valoda 309.kab.
6. 9.a Fizika 207.kab.
6. 11.a Bioloģija (patstāvīgo darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
7. 9.a Latvijas vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
8. 10. Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)