Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 16. janvārī

1. – 4. klase
2. 1.b Matemātika 116.kab.

5. – 12. klase
1. 12.a Ķīmija 107.kab.
3. 6.a Klases stunda 212.kab.
4. 8.a Mūzika 209.kab.
5. 7.b Latviešu valoda 316.kab.
6. 10. Fizika 207.kab.
7. 10. Angļu valoda 104.kab.
6., 7. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 10. Sports (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 15. janvārī

1. – 4. klase
4. 3.b Latviešu valoda 115.kab.
5. 3.a Latviešu valoda 103.kab.

5. – 12. klase
3. 6.b Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
5. 9.a Svešvaloda II 209./315.kab.
6. 7.a Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
8. 11. Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 14. janvārī

1. – 4. klase
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
4. 4.b Literatūra 117.kab.
5. 3.b Matemātika 115.kab.

5. – 12. klase
5. 9.b Klases stunda 315.kab.
6. 5.a Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10. Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Vizuālā māksla (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 13. janvārī

1. – 4. klase
1. 1.a Ētika 114.kab.
1. 1.b Ētika 114.kab.
2. 2.a Ētika 112.kab.
2. 2.b Ētika 118.kab.
5. 4.b Matemātika 117.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 311.kab.
2. 5.a Sociālās zinības 216.kab.
3. 12.a Kulturoloģija 216.kab.
3. 6.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 204.kab.
4. 5.b Dabaszinības 107.kab.
4. 12.a Bioloģija 201.kab.
5. 12.a Matemātika 212.kab.
5. 7.b Klases stunda 204.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
7. 8.a Vizuālā māksla (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 7. janvārī

5. – 12. klase
1., 2. 8.b Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209.kab.
3. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 209.kab.
4. 6.a Sociālās zinības 216.kab.
6., 7. 7.b Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 19. decembrī

1. – 4. klase
2. 1.b Sociālās zinības
5. 1.b Sports

5. – 12. klase
1. 5.b Informātika (vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
1., 2. 6.a Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 212.kab.
2. 7.b Sports
3. 12.b Sports
3., 4. 9.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 215.kab.
4. 12.b Klases stunda 212.kab.
5. 7.b Latvijas vēsture 215.kab.
6., 7. 7.b Nenotiek
7. 8.b Nenotiek
8. 12.b Nenotiek

Izmaiņas 18. decembrī

1. – 4. klase
2. 3.a Vizuālā māksla 204.kab.
3. 3.a Sports

5. – 12. klase
1. 5.a Matemātika (vada sk. I.Ņikiforova) 213.kab.
1. 12.a Matemātika (vads sk. I. Luksa) 212.kab.
1. 8.a Klases stunda 209.kab.
1., 2. 11. Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 215.kab.
2. 6.a Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 212.kab.
2. 5.a Sports
3. 12.a Filozofija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 215.kab.
3. 10. Vizuālā māksla 204.kab.
3., 4. 5.b Klases stunda (vada sk. S. Stučka) 211.kab.
3., 4. 12.b Klases stunda 212.kab.
4. 12.a Mūzika 306.kab.
5. 6.a Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 212.kab.
6., 7. 7.a Nenotiek
7. 6.b Latvijas vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.a Kulturoloģija
8. 10. Kulturoloģija (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 17. decembrī

1. – 4. klase
2. 2.b Matemātika 118.kab.
3. 2.b Sports
3. 2.a Mūzika 306.kab.
3. 4.a Vizuālā māksla 113.kab.
5. 2.a Angļu valoda 310.kab.
5. 4.a Mūzika 306.kab.

5. – 12. klase
1. 12.b Latviešu valoda 212.kab.
1. 9.b Klases stunda 315.kab.
2. 9.b Bioloģija 201.kab.
2. 12.b Sports
3. 5.a Angļu valoda 310.kab.
3., 4. 12.a Matemātika (vada sk. I. Luksa) 212.kab.
4. 5.a Klases stunda 216.kab.
4. 6.a Sports
5. 9.a Mūzika 306.kab.
5. 5.a Angļu valoda 310.kab.
5. 6.a Sociālās zinības 216.kab.
6. 5.a Nenotiek
6., 7. 6.a Nenotiek
6., 7. 9.b Nenotiek
6.,7. 9.a Nenotiek
7. 12.b Nenotiek

Izmaiņas 16. decembrī

1. – 4. klase
1. 4.b Latviešu valoda 117.kab.
4. 4.b Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 7.a Angļu valoda 309.kab.
1. 12.b Latviešu valoda 20.kab.
2. 12.b Literatūra 20.kab.
2. 7.a Svešvaloda II 212./315.kab.
3., 4. 7.b Klases stunda 212.kab.
6. 7.a Nenotiek

Izmaiņas 13. decembrī

1. – 4. klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. L. I. Reitere) 112.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (vada sk. I. Reitere) 112.kab.
3. 2.a Latviešu valoda (vada sk. S. Meldere) 112.kab.
4. 2.a Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. V. Platgalve) 112.kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 112.kab.

5. – 12. klase
1. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
1., 2. 10. Fizika 207.kab.
1., 2. 12.a Klases stunda (vada sk. L. Ivanova) 212.kab.
2. 9.b Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 211.kab.
2. 8.b Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 214.kab.
2. 6.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai) 19. kab.
3. 5.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai) 19. kab.
3. 10. Kulturoloģija 216.kab.
3. 8.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. I. Volane) 27.kab.
3., 4. 9.a Fizika 207.kab.
3., 4. 7.a Klases stunda (vada sk. A. Bērziņa) 209.kab.
4. 5.b Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. G. Mozga) 25.kab.
4. 10. Klases stunda 27.kab.
5. 5.b Angļu valoda 310.kab.
5. 7.b Bioloģija 201.kab.
5. 5.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
5., 6. 11. Informātika 19.kab.
6. 5.b Nenotiek
6. 7.b Nenotiek
6., 7. 12.a Nenotiek
7. 10. Matemātika (patst. darbs mājās)