Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Eksāmeni 30. maijā

CE fizikā I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.45)

Mutvārdu daļa angļu valodā no plkst 9.00 (ierašanās 8.45) 9.ab klasei 309.kab.

Mutvārdu daļa krievu valodā no plkst 10.30 (ierašanās 10.15) 9.a klasei 104.kab.

Izmaiņas 29. maijā

5. – 12. klase
1. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Informātika (vada sk. E. Valdberga) 19.kab.
2. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Vizuālā māksla 204. kab.
2. 7.a Bioloģija 19.kab.
2. 5.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
2. 11.b Fizika 207.kab.
3. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Mūzika 306. kab.
3. 10. Literatūra (patst. darbu vada sk. V. Rulle) 311.kab.
3. 11.b Bioloģija 19.kab.
4. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
4. 5.b Klases stunda (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
4. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Dārziņš) 20.kab.
5. 11.b Ķīmija 107.kab.
6. 11.b Literatūra 316.kab.
6., 7. 8.b (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 11.b Nenotiek

10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 12.00 /13.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens svešvalodā 9.klasēm (rakstu daļa):
201. kab. – 9.ab klase angļu valoda (darba vad. I.Krastiņa)
313.kab. – 9.ab klases angļu valoda ar atbalsta pasākumiem (darba vad. A. Bērziņa)
309. kab. – 9.ab krievu valoda klase (darba vad. I.Ozoliņa)
316.kab. – 9.ab klases krievu valoda ar atbalsta pasākumiem (darba vad. S.Stučka)
214. kab. – 9.ab klases vācu valoda (darba vad. I. Bērziņa)
209. kab. – 9.ab klases vācu valoda ar atbalsta pasākumiem (darba vad. S. Fjodorova)

Mutvārdu daļa krievu valodā no plkst 13.00 (ierašanās 12.50) 9.b klasei 313.kab.
Mutvārdu daļa vācu valodā no plkst 14.00 (ierašanās 13.50) 9.ab klasei 104.kab.

Izmaiņas 28. maijā

5. – 12. klase
5. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Sociālās zinības 216.kab.
6. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Nenotiek
6. 6.a Sociālās zinības 216.kab.
7. 6.a Matemātika 212.kab.

Izmaiņas 27. maijā

5. – 12. klase
1. 11.b Vizuālā māksla 204.kab.
6. 5.a Vizuālā māksla (patst. darbs mājās)
7. 11.b Fizika 207.kab.
8. 11.a Vizuālā māksla (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 24. maijā

2. – 4. klase
1. 4.a Angļu valoda (patst. darbu vada sk. I.Lazda) 114.kab.
2. 4.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. S.Meldere) 116.kab.
2. 2.a Ētika (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 2.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 115.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Angļu valoda 309.kab.
1. 11.a Sports
2. 11.b Literatūra 214.kab.
3. 7.b Bioloģija 19.kab.
3. 6.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
3. 7.a Matemātika 213.kab.
3. 11.b Klases stunda (patst. darbu vada sk. S.Dārziņš) 20.kab.
4. 8.b Bioloģija 19.kab.
4. 7.a Literatūra 316.kab.
4. 5.a Matemātika (patst. darbu vada sk. S.Dārziņš) 207.kab.
4. 7.b Matemātika 213.kab.
5. 10. Bioloģija 19.kab.
5. 6.a Mūzika 306.kab.
5. 8.b Literatūra 316.kab.
5. 5.a Klases stunda (vada Dz. Vanaga) 212.kab.
6. 8.b Pasaules vēsture 215.kab.
6. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbs mājās)
6. 7.b Angļu valoda (patst. darbs mājās)
6., 7. 7.a Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbs mājās)
6., 7. 8.a Matemātika (patst. darbs mājās)
6., 7. 11.b Matemātika (patst. darbs mājās)
7. 8.b Matemātika (patst. darbs mājās)
7. 11.a Matemātika (patst. darbs mājās)

CE matemātikā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.35 201.kab., darba vadītājs L.Ivanova

Izmaiņas 23. maijā

5. – 12. klase
1. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
2. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Matemātika 211.kab.
3. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Klases stunda 204.kab.
3. 11.a Angļu valoda 315.kab.
4. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Mūzika 204.kab.
4. 10. Angļu valoda 315.kab.
4. 6.a Literatūra (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 316.kab.
4. 11.a Sports
5. 11.a Bioloģija 201.kab.
5. 6.a Sports
5. 8.b Sports
5. 7.b Mūzika
5. 5.a Dabaszinības 107.kab.
5. 7.a Pasaules vēsture 215.kab.
5. 11.b Angļu valoda 315.kab.
6. 11.b Latvijas un pasaules vēsture 215. kab.
6. 5.a Angļu valoda 315.kab.
6. 7.a Klases stunda 313.kab.
6. 6.a Mūzika 306.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
6. 7.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 7.b Literatūra (patst. darbs mājās)
7. 8.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
8. 10. Latviešu valoda (patst. darbs mājās)

Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa):
No plkst. 9.00 (ierašanās plkst. 8.45) 9.a klase – 311.kab. intervētājs V. Rulle, vērtētājs S. Stučka
No plkst. 11.00 (ierašanās plkst. 10.45) 9.b klase – 311.kab. intervētājs V. Rulle, vērtētājs L. Avotiņa

Izmaiņas 22. maijā

5. – 12. klase
1. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 312. kab.
2. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Angļu valoda 315. kab.
3. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 311.kab.
4. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 311.kab.
5. 11.b Ķīmija 107.kab.
6., 7. 8.b (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek

10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa):
313. kab. – 9.a klase (darba vad. A. Bērziņa)
104. kab. – 9.b klase (darba vad. R. Jakovļeva)
214. kab. – ar atbalsta pasākumiem (darba vad. J. Nīcgale)

Izmaiņas 21. maijā

1. – 4. klase
1. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 1.b Latviešu valoda 118.kab.
4. 4.b Sociālās zinības 116.kab.
4. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 5.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
1. 8.a Vizuālā māksla 204. kab.
1. 11.a Ķīmija 107. kab.
2. 8.a Bioloģija 19. kab.
2. 5.b Dabaszinības 107.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
4. 7.b Bioloģija 19.kab.
4. 5.b (sk. I.Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
4., 5. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 309.kab.
5. 7.b Vizuālā māksla 204.kab.
5., 6. 11.b Bioloģija 19.kab.
6. 7.b Angļu valoda 310.kab.
6. 5.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.b Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 8.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Literatūra (patst. darbs mājās)

CE latviešu valodā 12.klasēm – 10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 201.kab., darba vadītājs L.Ivanova

Izmaiņas 17. maijā

5. -12. klase
3. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
3. 10. Fizika 207.kab.
4. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
5. 8.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
5. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Informātika (vada sk. S. Dārziņš) 20. kab.
5., 6. 6.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
6. 10. Kulturoloģija 216.kab.
6. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 10. Latviešu valoda 311.kab.
7. 12. Nenotiek

2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. I. Luksa) 212.kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.

Izmaiņas 16. maijā

1. – 4. klase
1. 1.b Ētika (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
1. 1.a Ētika 112.kab.
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
1. 4.b Angļu valoda 310.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
2. 2.b Matemātika 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
2. 4.b Latviešu valoda 114.kab.
3. 2.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 4.b Sociālās zinības 114.kab.
4. 4.b Mūzika 306.kab.
4. 1.b Matemātika (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 1.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 4.b Matemātika 114.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klases
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 5.a Dabaszinības 107.kab.
1. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Matemātika 211.kab.
2. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
2. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
3. 8.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 312.kab.
3. 11.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 204.kab.
4. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 8.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 312.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
5. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
5. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
6. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
6. 6.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 9.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 8.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 12. Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek