Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 13. martā

5. – 12. klase
3., 4. 10. Informātika 20.kab.

Izmaiņas 12. martā

1. – 4. klase
3. 4.b Angļu valoda (vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
5. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
6. 4.a Mūzika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 306.kab.

5. – 12. klase
1. 10. Angļu valoda 104.kab.
1. 7.a Matemātika (vada sk. I. Ņikiforova) 213.kab.
2. 10. Ķīmija 107.kab.
2. 7.a Latvijas vēsture 216.kab.
4. 7.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 212.kab.
5. 12.b Tehniskā grafika 25.kab.
6. 12.b Matemātika (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 212.kab.
7. 8.a Mūzika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 306.kab.
8. 12.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
8. 10. Nenotiek

Izmaiņas 11. martā

1. – 4. klase
2. 4.a Angļu valoda (vada sk. I. Ozoliņa) 309.kab.

5. – 12. klase
3. 12.a Tehniskā grafika 25.kab.
4. 10. Klases stunda 27.kab.
4. 12.a Bioloģija 201.kab.
5., 6. 10. Ekonomika 104.kab.
7. 11. Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 10. martā

1. – 4. klase
2. 4.a Matemātika 113.kab.

4. – 12. klase
3. 12.a Angļu valoda (vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
4. 12.a Kulturoloģija 216.kab.
5. 6.a Informātika (vada sk. L. Ivanova) 20./19. kab.
6., 7. 11. Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 9. martā

1. – 4. klase
5. 4.a Latviešu valoda 113.kab.

5. – 12. klase
2. 10. Latviešu valoda 209.kab.
3. 12.b Klases stunda 104.kab.
4. 12.b Bioloģija 201.kab.

Izmaiņas 6. martā

1. – 4. klase
1. 1.b Dabaszinības (vada sk. L. Ivanova) 116.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (vada sk. L. Ivanova) 116.kab.
2. 2.a Latviešu valoda 112.kab.
2. 4.b Dabaszinības 117.kab.
3. 1.a Sociālās zinības 114.kab.
3. 4.a Mājturība un tehnoloģijas 113.kab.
3., 4. 1.b Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
5. 1.b Latviešu valoda (vada sk. L. Ivanova) 116.kab.
5. 3.a Latviešu valoda 103.kab.

5. – 12. klase
3., 4. 10. Informātika 20.kab.
4. 7.b Klases stunda 104.kab.
5. 8.b Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
5. 9.a Angļu valoda 310.kab.
6. 10. Bioloģija 201.kab.
6. 12.a Mūzika 207.kab.

Izmaiņas 5. martā

1.- 4. klase
1. 1.b Matemātika (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
3. 1.b Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
4., 5. 1.b Vizuālā māksla (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
6. 4.a Literatūra 113.kab.

5. – 12. klase
1. 5.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 20.kab.
1., 2. 9.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupai patst. darbu vada sk. G. Mozga) 25.kab.
2. 5.b Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 20.kab.
3. 6.b Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
3. 7.a (sk. I. Volanes grupai) Svešvaloda II 209./315.kab.
4. 6.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
4. 7.a (sk. I. Volanes grupai) Angļu valoda 309.kab.
5. 7.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
6. 7.b Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
6., 7. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (sk. I. Volanes grupa patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 4. martā

1. – 4. klase
1. 1.b Latviešu valoda (vada sk. V. Platgave) 116.kab.
2. 1.b Matemātika (vada sk. I. Baginska) 116.kab.
3. 1.b Sociālās zinības (vada sk. I. Stikāne) 116.kab.
4. 3.a Ētika (vada sk. V. Patgalve) 103.kab.
5. 1.b Latviešu valoda ( vada sk. G. Balodis) 116.kab.

5. – 12. klase
6.,7. 9.a Svešvaloda II (sk. J. Nīcgales grupai patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 3. martā

5. – 12. klase
1., 2. 8.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. G. Mozgas grupai patst. darbu vada sk. I. Volane) 27.kab.
2. 6.a Sociālās zinības 216. kab.
3. 6.b Sports
3., 4. 6.a sk. G. Mozgas grupai Informātika (vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
4. 6.b Dabaszinības 107.kab.
6., 7. 7.b Mājturība un tehnoloģijas (sk. G. Mozgas grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 2. martā

5. – 12. klase
5., 6. 10. Ekonomika 20.kab.