Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sporta skolotājs 1971. gada absolvents Aleksandrs Kondratskis

Kondratskis Aleksandrs

Dzimis 1948. gada 21. martā Krustpilī. Kad zēnam bija divi gadi, vecāki pārcēlās uz dzīvi Pļaviņās. Mācījies Pļaviņu vidusskolā. 1973. gadā sāka strādāt Pļaviņu vidusskolā par sporta skolotāju. Skolā nostrādāja līdz 2009. gadam. Bijis klases audzinātājs divām klasēm, kuras izvadījis līdz izlaidumam.

Skolotājs ļoti mīlēja savu darbu, savus audzēkņus un aktīvi piedalījās sporta sacensību organizēšanā un vadīšanā. Bija pilsētas atklātā peldbaseina idejas autors un darbu īstenotājs. Ilgus gadus strādāja baseinā par pārraugu. Baseinu nodeva ekspluatācijā 1989. gada vasarā.

Skolotājs bija iniciators skolotāja A. Grīvnieka kausa izcīņai basketbolā 100 soda metienos. Savulaik šajās sacensībās piedalījās ap 100 dalībniekiem. Viņš turpināja Absolventu kausa izcīņas turnīru basketbolā, kurā piedalījās liels dalībnieku skaits.

Gadiem ilgi skolotāja pārziņā bija skolas basketbola komandas. Viņa trenētās zēnu un meiteņu komandas sasniedza teicamus rezultātus rajona, novada un republikas sacensībās. Vislielākais panākums bija 1997. gadā, kad skolas zēnu “Oranžās bumbas” spēlētāji kļuva par republikas čempioniem basketbolā.

Savulaik sporta bāzē “Jaujas ” notika daudz un dažādas sacensības slēpošanā. Skolotājs bija aktīvs šo sacensību tiesnesis, viņam piešķīra Republikas kategorijas tiesneša nosaukumu.

Daudz spēka skolotājs ieguldīja skolas sporta laukuma izveidošanā ar nestandarta ierīcēm, ziemās ierīkojot hokeja laukumu. Aleksandrs Kondratskis aktīvi piedalījās barikāžu dienās Rīgā. Viņam piešķirta Barikāžu aizstāvju medaļa.

Skolotājs bija neizmērojams dažādās jomās. Arī savai ģimenei viņš uzcēla privātmāju un vairāk nekā 10 gadus tajā dzīvo. Būdams pensijā, nodarbojas ar zvejošanu, dārza darbiem, mazbērnu pieskatīšanu.