Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2014. gads

2014.gada 12.klase - audz.Silga Stučkaklases audzinātāja – Silga Stučka
Annija Āboliņa
Līga Āboliņa
Dins Arbeiters
Nauris Balodis
Ieva Belostocka
Katrīna Bērziņa
Elvijs Gravāns
Laura Kalniņa
Artūrs Kalvišs
Deins Kaņepējs
Dagnija Kiseļeva
Pauls Krastiņš
Egita Lazdiņa
Kaspars Lotuhovs
Lelde Maškova
Liene Meldere
Imants Melderis
Mārtiņš Mironovs
Anda Mizāne
Viktorija Pavļiva
Raviks Priede
Guna Pujāte