Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1952. gads

1952.gads audz. Jānis Stūrītis2Klases audzinātājs – Jānis Stūrītis
Jānis Kārlis Bebris
Gunārs Bērziņš
Imants Bērziņš
Valentīna Brakovska
Nellija Cīrule
Ruta Gudrā
Inta Jankova
Mirdza Ermansone
Inta Kalniņa
Nellija Kalniņa
Valda Kazāka
Velta Linde
Dzintra Liniņa
Jānis Liepiņš
ALberts Ļubarts
Velta Maškova
Rita Oļehno
Meta Ozola
Alda Pāne
Zalgone Pilskalne
Dzintars Strazdiņš
Lita Šeragina
Laima Vāvere
Alda Vīksne
Inta Vīksne
Dzindra Vītola
Minjona Zvirgzde
Vavida Ziemele
Daila Vasariete
Ausma Blūma
Ilga Krastiņa
Ausma Jegermane