Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1926. gads

1926.gada izlaiduma kopskatsKlases audzinātājs – H. Vītoliņš
Zelma Dzenīte
Jānis Donners
Kārlis Jirgens
Antonija Kalēja
Leontīne Liepiņa
Oto Ņesterovs
Augusts Ošs
Nikolajs Reinfelds
Aleksandra Rūdolfa
Pēteris Vabuls
Pēteris Vītoliņš
Emma Ziediņa
Voldemārs Zizums