Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2009. gads

2009.gads kl.audz. Velta Rulleklases audzinātāja – Velta Rulle
Uldis Borskis
Dāvis Dzenīts
Kristaps Freimanis
Sintija Gabranova
Kalvis Gredzens
Agnese Gromova
Irita Groza
Laila Gutke
Līga Kozlova
Mārcis Kupčs
Anete Lasmane
Aleksandrs Orlovskis
Katrīna Rulle
Andis Spulis
Iluta Vīlande
Dairis Zālītis
Eva Žilde

2009.g.kl. audz.  Māris Siliņšklases audzinātājs – Māris Siliņš
Aija Bērziņa
Madara Dūmiņa
Signe Gravāne
Kristīne Kaļva
Līga Langenfelde
Sandris Ludbergs
Kristaps Mednis
Toms Mežapuķe
Pēteris Ņikiforovs
Rita Ostruško
Margarita Purvinska
Renāte Smeķe
Iveta Soņeca
Jurģis Stalažs
Anita Šķinuma
Aivars Upītis
Imants Upīts
Jānis Zaikovs
Renāte Zaltāne
Kaspars Zaltāns

2009.gads kl.audz Tatjana Starčenkoklases audzinātāja – Tatjana Starčenko
Andrejs Koroļkovs
Aleksandra Kostina
Olga Maksimova
Karīna Maslabojeva
Vadims Mežeckis
Deniss Pogodins
Jevgēnijs Serdjukovs
Margarita Sevastjanova
Anatolijs Vasiļjevs