Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1979. gads

1979.gads kl.audz.Aina Avenaklases audzinātāja – Aina Avena
Jānis Aldiņš
Astrīda Arbidāne
Ina Balode
Ilona Blūma
Jānis Dūte
Normunds Dzelme
Anna Dzintare
Imants Eiduks
Ilga Elksnīte
Inita Ezeriņa
Gunta Gelbe
Armands Igaunis
Daina Jukša
Daiga Kupča
Benita Liepiņa
Aigars Medeļevs
Uldis Melderis
Maija Ozola
Diāna Pele
Ivars Piļjanovskis
Ivars Vaivads
Agrita Veisa
Ingrīda Volosova
Ināra Zālīte
Inga Žverelo

1979.gads audz. Māris Siliņšklases audzinātājs – Māris Siliņš
Ziedīte Auniņa
Vitolds Borskis
Juris Čubarovs
Maija Gīga
Inta Grimpukale
Inga Kalēja
Skaidrīte Lazdāne
Daiga Lazdiņa
Gaida Lazdiņa
Anita Liepiņa
Biruta Kaļiņina
Inga Lapiņa
Ilona Ļūļaka
Dzintra Māliņa
Iveta Ozoliņa
Ainārs Silickis
Anna Sipko
Andris Tilhens
Ilona Vasiļjeva
Aija Upeniece
Imants Upmalis
Līga Zablocka
Ilgonis Zālītis
Anita Zetmane

klases audzinātāja – Helēna Galvāne
Regīna Aļehno
Svetlana Artemjeva
Aleksandrs Azarenkovs
Gaļina Cupikova
Jeļena Degtjarjonoka
Sarmīte Eglīte
Antoņina Franoviča
Olga Frolova
Olga Gubanova
Gaļina Jefimova
Jurijs Kudiņš
Oļegs Ļahs
Vladimirs Ostrovskis
Nadežda Puškarjova
Olga Pārpuce
Irina Rudj
Igors Sakovičs
Olga Švireva
Leonards Vasiļevskis
Ludmila Vasiļevska
Marina Zubrovska

klases audzinātājs – Fjodors Naumovs
Andris Bogdans
Jeļena Bragina
Raisa Cibule
Aleksandrs Cvetkovs
Ināra Čislavska
Vladimirs Djukarevs
Sarmīte Groze
Jeļena Hromenkova
Tamāra Ivanova
Ludmila Jefimova
Tatjana Kičina
Nadežda Kļevcova
Marina Ozerska
Aleksandrs Razvadovskis
Margarita Romanova
Nadežda Sereda
Rita Stepanova
Jekaterina Šabanova
Alla Voitenkova
Ņina Zaltāne
Ludmila Žavoronkova