Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1958. gads

klases audzinātājs – Antons Borisjonoks
Ēriks Auzāns
Jānis Auziņš
Jānis Dūms
Valentīna Glāzniece
Ausma Graudiņa
Vija Kalniņa
Ilga Ķerķe
Ruta Lakstīgala
Jānis Meroža
Aija Paegle
Maija Pupiņa
Pēteris Purniņš
Pēteris Pumpe
Jānis Resnis
Laimonis Siliņš
Viktors Sīlis
Juris Timermanis
Veronika Vasiļevska
Viestarts Zariņš

1958.gads. kl.audz.Artūrs Grīvnieksklases audzinātājs – Artūrs Grīvnieks
Inta Bebre
Aina Berķe
Jānis Endzelis
Lilita Gailīte
Laima Gregersone
Harijs Grigorjevs
Mihails Hohlovs
Dzidra Jaudzeme
Pēteris Kalniņš
Aldis Klemme
Biruta Kulitāne
Kārlis Lazdiņš
Voldemārs Lovkins
Vilnis Mironovs
Silvija Ozoliņa
Austra Peiseniece
Arturs Preiss
Ilze Rika
Maija Rocēna
Vēsma Skutele
Visvaldis Zariņš

klases audzinātāja Emīlija Rukmane
Viktorija Fiļimonova
Roza Glušņova
Tamāra Kirilova
Aleksandrs Korčukovs
Vladimirs Kuzmenkovs
Anatolijs Kuzmenkovs
Boriss Moļukovs
Jurijs Osipovs
Viktors Osipovs
Ņina Pavlova
Valentīna Rodina
Tamāra Sinkeviča
Valērijs Volosovs
Andris Stradiņš
Nadzežda Streļcova
Oļegs Žukovs