Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolā viesojas Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele

28. maijā skolas svinību zālē norisinājās 8., 10., 11. klašu, kā arī 7.b klases skolēnu tikšanās ar Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli.

Lasīt vairāk

EP vēstnieku organizētais konkurss “ Latvija – 20 gadi Eiropas Savienībā ”

Pļaviņu vidusskola EP vēstnieki 9. maijā Eiropas dienā aicināja 5. – 12. klašu komandas piedalīties konkursā un parādīt savas prasmes un zināšanas sacenšoties zināšanās par Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā.

Paldies visām komandām un apsveicam visus dalībniekus!

Lasīt vairāk

“Es un ES”

Eiropas dienā 9. maijā Rēzeknes Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola projekta “Demokrātiņi” ietvaros organizēja pasākumu “Es un ES”, kurā piedalījās komandas no Varakļānu, Kārsavas, Daugavpils vidusskolām, Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, kā arī paši mājinieki.

Pasākums bija interesants un pieredzi bagātinošs. Eiropas Parlamenta viceprezidenta Roberta Zīles uzruna un paneļdiskusija ar politiķiem no Rēzeknes un Ludzas novadiem sniedza plašāku ieskatu Eiropas Parlamenta norisēs un vēlēšanu procesā, kā arī tika apspriestas dažādas mūsdienu jauniešiem aktuālas tēmas, piemēram, mobings un viedierīču ietekme uz mācībām.

Pildījām dažādus uzdevumus, iesaistījāmies azartiskās aktivitātēs un baudījām iespēju klausīties dzīvo mūziku grupas “Sarkanais velvets” izpildījumā. Pasākums bija lietderīga iespēja gūt jaunas zināšanas, gan atsvaidzināt vecās, turklāt varējām veidot potenciālus sadarbības kontaktus ar citām EP vēstnieku skolām.

Lai arī ierindojāmies ceturtajā vietā, zinām, ka nākamreiz veiksies labāk!

Pļaviņu vidusskolas EP vēstnieces Elīza Kurcalte un Vendija Kažemaka

Pļaviņu vidusskolā darbību turpina Eiropas Parlamenta vēstnieki

EP_vestnieki_2023

Arī šajā mācību gadā Pļaviņu vidusskolā darbību turpina Eiropas Parlamenta vēstnieki. Priecājamies par 10. un 8. b klases skolēnu iesaistīšanos projektā.
Pirmajā tikšanās reizē par EP vēstnieku skolas prezidenti tika ievēlēta 12. klases skolniece Adriana Misiņa, bet vietnieka pienākumus pildīs 12. klases
skolniece Vendija Kažemaka.

Čekpoints “Mēs kopā Eiropā!”

Eiropas dienā 9. maijā, kas veltīta mieram un vienotībai, projekta “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas” komanda Adriāna Misiņa, Vendija Kažemaka, Darja Kmito, Mikuss Krēbss, Samanta Ērgle un Edīte Visocka aicināja visas 5.-12. klašu komandas izmēģināt spēkus čekpointā “Mēs kopā Eiropā!”.
Ar rezultātiem var iepazīties šeit.
Paldies visiem par lielo atsaucību un entuziasmu!

EP vēstnieku skolas prezidente Edīte Visocka

Slava Ukrainai!

Šorīt baltais sniegs krīt un šķiet, ka viss būs labi jau no mirkļa, kad sniegpārslas klāj zemi. Tās nosegs kara šausmas, un vairs nebūs jādzird kara dārdi, jāklausās ziņu raidījumos par jauniem kritušajiem, kas atdod dārgāko – dzīvību…
Pļaviņu vidusskolas Eiropas vēstnieki izveidojuši video, kurā pauž  savu redzējumu par jau 365 dienas ilgstošo karadarbību Ukrainā.

Sākumskolas skolēniem par Eiropas Savienību

Tā kā viens no Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmas komandas uzdevumiem ir īstenot izglītojošus pasākumus izpratnes veidošanai par Eiropas Savienību, tad laikā no 25. novembra līdz 16. decembrim vēstnieku komandas skolēni viesojās Pļaviņu vidusskolas sākumskolas klasēs un vadīja nodarbības par ES un vēlēšanām.

Lasīt vairāk

Lai stipra Latvija, stiprā Eiropā un stiprā pasaulē!
Pļaviņu vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieki sveic visus LR 104. dzimšanas dienā!

apsveikums_vestnieki

Pļaviņu vidusskola – Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

Pļaviņu vidusskola šogad piedalās programmā “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas” (EPVS), kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Latvijas Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Skolas, kuras iesaistās programmā, īsteno izglītojošus pasākumus izpratnes vairošanai par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām.

Lasīt vairāk