Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Čekpoints “Mēs kopā Eiropā!”

Eiropas dienā 9. maijā, kas veltīta mieram un vienotībai, projekta “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas” komanda Adriāna Misiņa, Vendija Kažemaka, Darja Kmito, Mikuss Krēbss, Samanta Ērgle un Edīte Visocka aicināja visas 5.-12. klašu komandas izmēģināt spēkus čekpointā “Mēs kopā Eiropā!”.
Ar rezultātiem var iepazīties šeit.
Paldies visiem par lielo atsaucību un entuziasmu!

EP vēstnieku skolas prezidente Edīte Visocka