Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: fotogalerija

9. klašu izlaidums Pļaviņu novada ģimnāzijā

Izlaidums ir viena no Pļaviņu novada ģimnāzijas skaistākajām tradīcijām. Kaut arī šogad pavisam neierastā formātā, 12. jūnijā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, notika 9.a un 9.b klases izlaidums. Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma 38 devīto klašu skolēni, klātesot klases audzinātājai, vecākiem, pirmajai audzinātājai un skolas vadībai.
2020./2021. mācÄ«bu gads bija pavisam neierasts ar attālināto mācÄ«bu procesu un klases biedru virtuālu klātbÅ«tni, bez pasākumiem, ekskursijām un citām aktivitātēm, bez kopÄ«gas ikdienas un kopā bÅ«Å¡anas. VarbÅ«t tieÅ¡i tāpēc esam novērtējuÅ¡i lÄ«dzcilvēku lomu mÅ«su dzÄ«vē, patiesas cilvēciskās vērtÄ«bas un emocijas. Izlaidumā virmoja neaprakstāma emociju gamma – atkalsatikÅ¡anās prieks, sirsnÄ«ba, mÄ«lestÄ«ba, pateicÄ«ba, gandarÄ«jums…
Paldies absolventu ģimenēm, ka ikdienas steigā atradāt laiku, lai sadarbotos, atbalstītu un piedalītos klases un skolas dzīvē.
Absolventiem novēlu neapstāties pie sasniegtā, būt sirdsgudriem lēmumu pieņemšanā un mērķtiecīgiem to īstenošanā!

Ilze Luksa,
Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore

Projekts “Pavasaris ir šeit!”

Ir noslēdzies starptautiskais eTwinning projekts “Spring is here”, kurā piedalÄ«jās arÄ« Pļaviņu novada Ä£imnāzijas 2.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Ilzi Kungu. Projekta mērÄ·is: mudināt skolēnus saskatÄ«t, kā pavasaris ienāk dabā, ar aktivitāšu palÄ«dzÄ«bu stiprināt saikni ar dabu. Projekta sadarbÄ«bas partneri bija skolēni no Turcijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, Jordānijas, Horvātijas, Spānijas un Ukrainas. LasÄ«t vairāk…

Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunsardzes vienība

Šī gada 14. februārī Pļaviņu novada ģimnāzijas jaunsargi piedalījās pārgājienā ar orientēšanos apvidū.
21. gs. tehnoloÄ£ijām mÅ«su dzÄ«vē ir liela nozÄ«me, tādēļ jaunsargi orientējās ar mobilo aplikāciju palÄ«dzÄ«bu savās viedierÄ«cēs. Daļai no pārgājiena dalÄ«bniekiem tā bija jauna pieredze, daļai – jau zināma lieta. LasÄ«t vairāk…

Vides izglītības fonda ikgadējā akcija “Silto džemperu diena”

Å odien, 9. februārÄ«, piedalāmies Vides izglÄ«tÄ«bas fonda ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērÄ·is ir izglÄ«tot sabiedrÄ«bu par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzÄ«gākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tika nedaudz samazināta temperatÅ«ra un visi uzvilka siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatÄ«vai. LasÄ«t vairāk…

Seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglÄ«tÄ«ba – kur ir balanss?”

29. janvārÄ« 11. – 12. klaÅ¡u skolēni piedalÄ«jās seminārā “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglÄ«tÄ«ba – kur ir balanss?”, kuru organizēja un vadÄ«ja biedrÄ«ba “JaunieÅ¡u konsultācijas” sadarbÄ«bā ar Prakse.lv. Seminārā jaunieÅ¡i uzzināja par nākotnes darba tirgus perspektīvām, saņēma padomus, kā izvēlēties sev piemērotu profesiju un augstākās izglītības iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt, tika informēti par jaunākajiem projektiem, kas palīdz orientēties profesiju daudzveidībā. LasÄ«t vairāk…

Ko darīt brīvajā laikā janvārī?

Ko darīt brīvajā laikā? Varbūt adīt, šūt un tamborēt? Varbūt uzrakstīt pasaku par savu krūzi?
Ir sācies jauns gads katram no mums ar jaunām domām, cerÄ«bām, mērÄ·iem, bet viena vēlēšanās mÄ«t mÅ«su visu prātos un sirdÄ«s – kaut ātrāk tiktu uzveikta baisā slimÄ«ba, kas no iepriekšējā gada met tumÅ¡u ēnu jaunā gada plāniem. Ir jomas, kurās darbÄ«ba ir apsÄ«kusi, ir jomas, kur aktivitātes notiek attālināti. ArÄ« skolu darbs ir pielāgots ierobežojumiem – II semestris ir sācies ar pagarinātu brÄ«vlaiku un turpinājumu mācÄ«ties attālināti. LasÄ«t vairāk…

Īstenots eTwinning projekts “Welcome to my city”

1. semestrÄ« 2.a klases skolēni kopā ar sadarbÄ«bas partneriem no Itālijas, Polijas un Turcijas Ä«stenoja projektu “Welcome to my city.” Projekta mērÄ·is bija iepazÄ«t savu pilsētu, dokumentēt iegÅ«to informāciju un iepazÄ«stināt ar to sadarbÄ«bas partnerus. LasÄ«t vairāk…

Drošības mēnesis

Arī šogad septembris un oktobris skolā ir drošības mēnesis.
Dažādas tēmas par skolēnu drošību un atbildību tika aktualizētas ne tikai klases stundās, bet arī speciālistu vadītās nodarbībās.
9. un 12. oktobrÄ« sadarbÄ«bā ar AS “Sadales tÄ«kls” notika DroÅ¡Ä«bas stunda sākumskolas un pamatskolas klasēm. 1.-4.klaÅ¡u skolēniem nodarbÄ«bu vadÄ«ja AS “Sadales tÄ«kls” komunikācijas speciāliste I. Tilhena, bet 5. -8.klaÅ¡u skolēniem – G. CaunÄ«tis. LasÄ«t vairāk…

Vidusskolēni piedalās starptautiskajā izglītības akcijā

Jau kopÅ¡ 2015. gada Latvijā tiek organizēta starptautiskā izglÄ«tÄ«bas akcija “Pasaules lielākā mācÄ«bu stunda”, kuras mērÄ·is ir iepazÄ«stināt tās dalÄ«bniekus ar globālajiem mērÄ·iem un iesaistÄ«t ikvienu to sasniegÅ¡anā. Latvijā akciju organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. LasÄ«t vairāk…

Ekopadomes pārstāvji popularizē veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu

10. septembrÄ« Ekopadomes pārstāvji – Viviāna (12. kl.), Kate (8.b kl.), Ramona (6.b kl.) un Andis (11. kl.) Pļaviņu Zaļajā tirgÅ« popularizēja veselÄ«gu un videi draudzÄ«gu dzÄ«vesveidu. Ekoskolas gada tēmas „BioloÄ£iskā daudzveidÄ«ba” ietvaros, skolēni gan tirgus mazākajiem apmeklētājiem, gan viņu vecākiem un pārējiem interesentiem piedāvāja pārbaudÄ«t zināšanas, atpazÄ«stot Latvijā biežāk sastopamo koku sugas un dzÄ«vniekus, izglÄ«toja tirgotājus un pircējus par Å¡obrÄ«d aktuālām vides tēmām, lielu uzsvaru liekot uz bioloÄ£iskās daudzveidÄ«bas aizsargāšanu un ekoloÄ£iskās pēdas samazināšanu. LasÄ«t vairāk…