Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: erudīts

Konkurss “Erudīts 2023”

Pēc ilgāka laika pārtraukuma 7. marta pēcpusdienā skolā norisinājās konkurss “Erudīts 2023” 10. – 12. klašu skolēniem. Konkursā piedalījās 7 klašu komandas. 10. klasi pārstāvēja komanda “VIP” un “Veni vidi vici”, 11. klasi -  komandas “AAA” un “Nezinu3”, 12. klasi – komandas “Vinnijs Pūks un draugi”, “Pandas” un “Nastja un lāči”.

Lasīt vairāk

“Erudīts 2020” vidusskolēniem

2020. gada 3. marta pēcpusdienā 10. – 12. klašu skolēni pulcējās uz ikgadējo konkursu “Erudīts”. Ņemot vērā pagājušā gada skolēnu un skolotāju priekšlikumus, šogad konkurss tika organizēts klašu komandām. Lai dažādotu ierasto konkursa norisi, šogad tika mainīts konkursa formāts un komandām tika piedāvāts izvēlēties dažādus jautājumus 9 jomās. Aktīvi piedaloties konkursā, skolēni apliecināja savu erudīciju, zināšanas, atjautību. Lasīt vairāk…

“Erudīts 2019” pamatskolēniem

Ašiem soļiem tuvojas vasara, skolas beigas, vēl tikai jānokārto pēdējās ieskaites un eksāmeni. Aprīļa mēnesis pamatskolēniem bija zināšanu pārbaudes mēnesis, kuru rīkoja skolas pašpārvaldes kompetenču darba grupa. 2. aprīlī norisinājās 5. – 7. klašu Erudīts, kurā piedalījās 9 komandas. Lasīt vairāk…

Ar rezultātiem var iepazīties:
5. – 7. klase šeit
8. – 9. klase šeit

5.- 7. klašu Erudīts


8. – 9. klašu Erudīts

Konkurss “Erudīts” 3.- 4. klašu skolēniem

Turpinot tradīciju, 28.martā 3.- 4.klašu skolēni sacentās konkursā “Erudīts 3.- 4.klasēm”. Šogad konkursā savā erudīcijā  sacentās 8 komandas. Lasīt vairāk…

“Erudīts 2019” vidusskolēniem

2019. gada 5. marta pēcpusdienā vidusskolas skolēni pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2019”. Konkursā piedalījās: Violeta Adamoviča, Karīna Davidova, Letīcija Janoviča, Anete Kapteine, Lelde Elīna Pitjukeviča, Rūdis Ruciņš – Vējiņš, Kristiāna Dedela. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Lasīt vairāk…

Notika konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija22.martā 3.- 4.klašu skolēni sacentās konkursā “Erudīts 3.-4.klasēm”. No katras klases konkursā piedalījās 2 komandas, katrā četri skolēni. Spraigā cīņā, kura ilga gandrīz divas stundas, tika noskaidrotas zinošākās un veiksmīgākās komandas. Lasīt vairāk.

“Erudīts `2018” vidusskolēniem

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā Lana Ivanova

2018.gada 6.marta pēcpusdienā vidusskolas skolēni pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2018”, kurš šogad pēc ilgāka pārtraukuma tika organizēts kā individuāls nevis komandu konkurss. Konkursā piedalījās: Violeta Adamoviča, Karīna Davidova, Letīcija Janoviča, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Gints Kapteinis, Agate Krista Kriņicka, Lineta Lauva, Laine Liepiņa, Agate Mežmale, Rainers Milsons, Edvards Silagailis un Arvis Vaivads. Starp konkursa kārtām jauniešiem bija sevi nedaudz jāprezentē, pastāstot par sevi un savu dzīves moto.
Konkurss iesākās ar vispārīgu testu, kurā konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz dažnedažādākajiem jautājumiem, kam sekoja vēstures, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas sagatavots konkursa uzdevums “Lepojamies ar….”. Konkursa turpinājumā matemātiski praktisks uzdevums “Tangramas”. Savas valodas zināšanas konkursa dalībniekiem bija jāparāda svešvalodu metodiskās komisijas sagatavotajā uzdevumā “Svinamās dienas”, bet latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija bija sagatavojusi testu, kurā tika pārbaudīta gan pareizrakstība, gan plašās zināšanas literatūrā. Lai pārbaudītu savu erudīciju mākslas jomā, konkursa dalībniekiem bija jāatpazīst mākslas darbu autori, bet muzikālās zināšanas bija iespēja pārbaudīt gan nosaucot slavenu komponistu dzimteni, gan atpazīstot muzikālajos skaņdarbos izpildītāju balss grupas. Dzirdēto un redzēto dabaszinātņu priekšmetos varēja likt lietā testā, kuru bija sagatavojuši dabaszinību metodiskās komisijas skolotāji.
Aktīvi piedaloties visās konkursa kārtās, skolēni apliecināja savu erudīciju, zināšanas, radošumu, atjautību.
Sīvā konkurencē tika noskaidroti konkursa rezultāti: 1.vietu ieguva Letīcija Janoviča (59,5 punkti), 2.vietu ieguva Karīna Davidova (54,5 punkti), 3.vietu ieguva Anete Kapteine (49,5 punkti). Godalgoto vietu ieguvējas saņēma piemiņas balvas ar skolas jubilejas logo. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Vija Miķelsone, Indra Ozoliņa, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Iveta Briede. Paldies par sniegto atbalstu konkursa veiksmīgai norisei Gintam Balodim, Jolantai Nīcgalei!

Uz tikšanos konkursā “Erudīts ‘2019”!

Konkurss „Erudīts 2017” 3.-4.klašu skolēniem

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija10.martā zināšanās, asprātībā un veiklībā mērojās 3.-4.klašu skolēni.

Šogad konkursā piedalījās 8 komandas – 3.a klases  – „Zvaigznes kosmosā” un „Šokolādes spēks”, 3.b klases  – „Gudrīši rullē” un „Asprātīši”, 4.a klases – „Burvju komētas” un „Sarkanās zvaigznes”, 4.b klases – „Mazie zinātnieki” un „Virtuļi”.

Katras komandas mājas darbs bija sagatavot komandas vizītkarti.  Konkursa gaitā skolēni parādīja savas zināšanas un asprātību matemātikas uzdevumu risināšanā,  prātoja latviešu valodas gudrības.  Komandas  atcerējās  interesantus faktus dabaszinībās, kas akcentēja MammasDabas jautājumus,  parādīja komandas sadarbošanās prasmes gatavojot apsveikumus. Protams, netrūka arī mūzikas konkursa un sportisko aktivitāšu.

Par uzvarētājiem šā gada konkursā kļuva  „Mazie zinātnieki”,  tikai nedaudz atpaliekot, 2.vietu izcīnīja „Burvju komētas”, bet 3.vieta komandai „Sarkanās zvaigznes”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.

Savas prasmes strādāt komandā arī šoreiz pierādīja sākumskolas skolotāju kolektīvs, organizējot pasākumu.  Varam būt gandarīti, ka mēs kopā varam daudz!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Meldere

Konkurss “Erudīts 2017″ vidusskolēniem

Lana Ivanova, direktora vietniece izglītības jomā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija2017.gada 9.marta pēcpusdienā  vidusskolas klašu komandas pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2017”. Konkursā 10. – 12.klasi pārstāvēja komandas:
“1.vieta”, “Atprātotāji”, “Ātras un bez tušas”, “BOBA ferma 2”, “Blondais”, “Meitenes ZELTENES”.
Konkurss iesākās ar savas komandas nosaukuma un moto prezentēšanu radoši literārajā izpausmē. Turpinājumā skolas metodiskās komisijas bija sarūpējušas daudzveidīgus, radošus un praktiskus uzdevumus dažādās jomās, kurās pasākuma dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu.
Konkursa noslēgumā savas zināšanas komandu līderiem nācās parādīt kapteiņu konkursā, kurā šogad bija sagatavoti dažādi jautājumi saistībā ar Ekoskolas projektu.
Pēc nepilnām trīs stundām tika noskaidroti konkursa rezultāti: 1.vietu izcīnīja 12.klases komanda “Meitenes ZELTENES” (57,37 punkti), 2.vietā ierindojās 11.klases komanda “Ātras un bez tušas” (49,1 punkts), 3.vietā – 12.klases komanda “Blondais” (46,06 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma piemiņas balvas. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Velta Rulle, Laura Avotiņa, Vineta Platgalve, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Indra Ozoliņa, Rita Jakovļeva, Dace Vēvere, Guntis Mozga, Iveta Briede un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktora p.i. Ilzei Luksai!
Uz tikšanos konkursā “Erudīts ‘2018”!

Konkurss „Erudīts” arī sākumskolā

puce29.aprīlī skolas svinību zālē pulcējās 3. un 4.klašu klašu komandas. Katrā komandā bija četri dalībnieki.

Konkurss sākās ar mājas uzdevumu – katra komanda iepazīstināja ar sevi, savas komandas nosaukumu un devīzi. Visa konkursa gaitā sacensības notika starp  komandām „Zvaigžņotais četrinieks ” 3.a, „Gudrā bumba” 3.a, „Minioni labākie” 3.b, „Ideja” 3.b, „Jautrīši ” un „Ūdens lāses” 4.a, „Mazie Einšteini” un „Oranžie apelsīni” 4.b klase.

Konkursa gaitā sākumskolas skolotāju sagatavotajos konkursos, komandām bija jāapliecina savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, mūzikā, puzles salikšanā un veiklības uzdevumā. Šogad pirmo reizi vienu konkursa kārtu sagatavoja arī angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla. Paldies!
Konkursa noslēgumā visas komandas saņēma mierinājuma balvas – saldumus.
1.vietu konkursā ieguva 4.b klases komanda „Mazie Einšteini”, 2.vietu – 4.a klases komanda „Ūdens lāses”, 3.vietu 4.b klases komanda „Oranžie apelsīni”.
 Izsaku pateicību visiem sākumskolas pedagogiem par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā, kā arī Lanai Ivanovai par skaistajiem diplomiem.
Veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

                                            Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda