Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: erudīts

Notika konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija22.martā 3.- 4.klašu skolēni sacentās konkursā “Erudīts 3.-4.klasēm”. No katras klases konkursā piedalījās 2 komandas, katrā četri skolēni. Spraigā cīņā, kura ilga gandrīz divas stundas, tika noskaidrotas zinošākās un veiksmīgākās komandas. Lasīt vairāk.

“Erudīts `2018” vidusskolēniem

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

Direktora vietniece izglītības jomā Lana Ivanova

2018.gada 6.marta pēcpusdienā vidusskolas skolēni pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2018”, kurš šogad pēc ilgāka pārtraukuma tika organizēts kā individuāls nevis komandu konkurss. Konkursā piedalījās: Violeta Adamoviča, Karīna Davidova, Letīcija Janoviča, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Gints Kapteinis, Agate Krista Kriņicka, Lineta Lauva, Laine Liepiņa, Agate Mežmale, Rainers Milsons, Edvards Silagailis un Arvis Vaivads. Starp konkursa kārtām jauniešiem bija sevi nedaudz jāprezentē, pastāstot par sevi un savu dzīves moto.
Konkurss iesākās ar vispārīgu testu, kurā konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz dažnedažādākajiem jautājumiem, kam sekoja vēstures, sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas sagatavots konkursa uzdevums “Lepojamies ar….”. Konkursa turpinājumā matemātiski praktisks uzdevums “Tangramas”. Savas valodas zināšanas konkursa dalībniekiem bija jāparāda svešvalodu metodiskās komisijas sagatavotajā uzdevumā “Svinamās dienas”, bet latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija bija sagatavojusi testu, kurā tika pārbaudīta gan pareizrakstība, gan plašās zināšanas literatūrā. Lai pārbaudītu savu erudīciju mākslas jomā, konkursa dalībniekiem bija jāatpazīst mākslas darbu autori, bet muzikālās zināšanas bija iespēja pārbaudīt gan nosaucot slavenu komponistu dzimteni, gan atpazīstot muzikālajos skaņdarbos izpildītāju balss grupas. Dzirdēto un redzēto dabaszinātņu priekšmetos varēja likt lietā testā, kuru bija sagatavojuši dabaszinību metodiskās komisijas skolotāji.
Aktīvi piedaloties visās konkursa kārtās, skolēni apliecināja savu erudīciju, zināšanas, radošumu, atjautību.
Sīvā konkurencē tika noskaidroti konkursa rezultāti: 1.vietu ieguva Letīcija Janoviča (59,5 punkti), 2.vietu ieguva Karīna Davidova (54,5 punkti), 3.vietu ieguva Anete Kapteine (49,5 punkti). Godalgoto vietu ieguvējas saņēma piemiņas balvas ar skolas jubilejas logo. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Vija Miķelsone, Indra Ozoliņa, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Iveta Briede. Paldies par sniegto atbalstu konkursa veiksmīgai norisei Gintam Balodim, Jolantai Nīcgalei!

Uz tikšanos konkursā “Erudīts ‘2019”!

Konkurss „Erudīts 2017” 3.-4.klašu skolēniem

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija10.martā zināšanās, asprātībā un veiklībā mērojās 3.-4.klašu skolēni.

Šogad konkursā piedalījās 8 komandas – 3.a klases  – „Zvaigznes kosmosā” un „Šokolādes spēks”, 3.b klases  – „Gudrīši rullē” un „Asprātīši”, 4.a klases – „Burvju komētas” un „Sarkanās zvaigznes”, 4.b klases – „Mazie zinātnieki” un „Virtuļi”.

Katras komandas mājas darbs bija sagatavot komandas vizītkarti.  Konkursa gaitā skolēni parādīja savas zināšanas un asprātību matemātikas uzdevumu risināšanā,  prātoja latviešu valodas gudrības.  Komandas  atcerējās  interesantus faktus dabaszinībās, kas akcentēja MammasDabas jautājumus,  parādīja komandas sadarbošanās prasmes gatavojot apsveikumus. Protams, netrūka arī mūzikas konkursa un sportisko aktivitāšu.

Par uzvarētājiem šā gada konkursā kļuva  „Mazie zinātnieki”,  tikai nedaudz atpaliekot, 2.vietu izcīnīja „Burvju komētas”, bet 3.vieta komandai „Sarkanās zvaigznes”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.

Savas prasmes strādāt komandā arī šoreiz pierādīja sākumskolas skolotāju kolektīvs, organizējot pasākumu.  Varam būt gandarīti, ka mēs kopā varam daudz!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Meldere

Konkurss “Erudīts 2017″ vidusskolēniem

Lana Ivanova, direktora vietniece izglītības jomā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija2017.gada 9.marta pēcpusdienā  vidusskolas klašu komandas pulcējās skolas svinību zālē uz ikgadējo konkursu “Erudīts 2017”. Konkursā 10. – 12.klasi pārstāvēja komandas:
“1.vieta”, “Atprātotāji”, “Ātras un bez tušas”, “BOBA ferma 2”, “Blondais”, “Meitenes ZELTENES”.
Konkurss iesākās ar savas komandas nosaukuma un moto prezentēšanu radoši literārajā izpausmē. Turpinājumā skolas metodiskās komisijas bija sarūpējušas daudzveidīgus, radošus un praktiskus uzdevumus dažādās jomās, kurās pasākuma dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu.
Konkursa noslēgumā savas zināšanas komandu līderiem nācās parādīt kapteiņu konkursā, kurā šogad bija sagatavoti dažādi jautājumi saistībā ar Ekoskolas projektu.
Pēc nepilnām trīs stundām tika noskaidroti konkursa rezultāti: 1.vietu izcīnīja 12.klases komanda “Meitenes ZELTENES” (57,37 punkti), 2.vietā ierindojās 11.klases komanda “Ātras un bez tušas” (49,1 punkts), 3.vietā – 12.klases komanda “Blondais” (46,06 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma piemiņas balvas. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit.
Vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Velta Rulle, Laura Avotiņa, Vineta Platgalve, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Indra Ozoliņa, Rita Jakovļeva, Dace Vēvere, Guntis Mozga, Iveta Briede un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktora p.i. Ilzei Luksai!
Uz tikšanos konkursā “Erudīts ‘2018”!

Konkurss „Erudīts” arī sākumskolā

puce29.aprīlī skolas svinību zālē pulcējās 3. un 4.klašu klašu komandas. Katrā komandā bija četri dalībnieki.

Konkurss sākās ar mājas uzdevumu – katra komanda iepazīstināja ar sevi, savas komandas nosaukumu un devīzi. Visa konkursa gaitā sacensības notika starp  komandām „Zvaigžņotais četrinieks ” 3.a, „Gudrā bumba” 3.a, „Minioni labākie” 3.b, „Ideja” 3.b, „Jautrīši ” un „Ūdens lāses” 4.a, „Mazie Einšteini” un „Oranžie apelsīni” 4.b klase.

Konkursa gaitā sākumskolas skolotāju sagatavotajos konkursos, komandām bija jāapliecina savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, mūzikā, puzles salikšanā un veiklības uzdevumā. Šogad pirmo reizi vienu konkursa kārtu sagatavoja arī angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla. Paldies!
Konkursa noslēgumā visas komandas saņēma mierinājuma balvas – saldumus.
1.vietu konkursā ieguva 4.b klases komanda „Mazie Einšteini”, 2.vietu – 4.a klases komanda „Ūdens lāses”, 3.vietu 4.b klases komanda „Oranžie apelsīni”.
 Izsaku pateicību visiem sākumskolas pedagogiem par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā, kā arī Lanai Ivanovai par skaistajiem diplomiem.
Veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

                                            Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda

Vidusskolēni piedalās konkursā “Erudīts 2016”

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija29.marta pēcpusdienā pulcējāmies skolas svinību zālē, lai, kā katru pavasari, dzīvotu līdzi konkursa vidusskolēniem “Erudīts” norisei. Šogad konkursā piedalījās sešas 10.-12.klašu komandas:

Par daudzveidīgiem, āķīgiem, radošiem un arī praktiskiem uzdevumiem no dažādām jomām bija parūpējušās skolas metodiskās komisijas. Klašu komandām bija ko domāt un piepūlēt prātus, lai pareizi izpildītu kultūras testu, noteiktu tradīcijas un svinamās dienas svešvalodās, paveiktu uzdevumus matemātikā, “no mazā nonāktu pie lielā” sociālajās zinībās un sportā, lai ieklausītos mūzikas fragmentos un atpazītu komponistus, balss tipu vai dziedāšanas veidu. No skolēniem tika gaidītas zināšanas mākslā, praktiska darbošanās, pēc redzes atmiņas saliekot tangramu, no dotajiem priekšmetiem izveidojot magnētu un demonstrējot tā pielietojumu, ar taustes un ožas palīdzību nosakot, kas atrodas mājturības skolotāju darinātajos maisiņos. Kapteiņu konkursā komandu līderiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par ANO un UNESCO. Tika vērtētas arī klašu vizītkartes.

Pēc vairāk nekā divu stundu aizraujošas un spraigas mērošanās zināšanām un prasmēm tika noskaidroti arī uzvarētāji. Godpilno 1.vietu izcīnīja 11.klases komanda “4” (73,1 punkts), 2.vieta 12.klases komandai “Vektori” (72,6 punkti), 3. vietu ieguva 11.klases komanda “Go Easy” (70 punkti). Atzinīgi vērtējams bija arī pārējo triju komandu sniegums. (Rezultātu kopsavilkumu skatīt šeit.)Bet laikam gan ne mazāk svarīgi par iegūtajām vietām šajā konkursā bija piedalīšanās, vispārējā redzesloka paplašināšana, atjautība, savstarpējā sadarbība un atbalsts, komandas gars. Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti, atraktivitāti un ieinteresētību!

Paldies arī mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā atbildīgi darbojās Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Ilze Luksa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Gints Balodis, Ineta Bicāla, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Dace Vēvere, Ieva Volane, Guntis Mozga! Par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā paldies arī skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!

Lai krājas dziļas un vispusīgas zināšanas, lai vairojas gudrība un erudīcija nākamajām prāta sacensībām!

Erudītākie pamatskolā šajā mācību gadā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

17. februāra pēcpusdienā erudītākie 6.-7. klašu skolēni pulcējās konkursā “Erudīts”. Katru klasi pārstāvēja viena komanda 5 cilvēku sastāvā. Žēl, ka 7.a klases komanda nepagodināja mūs ar savu klātbūtni un nekonkurēja uz erudītākās komandas titulu.

 24. februārī konkurss notika 8.-9. klasēm, arī šajā konkursā piedalījās tikai 3 komandas, jo nebija ieradusies 9.a klase.

Konkurss tradicionāli iesākās ar komandu iepazīstināšanu, tam sekoja Latvijā zināmu cilvēku atpazīšana. Tā kā februāris mūsu skolā  ir Latviešu valodas  mēnesis, komandas iestudēja arī latviešu autoru lugu fragmentus un centās izdomāt, kādās valodās ir pateikts vārds “labdien”. Praktiskajā uzdevumā jaunākie skolēni domāja, kā komandas biedri var izlīst caur papīra lapu. Šajā uzdevumā izcēlās 6.b klases komanda, kas sagrieza lapu tā, lai tai cauri varētu izlīst ikviens. Savukārt 8.-9. klašu skolēni centās no papīra lapām uzcelt augstāko torni, kas izdevās 8.a klasei. Konkursu noslēdza jautājumi par dažādām tēmām, ko sagatavoja vecāko klašu izglītības nodaļu vadītāji. Skolēni pārliecinājās par savu erudīciju un aizrautīgi domāja atbildes uz  jautājumiem, ko arī apliecināja vēlēšanos turpināt šo uzdevumu.

Rezultāti:

6.-7. klašu grupā:

1.vieta – 6.b klases komandai “Jūras akmentiņi” (53,5 p.)

2. vieta – 7.b klases komandai “Samsung” (39,5 p.)

3.vieta – 6.a klases komandai “Jautrās cepurītes” (30 p.)

8.-9. klašu grupā:

1.vieta – 8.b klases komandai “Erudītākie no erudītākajiem” (56p.)

2. vieta – 8.a klases komandai “Ar prātu” (49 p.)

3.vieta – 9.b klases komandai “Gudrās brunetes” (45 p.)

 Komandas savā starpā sadalīja godalgotās 3 vietas un balvā saņēma saldu dāvanu, lai atgūtu konkursā iztērēto enerģiju. Paldies par palīdzību konkursu rīkošanā vietniecei Jogitai Kiseļevai un skolotājai konsultantei Veltai Rullei, kā arī 9.-12.klašu izglītības nodaļu vadītājiem!

Skolēnu pašpārvaldes izglītības ministre I.Skrabutena

Konkursā “Erudīts ’2015” vidusskolēniem

IMG_1152

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Kāds ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka “zināšanas, kas ar katru dienu nepieaug, katru dienu samazinās”. Par to, ka mūsu skolas jaunieši zina daudz, varējām pārliecināties tradicionālajā konkursā “Erudīts”, kurš notika 13.martā, kā jau gadiem ierasts – pēdējā piektdienā pirms skolēnu pavasara brīvdienām. Konkurss visiem tā dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu. Jautājumus konkursam sagatavoja mācību priekšmetu skolotāji metodiskās padomes vadībā. Arī šogad tie bija no visdažādākajām jomām – vispārīgs tests, uzdevumi atsevišķos mācību priekšmetos, sākumskolā apgūto gudrību atsaukšana atmiņā, praktiska darbošanās, būvējot iespējami izturīgāko papīra tiltu vai nosakot auduma materiālus, komandu kapteiņu konkurss par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Konkursa uzdevumu izpildē un tā norises atspoguļošanā veiksmīgi tika pielietotas arī skolas iespējas IT jomā. Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:

Pēc spraigajām un intensīvajām prātu sacensībām divarpus stundu garumā tika noskaidroti arī uzvarētāji. 1.vietu sīvā konkurencē izcīnīja 11.klases komanda “Vektori” (91,875 punkti), 2.vietā ierindojās 10.klases komanda “Melna lapa” (86,875 punkti), 3.vietā – 12.klases komanda “Skolas seja” (80,75 punkti). Labu sniegumu uzrādīja arī abas pārējās komandas –  “Pirmā stihija” (80,125 punkti) un “Balta lapa” (69,75 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma skolas sarūpētās dāvanu kartes no iecienītā Pļaviņu uzņēmuma “Picotava”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit
Tomēr galvenais šajā konkursā bija piedalīšanās, redzesloka paplašināšana un kopā būšana, jo ieguvēji bija visi tā dalībnieki. Vēlreiz paldies visām komandām par aktivitāti un ieinteresētību! Kā šī konkursa vadītāja vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem pārdomātajiem un daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Lana Ivanova, Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Velta Rulle, Silga Stučka, Gints Balodis, Vija Miķelsone, Anita Seikovska, Jeļena Ozola, Rita Jakovļeva un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!
Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

„Erudīts” 8.- 9.klasēm

25. februārī notika 8.-9. klašu „Erudīts”, kurā piedalījās 5 komandas – 8.a klases komanda ”Atkusnis”, 8.b klases komanda ”ABBA”, 9.b klases komandas ”Reakcija ir klāt!” un ”Saldās puķītes”, kā arī 9.a klases komanda ”Rūtas melnie jociņi”.

”Erudītā” bija uzdevumi par Latvijas slavenībām un tādām tēmām, kā ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, u.c.

Katra komanda spēcīgi cīnījās un pirmo vietu tikai ar viena punkta pārsvaru ieguva 9.b klases komanda ”Reakcija ir klāt!”, otro – 9.b klases komanda ”Saldās puķītes” un trešo –8.a klases komanda ”Atkusnis”.

”Visas problēmas ir atrisināmas” (komandas ”Saldās puķītes ”devīze), tāpēc vidusskolēni iesaistījās konkursa organizēšanā un deva iespēju skolas Izglītības ministrijas pārstāvjiem piedalīties „Erudītā”.

Paldies visiem (īpaši Ievai un Kristapam no 11.klases), kas palīdzēja veidot un organizēt konkursu!

Paldies konkursa dalībniekiem par asprātīgiem komandu pieteikumiem un jaukas  noskaņas radīšanu!

 

Izglītības ministrija

Konkurss ”Erudīts” 6. – 7.klasēm

”Derīgāk vairot zināšanas nekā zeltu!” (komandas „Gudrīši zubrīši”devīze), tāpēc 28.janvārī notika 6. -7. klašu konkurss ”Erudīts”.
Tajā piedalījās 8 komandas, kopumā 32 dalībnieki. 6.a klasi pārstāvēja komandas „Gudrīši”un „Nākotnes biznesa haizivis” , 6.b klasi – „Kosmosa zvaigznes”un „Varavīkšņu lietus”. 7.a klases komandas bija izvēlējušās nosaukumus „Gudrīši zubrīši”un „Royal meitenes”, bet 7.b klases – „Pepijas garzeķes”un „Laika ceļotāji”.
”Erudīts” sastāvēja no diviem posmiem- testa un jautājumiem, kuros komandas parādīja savas zināšanas un erudīciju.
Devīze „Cīnīties un meklēt, atrast un nepadoties!” palīdzēja komandai „Nākotnes biznesa haizivis” sīvā cīņā papildkārtā izcīnīt 3.vietu, 2.vietā ierindojās komanda „Laika ceļotāji”, bet 1.vietu ieguva „Pepijas garzeķes”.
Komandas pārsteidza vērtētājus ar ļoti pārdomātu un asprātīgu noformējumu, gaisotne konkursā bija jauka, jautra un sirsnīga.
Liels paldies visiem, kas piedalījās konkursā un palīdzēja organizēt un vērtēt to!

Izglītības ministrija