Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: erudīts

Erudītākie pamatskolā šajā mācību gadā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija

17. februāra pēcpusdienā erudītākie 6.-7. klašu skolēni pulcējās konkursā “Erudīts”. Katru klasi pārstāvēja viena komanda 5 cilvēku sastāvā. Žēl, ka 7.a klases komanda nepagodināja mūs ar savu klātbūtni un nekonkurēja uz erudītākās komandas titulu.

 24. februārī konkurss notika 8.-9. klasēm, arī šajā konkursā piedalījās tikai 3 komandas, jo nebija ieradusies 9.a klase.

Konkurss tradicionāli iesākās ar komandu iepazīstināšanu, tam sekoja Latvijā zināmu cilvēku atpazīšana. Tā kā februāris mūsu skolā  ir Latviešu valodas  mēnesis, komandas iestudēja arī latviešu autoru lugu fragmentus un centās izdomāt, kādās valodās ir pateikts vārds “labdien”. Praktiskajā uzdevumā jaunākie skolēni domāja, kā komandas biedri var izlīst caur papīra lapu. Šajā uzdevumā izcēlās 6.b klases komanda, kas sagrieza lapu tā, lai tai cauri varētu izlīst ikviens. Savukārt 8.-9. klašu skolēni centās no papīra lapām uzcelt augstāko torni, kas izdevās 8.a klasei. Konkursu noslēdza jautājumi par dažādām tēmām, ko sagatavoja vecāko klašu izglītības nodaļu vadītāji. Skolēni pārliecinājās par savu erudīciju un aizrautīgi domāja atbildes uz  jautājumiem, ko arī apliecināja vēlēšanos turpināt šo uzdevumu.

Rezultāti:

6.-7. klašu grupā:

1.vieta – 6.b klases komandai “Jūras akmentiņi” (53,5 p.)

2. vieta – 7.b klases komandai “Samsung” (39,5 p.)

3.vieta – 6.a klases komandai “Jautrās cepurītes” (30 p.)

8.-9. klašu grupā:

1.vieta – 8.b klases komandai “Erudītākie no erudītākajiem” (56p.)

2. vieta – 8.a klases komandai “Ar prātu” (49 p.)

3.vieta – 9.b klases komandai “Gudrās brunetes” (45 p.)

 Komandas savā starpā sadalīja godalgotās 3 vietas un balvā saņēma saldu dāvanu, lai atgūtu konkursā iztērēto enerģiju. Paldies par palīdzību konkursu rīkošanā vietniecei Jogitai Kiseļevai un skolotājai konsultantei Veltai Rullei, kā arī 9.-12.klašu izglītības nodaļu vadītājiem!

Skolēnu pašpārvaldes izglītības ministre I.Skrabutena

Konkursā “Erudīts ’2015” vidusskolēniem

IMG_1152

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Kāds ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka “zināšanas, kas ar katru dienu nepieaug, katru dienu samazinās”. Par to, ka mūsu skolas jaunieši zina daudz, varējām pārliecināties tradicionālajā konkursā “Erudīts”, kurš notika 13.martā, kā jau gadiem ierasts – pēdējā piektdienā pirms skolēnu pavasara brīvdienām. Konkurss visiem tā dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu. Jautājumus konkursam sagatavoja mācību priekšmetu skolotāji metodiskās padomes vadībā. Arī šogad tie bija no visdažādākajām jomām – vispārīgs tests, uzdevumi atsevišķos mācību priekšmetos, sākumskolā apgūto gudrību atsaukšana atmiņā, praktiska darbošanās, būvējot iespējami izturīgāko papīra tiltu vai nosakot auduma materiālus, komandu kapteiņu konkurss par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Konkursa uzdevumu izpildē un tā norises atspoguļošanā veiksmīgi tika pielietotas arī skolas iespējas IT jomā. Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:

Pēc spraigajām un intensīvajām prātu sacensībām divarpus stundu garumā tika noskaidroti arī uzvarētāji. 1.vietu sīvā konkurencē izcīnīja 11.klases komanda “Vektori” (91,875 punkti), 2.vietā ierindojās 10.klases komanda “Melna lapa” (86,875 punkti), 3.vietā – 12.klases komanda “Skolas seja” (80,75 punkti). Labu sniegumu uzrādīja arī abas pārējās komandas –  “Pirmā stihija” (80,125 punkti) un “Balta lapa” (69,75 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma skolas sarūpētās dāvanu kartes no iecienītā Pļaviņu uzņēmuma “Picotava”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit
Tomēr galvenais šajā konkursā bija piedalīšanās, redzesloka paplašināšana un kopā būšana, jo ieguvēji bija visi tā dalībnieki. Vēlreiz paldies visām komandām par aktivitāti un ieinteresētību! Kā šī konkursa vadītāja vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem pārdomātajiem un daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Lana Ivanova, Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Velta Rulle, Silga Stučka, Gints Balodis, Vija Miķelsone, Anita Seikovska, Jeļena Ozola, Rita Jakovļeva un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!
Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

„Erudīts” 8.- 9.klasēm

25. februārī notika 8.-9. klašu „Erudīts”, kurā piedalījās 5 komandas – 8.a klases komanda ”Atkusnis”, 8.b klases komanda ”ABBA”, 9.b klases komandas ”Reakcija ir klāt!” un ”Saldās puķītes”, kā arī 9.a klases komanda ”Rūtas melnie jociņi”.

”Erudītā” bija uzdevumi par Latvijas slavenībām un tādām tēmām, kā ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, u.c.

Katra komanda spēcīgi cīnījās un pirmo vietu tikai ar viena punkta pārsvaru ieguva 9.b klases komanda ”Reakcija ir klāt!”, otro – 9.b klases komanda ”Saldās puķītes” un trešo –8.a klases komanda ”Atkusnis”.

”Visas problēmas ir atrisināmas” (komandas ”Saldās puķītes ”devīze), tāpēc vidusskolēni iesaistījās konkursa organizēšanā un deva iespēju skolas Izglītības ministrijas pārstāvjiem piedalīties „Erudītā”.

Paldies visiem (īpaši Ievai un Kristapam no 11.klases), kas palīdzēja veidot un organizēt konkursu!

Paldies konkursa dalībniekiem par asprātīgiem komandu pieteikumiem un jaukas  noskaņas radīšanu!

 

Izglītības ministrija

Konkurss ”Erudīts” 6. – 7.klasēm

”Derīgāk vairot zināšanas nekā zeltu!” (komandas „Gudrīši zubrīši”devīze), tāpēc 28.janvārī notika 6. -7. klašu konkurss ”Erudīts”.
Tajā piedalījās 8 komandas, kopumā 32 dalībnieki. 6.a klasi pārstāvēja komandas „Gudrīši”un „Nākotnes biznesa haizivis” , 6.b klasi – „Kosmosa zvaigznes”un „Varavīkšņu lietus”. 7.a klases komandas bija izvēlējušās nosaukumus „Gudrīši zubrīši”un „Royal meitenes”, bet 7.b klases – „Pepijas garzeķes”un „Laika ceļotāji”.
”Erudīts” sastāvēja no diviem posmiem- testa un jautājumiem, kuros komandas parādīja savas zināšanas un erudīciju.
Devīze „Cīnīties un meklēt, atrast un nepadoties!” palīdzēja komandai „Nākotnes biznesa haizivis” sīvā cīņā papildkārtā izcīnīt 3.vietu, 2.vietā ierindojās komanda „Laika ceļotāji”, bet 1.vietu ieguva „Pepijas garzeķes”.
Komandas pārsteidza vērtētājus ar ļoti pārdomātu un asprātīgu noformējumu, gaisotne konkursā bija jauka, jautra un sirsnīga.
Liels paldies visiem, kas piedalījās konkursā un palīdzēja organizēt un vērtēt to!

Izglītības ministrija

“Erudīts 2014″ 5.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija21. maijā norisinājās konkurss “Erudīts”, kurā piedalījās sešas atraktīvas un azartiskas komandas no 5.a. un 5.b. klases. 1. kārtā skolēni individuāli veica testu, no iespējamajiem 40 punktiem komandas ieguva no 13 līdz 23 punktiem. Spraiga un aizraujoša cīņa starp komandām izvērtās 2. kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, kultūra, sports, Pļaviņas). Konkursa gaitā noskaidrojām, ka piektklasnieki visvairāk ir iecienījuši tieši matemātiku. Kopvērtējumā 3. vietu (37 punkti) ieguva 5.b. klases komanda “Asprātīgais četrinieks”, 2 vietu (40 punkti) izcīnīja 5.a. klases komanda “Nezinītis un kompānija”, bet 1. vietu ieguva 5.b. klases komanda “Gundegas”. Pateicību par piedalīšanos saņēma – “Slyboots” (5.a.), “Zaļie āboli” (5.b.) un “Dabasbērni” (5.a.) Lielu paldies sakām katrai komandai, jo visi bija parūpējušies par interesantu, savu komandu raksturojošu, vizuālo noformējumu, kā arī par skanīgiem un iedvesmojošiem moto! Tuvojoties vasarai, skolēnu pašpārvaldes Izglītības ministrija ikkatram novēl kārtīgi atpūsties, atgūt spēkus, piedalīties piedzīvojumos, gūt jaunus iespaidus un pieredzi, lai nākamajā mācību gadā atkal varētu krāt zināšanas un sevi veiksmīgi pierādīt!

Izglītības ministres vietniece Līga Āboliņa

“Erudīts 2014″ 8.un 9.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija 

Izglītības ministre Dagnija Kiseļeva

27. februārī piecas azartiskas 8. un 9. klašu komandas piedalījās ikgadējā konkursā „Erudīts”. Diemžēl, šogad savu erudīciju konkursā nepārbaudīja 9.a klase.
1.kārtā skolēni individuāli veica testu, no 40 iespējamajiem punktiem komandas ieguva no 15 līdz 29 punktiem.
Aizraujoša un interesanta cīņa starp komandām norisinājās 2.kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika, sports, kultūra un Pļaviņas).
Kopvērtējumā 3. vietu ieguva 9.b klases komanda „Ziemas ķirši” ar iegūtiem 40 punktiem.
2. vietu ieguva 9.b klases komanda „Montija un pārējie atgriežas” ar iegūtiem 45 punktiem.
1. vietu ieguva 8. a klases komanda „Gliemeži” ar iegūtiem 46 punktiem.
Pateicību par piedalīšanos ieguva 8.b klases komanda „True meaning of life” un 8. a klases komanda „Dvuļu melnie jociņi ”, kas ieguva vienādu punktu skaitu.
Paldies „Montija un pārējie atgriežas” un „Dvuļu melnie jociņi ” komandām par īpašu vizuālo noformējumu!
Paldies par uzmundrinošajiem moto kā arī par jautro un erudīcijas pilno atmosfēru konkursa laikā!

„Erudīts” 6. – 7. klasēm

5.februārī septiņas 6. un 7. klašu komandas piedalījās ikgadējā konkursā „Erudīts”. 1.kārtā skolēni individuāli veica testu, no 40 iespējamajiem punktiem komandas ieguva no 20 līdz 33 punktiem.
Aizraujoša un interesanta cīņa starp komandām norisinājās 2.kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika, sports, kultūra un Pļaviņas).
Kopvērtējumā 3.vietu (41 punkts) ieguva 6.a klases komanda „Gudrītes Zubrītes”, 2.vietu (45 punkti) izcīnīja 7.b klases komanda „Moto Moto”, bet 1.vietu (50 punkti)
ieguva 6.b klases komanda „Nākotnes biznesmenes”.
Pateicību par piedalīšanos saņēma komandas – „Jautrīši”(7.b), „Bez slidām” (6.b), „Strīpainās bultas”(7.a) un „Gudrās pūces”(6.a).
Paldies komandām „Nākotnes biznesmenes”, „Moto Moto” un „Gudrītes Zubrītes” par komandas vizuālo noformējumu!
Paldies komandām par asprātīgajiem un uzmundrinošajiem moto!
Uzvarētāju komandas moto „Mācies tagad un pārsteidz citus ar savām zināšanām!” un skolas izglītības ministrija aicina lielus un mazus apgūt jaunas zināšanas ik dienu!

Konkursā “Erudīts 2013″ vidusskolēniem

Erudīts 2013 Ilze Seipule, direktora vietniece izglītība jomā

5.aprīlī mūsu skolā notika tradicionālais konkurss “Erudīts 2013″ 10. – 12.klašu skolēniem. Šī konkursa mērķis ir ne tikai noskaidrot, kurā Pļaviņu novada ģimnāzijas klasē mācās erudītākie, zinošākie un radošākie vidusskolēni, bet arī veicināt izziņas interesi, radošās spējas un attīstīt sadarbības prasmes. Konkurss – tā ir iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu varēšanu, zināšanas un erudīciju.

Konkursa jautājumi, kurus sagatavoja skolotāju metodiskās komisijas, tika izvēlēti no visdažādākajām jomām – dabaszinātnēm, vēstures, svešvalodām, mākslām, matemātikas, sporta, taču tie visi vairāk nekā citkārt bija saistīti ar Eiropu, Eiropas Savienību, īpaši akcentējot 2013. gadu kā Eiropas pilsoņu gadu. Kā zināms, ES 27 dalībvalstīs šobrīd ir apmēram 500 miljoni pilsoņu, un ikviens ES dalībvalstu pilsonis līdztekus savas valsts pilsonībai ir arī pilntiesīgs ES pilsonis, bet – vai vienmēr to apzināmies? Uzdevums komandu kapteiņiem par ES pilsoņu tiesībām parādīja, ka vēl ne visos gadījumos mēs tās labi pārzinām. Tāpat kā iepriekšējos gadus vērtēts tika arī katras komandas līdzjutēju atbalsts.

Erudīts 2013 Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:
• 10.klases komanda: Estere Fedosejeva (komandas kapteine), Liāna Nikaļuka, Loreta Ločmele, Artūrs Saulītis, Andrejs Zvirgzdiņš;
• 11.klases 1.komanda: Guna Pujāte (komandas kapteine), Nauris Balodis, Imants Melderis, Pauls Krastiņš, Elvijs Gravāns;
• 11.klases 2.komanda: Laura Kalniņa (komandas kapteine), Dagnija Kiseļeva, Līga Āboliņa, Katrīna Bērziņa, Annija Āboliņa;
• 12.a klases komanda: Krists Esiņš (komandas kapteinis), Viktorija Grugule, Artūrs Buševics, Vladimirs Petkuns, Edgars Vībāns;
• 12.b klases komanda: Sergejs Nikaļuks (komandas kapteinis), Henrijs Jaudzems, Elvis Rubīns, Sigita Zablocka, Vikorija Pereca.

Erudīts 2013Spraigā un interesantā sacensība ilga teju trīs stundas un mūsu ģimnāzisti to izturēja godam. Lai arī svarīgākais bija piedalīšanās, tomēr pēc tik daudzu un dažādu grūtu un āķīgu jautājumu krustugunīm tika noteikti arī uzvarētāji, kurus skolas direktors Vladimirs Samohins sveica ar diplomiem un vērtīgām “Aizkraukles Grāmatnīcas” dāvanu kartēm:
• 1.vietu ieguva 12.b klases “Visneiedomājamākā komanda” (93,12 punkti);
• 2.vieta – 11.klases komandai “Resnie putni – 2″ (84,87 punkti);
• 3.vieta – 11.klases komandai “Ameno 2.0″ (80,25 punkti).

Tālākajās vietās ar visai līdzīgu punktu skaitu ierindojās 10.klases komanda (67,25 punkti) un 12.a klases komanda (67,12 punkti).

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem! Liels paldies arī skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, gatavojot uzdevumus un piedaloties žūrijas komisijas darbā.

Erudīts 8.-9. klasēm

Pļaviņu novada ģimnāzija 28. februārī notika „Erudīts” 8. – 9. klasēm. Konkursā piedalījās 7 komandas 8. – 9. klasei.
Konkursā piedalījās:
• 8.a klases komanda „Sotaki”,
• 8.b klases komanda „Everests”,
• 8.b klases komanda „Montija un pārējie”,
• 9.a klases komanda „MJM”,
• 9.a klases komanda „Lāči”,
• 9.b klases komanda „Dadži”,
• 9.b klases komanda „Lukši”.

Pirmais uzdevums bija komandas nosaukuma veidošana un prezentēšana. Bija gan interesantas prezentācijas, gan ne tik labas.

Tālāk bija dažādi āķīgi jautājumi. Tie bija gan grūti, gan pavisam viegli. Mūs apbēdināja tas, ka daudzi neizlasa uzdevumu kārtīgi, un tāpēc arī atbilde ir nepareiza. Tomēr visas komandas ieguva vairāk kā pusi no iespējamajiem punktiem.

Trešais uzdevums dažiem nesagādāja grūtības – dažādu personu atpazīšana. Secinājām, ka tādu, kas skatās seriālus, interesējas par politiku, sportu u.c. bija ļoti maz, tāpēc bija arī ne tik labi rezultāti. Manuprāt, dažas no šīm personām, piemēram, Krišjānis Barons, ikvienam ir jāatpazīst, taču izrādās – tā nav.

Konkursa rezultāti:

Klase, Nosaukums Iepazīstināšana
(max 3 punkti)
Āķīgie jautājumi
(max 35 punkti)

 

Attēli
(max 60 punkti)
Kopā (Vieta)
(max 98 punkti)
8.a, Sotaki 3 17.5 27 47.5 (6.)
8.b, Everests 2.5 29 40.5 72 (3.)
8.b, Montija un pārējie 1.5 26 22.5 50 (5.)
9.a, MJM 1 16.5 18 35.5 (7.)
9.a, Lāči 2.5 28 52.5 82.7 (1.)
9.b, Dadži 3 19.5 45 67.5 (4.)
9.b, Lukši 2.5 27.5 45.5 75.5 (2.)

Paldies komandām un īpašs paldies izglītības ministres vietniecei, konkursa vadītājai Arinai Maslobojevai, skolotājai Sandrai Fišmeistarei, žūrijai – Annijai Āboliņai un Lienei Melderei!

Izglītības ministre I.Skrabutena

Konkursā “Erudīts 6.-7. klasēm”

Erudīts 6.-7. klasei31. janvārī notika „Erudīts 6. – 7. klasēm”. Konkursā piedalījās 7 komandas no 6. un 7. klasēm:
• 6.a klases komanda „Cietais rieksts”
• 6.b klases komanda „SMS”
• 6.b klases komanda „Čūskas 2013”
• 6.b klases komanda „Četras galvas”
• 7.a klases komanda „Plikiņās Čikitas”
• 7.b klases komanda „League of legends”
• 7.b klases komanda „Haizivis”

Pirmais uzdevums bija izdomāt komandas nosaukumu un logo. Komandām tas padevās diezgan labi.

Tālāk sekoja dažādi jautājumi – par ikdienas situācijām, sportu, dzīvniekiem, filmām u.c. Mūs apbēdināja tas, ka daudzas komandas nezina tādas lietas, kuras būtu jāzina ikvienam.

Kamēr žūrija laboja atbildes, komandām bija jāsaliek sagriests attēls. Šis uzdevums nemaz nebija tik viegls, bet tomēr visas komandas to paveica.

Pēdējā daļa bija darba lapas gan ar āķīgiem, gan pavisam vienkāršiem uzdevumiem. Šajā daļā bija arī uzdevums, kur jāatpazīst sabiedrībā zināmi cilvēki, bet tas komandām veicās ne īpaši labi.

Konkursa rezultāti:

Klase

Nosaukums

Punkti(max. 47)

Vieta

6.a

„Cietais rieksts

37

3.

6.b

„SMS”

38

2.

6.b

„Čūskas 2013”

39

1.

6.b

„Četras galvas”

25

7.

7.a

„Plikiņās čikitas”

36

4.

7.b

„League of legends”

34

5./6.

7.b

„Haizivis”

34

5./6.

Paldies komandām un īpašs paldies izglītības ministres vietniecei Arinai Maslobojevai, skolotājai Sandrai Fišmeistarei, vadītājiem – Jegoram Zaharcovam un Staņislavam Molčanovam, žūrijai – Sandrai Činkai, Megijai Dambergai un Diānai Polginai!

Izglītības ministre I.Skrabutena