Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2015-2016

6.klašu rudens mācību ekskursija

Sanita Placēna, Adrians Kaugers – preses nodaļu vadītāji

koksŠā gada 29. septembrī 6.a klase kopā ar 6.b klasi devās ekskursijā uz Skrīveriem. Pirmā pieturvieta bija SIA “Skrīveru Saldumi”, tur mūs sagaidīja uzņēmuma darbiniece, kura pastāstīja par “Skrīveru Saldumu” produkciju. Mēs noskatījāmies arī īsfilmu par konfekšu ražošanu un uzzinājām, ka konfektes “Skrīveru Gotiņa” galvenās sastāvdaļas ir Latvijas bio piens, sviests un cukurs. Vārīšanas procesā no tiem rodas skaista, brūna karamele, kurai pievienojot sīrupu un šķipsniņu vaniļas, iegūst gardo konfekti. Iecienītas ir “Skrīveru Gotiņas” ar lazdu riekstiem, dzērvenēm, saulespuķu sēkliņām u.c., kopā 15 dažādi veidi. Nogaršojot pilnīgi svaigu konfekti, mēs paši varējām radoši darboties, ietinot konfektes savās etiķetēs “Mans roku darbs”.

Otrā pieturvieta bija A.Upīša muzejs. Tajā mums izstāstīja par rakstnieka dzīvi, par viņa dzimto vietu Skrīveros. Mācījies viņš Skrīveru pagastskolā, pēc tam izglītojies pašmācības ceļā, galvenokārt apgūstot valodas: vācu, krievu, angļu, franču un itāļu. Strādājis par skolotāju. Mums bija iespēja izstādē aplūkot viņa uzrakstītās grāmatas, piemēram, stāstu „Sūnu ciema zēni”, romānu „Zaļā zeme”, traģēdiju „Spartaks”. 1972. gadā izveidots A.Upīša memoriālais muzejs.Viņa vārdā nosaukta Andreja Upīša Skrīveru vidusskola. Pēc tam devāmies no muzeja telpām pagalmā. Mums vajadzēja izveidot komandas un veikt dažādus uzdevumus, piemēram, orientēties koku nosaukumos, atbildēt uz jautājumiem, veidot teikumus A.Upīša atziņās. Sīva bija cīņa. Mums tas patika, jo varējām pārliecināties par to, cik uzmanīgi bijām klausījušies.

Tālāk mums pievienojās gides Agate un Patrīcija. Viņas mūs veda ceļojumā pa Sūnu ciema vietām. Apstājāmies pie kapiem – Sūnu ciema 1. Liecinieks- ozols, tad devāmies tālāk pie 2. un 3. liecinieka – Lielā akmeņa un avota. Devāmies uz Spīdalas taku, uzgājām Latvijas augstākajā pilskalnā. Tad devāmies izzinošā ekskursijā pa Skrīveru dendroloģisko parku. Mūsu gides Patrīcija un Agate pastāstīja pastāstīja, ka tas ir vecākais dendroloģiskais parks Eiropā, pastāstīja par kokiem, kas tur aug, tad devāmies alā, kur mūs sagaidīja sikspārņi. Bijām pie Apaļā ezera, redzējām, kā saliņā peld gulbis. Nobeigumā mielojāmies ar mielastu. Ekskursijā guvām zināšanas par A.Upīša daiļradi, pārliecinājāmies par savu erudīciju, pārbaudījām savu izturību, kā arī sapratām, ka profesiju- konfekšu ietinējs (-a)- nevēlamies veikt, jo šīs prasmes prasa lielu pacietību, precizitāti, taču dažiem klases biedriem padevās konfekšu tīšana. Paldies mūsu gidēm no A.Upīša Skrīveru vidusskolas 9.klases, paldies mūsu skolas administrācijai un skolotājiem par atsaucību un transporta nodrošināšanu. Paldies mūsu skolotājām Armandai Lasmanei un Ritai Jakovļevai par mūsu virzīšanu zinību pasaulē, par kopā būšanas organizēšanu, kā arī mūsu mīļajiem vecākiem par ieinteresētību un materiālo atbalstu.

Mācību grāmatu saņemšana 2016./2017.mācību gadam

gramataNepieciešamos mācību līdzekļus jaunajam mācību gadam Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi varēs saņemt skolas bibliotēkā (ir jābūt nodotām iepriekšējā m.g. grāmatām) no 2016.gada 29.augusta. Ja skolēns nevar ierasties norādītajā datumā,mācību līdzekļus būs iespējams saņemt no 2016.gada 2.septembra.

Klase

Datums

Laiks

1.,2. klase 29. augusts 9.00- 12.00
3.,4. klase 29. augusts 13.00- 16.00
5.,6. klase 30. augusts 9.00- 12.00
7.,8. klase 30. augusts 13.00- 16.00
9., 10., 11., 12.klase 31. augusts 9.00- 15.00

 Lai prieks tikties skolas bibliotēkā!

Apvāko un saudzē saņemtos mācību līdzekļus!

Iespēja saņemt stipendiju 1. un 10.klases skolēniem

Pļaviņu novada ģimnāzija piešķir 1. klases un 10. klases skolēnam (skolēna vecākam) 2016./2017. mācību gadā vienreizēju stipendiju (turpmāk stipendiju), lai sniegtu materiālu atbalstu skolēna vajadzību nodrošināšanai mācībām Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kārtība par stipendiju piešķiršanu var iepazīties šeit.

Tuvojas 1.augusts – interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena!

Cien.pedagogi!
logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2016./2017.m.gadam iesniedzamas līdz 01.08.2016. novada izglītības speciālistei I.Saulītei.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties:  šeit

reklame

Ar nometnes plānoto nodarbību norises plānojumu var iepazīties šeit

Ir sākusies Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas beidzējiem centralizēto eksāmenu sertifikātu un vidusskolas atestātu izsniegšana

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

Pļaviņu novada ģimnāzijā 2016.gada 1.jūlijā ir sākusies centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana 22 jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.
Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem.
Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja 22 skolēni. Angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 17 skolēni, krievu valodu 9 skolēni, bioloģiju – 3 skolēni, fiziku – 2 skolēni un Latvijas un pasaules vēsturi tikai 1 skolēns.
Kopumā vērtējot Pļaviņu novada ģimnāzijas jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad tie ir uzlabojušies. Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā, taču pirmie statistiskie rezultāti ir publiskoti VISC mājaslapā, un mūsu skolai tie ir kopumā augstāki par vidējiem rezultātiem valstī. Angļu valodā – 66,94%, bioloģijā – 71,27%, fizikā – 54,66%, krievu valodā – 64,21, matemātikā – 45,99%, Latvijas un pasaules vēsturē – 82,25%, latviešu valodā – 66,11%.
Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos. Mūsu skolā tāds ir  tikai viens skolēns.
Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad valstī bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā. Priecē tas, ka starp tiem nav neviens mūsu skolas eksāmenu kārtotājs. Tāpēc atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņem visi  Pļaviņu novada ģimnāzijas 2015./2016. mācību gada 12.klases 22 absolventi.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

Aizvadīts 9. un 12. klašu izlaidums

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

  Jūnija mēnesis visās Latvijas skolās atnes smeldzīgu un reizē labi padarīta darba sajūtu, jo ir pienācis izlaidumu laiks…
Pļaviņu novada ģimnāzijā šogad pirmo reizi visu izlaiduma klašu absolventi pulcējās vienkopus 11.jūnijā, lai priecātos par padarīto un saņemtu laba vēlējumus tālākajam dzīves ceļam.
2015./2016.mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijā 12.klasi absolvēja 22 ģimnāzisti. Klases audzinātājam Valdim Silovam viņi bija pirmā audzināmā klase. Saviem vienpadsmit puišiem un vienpadsmit meitenēm audzinātājs vēl visu ieceru piepildīšanos un veiksmi ikdienas gaitās. Daži no 12.klases absolventiem jau var lepoties ar sasniegto – Ieva Skrabutena ir Vītola fonda stipendiāte, Juliāns Purvinskis ir ieguvis apliecinājumu par brīvprātīgā darba veicēja statusu, bet Marija Mičule līdztekus vidusskolai ir absolvējusi arī Aizkraukles Sporta skolu.  Savukārt Ernestam Brūniņam un Juliānam Purvinskim, jaunsardzes instruktors Imants Kravalis, pasniedza apliecību par Jaunsardzes programmas apguvi, un teicami nokārtotiem pārbaudes testiem.
9.klašu absolventi, kopskaitā 34, savu audzinātāju Anitas Seikovskas, Mārītes Kvēpas un Iras Ņikiforovas, kā arī visas pedagogu saimes atbalstīti un iedrošināti ir ieguvuši obligāto pamatskolas izglītību un šobrīd atrodas lielās izvēles priekšā – kur turpināt mācības. Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes vēlējums un, protams, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores aicinājums 9.klašu beidzējiem – palieciet Pļaviņu novadā, mācieties mūsu skolā – turpiniet un veidojiet skolas labās tradīcijas!
9.un 12.klašu izlaiduma absolventus, viņu vecākus, pedagogus un viesus priecēja dziedātāja Elza Rozentāle, bet uz pirmo valsi aicināja grupa “Lifts”. Izlaiduma valsis izskanējis, vēl gaisā virmo dāvāto ziedu smarža, bet absolventiem iedrošinājumam izdarīt pareizo izvēli un sasniegt iecerēto vēlam šādas rindas:

Nav tāda, ko nevar.
Ja ir- tad jāvar!
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.
Nav tāda, ko nevar.
Ja ir – tad jāvar!

No Tevis tik daudz bija, ko gūt;
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt….

Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu bijušās klases audzinātājas Marutas Gailītes tuviniekiem un visiem, kuriem skolotāja paliks siltās atmiņās vienmēr, viņu mūžībā pavadot.

1983. gada 8B klases izlaiduma audzēkņi – Jāņi, Andri, Guntis, Māri,
Arigo, Anita, Māra, Gunta, Sanita, Judīte, Ilonas, Daina, Vinetas,
Ina, Inita, Ingrīda, Maruta, Jolanta, Antra.

Reģionālā metodiskā darba konference “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt” mūsu skolā aizvadīta

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

2. jūnijā Pļaviņu novada ģimnāzijā pulcējās 260 pedagogi no 35 dažādām izglītības iestādēm, lai piedalītos metodiskā darba konferencē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt”. Konferences dalībnieki bija ieradušies no Aizkraukles, Ērgļu, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Madonas, Pļaviņu, Skrīveru, Ogres novadiem un Jēkabpils pilsētas. Konferenci rīkojām sadarbībā ar Kokneses novadu, tās dienas kārtībā bija 21. gadsimtam nozīmīgie izglītības ilgtspējīgai attīstībai jautājumi, kas mudina ikvienu atbildīgi rīkoties ikdienas dzīvē, iesaistīties aktīvā darbībā apkārtējas vides un sociālajās pārmaiņās, dzīvot ar skatu nākotnē, apzināties savu un kopējo atbildību ilgtspējīgas visas pasaules nākotnes veidošanā.
Konferences ievadā ar muzikālu veltījumu uzstājās Pļaviņu Mūzikas skolas pedagoģes Aiva Siliņa un Sigita Vilkaplātere, iedvesmojošas uzrunas teica skolas direktore Rita Pole, Kokneses novada izglītības darba speciāliste Lauma Āre un Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte. Konferences darbu vadīja Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule.
Konferences pirmajā daļā dalībniekiem bija lieliska iespēja noklausīties vieslektoru uzstāšanos. Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts runāja par mūsdienīgu mācību vidi pedagoģijas, telpas un tehnoloģiju līdzsvarā. Viņš vairākkārt akcentēja, ka šodien vērtība ir ne tas, ko mēs zinām, bet gan tas, ko mēs varam izdarīt ar to, ko mēs zinām, kā mēs protam to izmantot. Mēs nedrīkstam neievērot jaunās lomas mūsdienu pedagoģijā, kur, veidojot individuālo attīstības ceļu, skolotājam un skolēnam jādarbojas kā komandai. Lielāka uzmanība būtu pievēršama arī telpai, lai tā veicinātu aktīvu skolēnu iesaistīšanos mācību procesā, nodrošinātu personalizētu apmācību. Mūsdienās, kad skolu ikdienā arvien vairāk ienāk dažādas tehnoloģijas un jaunas programmatūras, nedrīkstam aizmirst vienkāršas patiesības – ietekme ir tikai tam, kā mēs tehnoloģijas lietojam, lai mācītu un mācītos, lai patiesi veicinātu mācīšanos. Aivars Gribusts aicināja klātesošos apzināties, ka ir laiks jaunai pedagoģijai – iesaistīt, iedvesmot un motivēt ikvienu.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, pedagoģijas doktore, profesore Rudīte Andersone runāja par 21. gadsimta skolotāja profesionālo kompetenci. Aplūkojot jautājumu par skolotāja lomām, viņa norādīja, ka tās ir vairākas: skolotājs – valsts aģents, skolotājs – skolēnu aizbildnis, skolotājs – zināšanu producents, režisors, skolotājs – uzņēmējs, biznesmenis, skolotājs pats ir tas, kas mācās. Kā svarīgākās pedagoga profesionālismu raksturojošās kvalitātes tika minētas uzticēšanās, pārliecība, uzticamība, cieņa, analītiskā domāšana, konceptuālā domāšana, iniciatīva, fleksibilitāte, atbildība un aizrautība.
Ar globālu skatījumu uz mācīšanu un mācīšanos attīstībai abu iepriekšējo runātāju teikto savas uzstāšanās laikā papildināja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. Viņa uzsvēra, ka laika posmā no 2000. gada līdz 2015. gadam pasaulē kopumā ir panākts ievērojams progress izglītībā – par 84 miljoniem mazinājies no izglītības sistēmas izkritušo bērnu un pieaugušo skaits, par divām trešdaļām audzis bērnu skaits, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā. Tomēr vēl joprojām ir daudz neatrisinātu problēmu, piemēram, tikai mazliet vairāk nekā pusē valstu pieejama universāla obligātā pamatizglītība. Ilze Dalbiņa akcentēja arī uz visām valstīm un uz visiem attīstības sektoriem attiecošos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuru sasniegšana ir jauns izaicinājums ikvienam no mums. Skolotājam tas nozīmē paraudzīšanos uz savu profesionālo darbību, mācību vidi caur “ilgtspējības lēcu”, apzinātu tiekšanos uz ilgtspējības mērķiem, mācīšanu un mācīšanos mūža garumā, atvērtību sadarbībai, atvērtību pasaulei, interesi, lietu skatīšanu kopsakarībās. Savas uzstāšanās nobeigumā Ilze Dalbiņa īsi aplūkoja notikušās starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” pieredzi, kurā aktīvi iesaistījās arī mūsu skola.
Konferences laikā visiem dalībniekiem tika piedāvāta arī iespēja tuvāk iepazīties ar izglītības uzņēmuma “Lielvārds” ekspozīcijām – Promethean ActivTable interaktīvo galdu ar skārienjūtīgu darba virsmu un jauno ActivBoard Touch interaktīvo tāfeli, kas sevī apvieno divu veidu skārienjūtību – kā pirksta, tā rakstāmrīka, kā arī Promethean programmatūru.
Konferences otrajā daļā mūsu skolas, Kokneses novada un Ogres sākumskolas pedagogi vadīja darba grupas un dalījās pieredzē par dažādiem metodiskā darba jautājumiem izglītības ilgtspējīgai attīstībai kontekstā. Konferences programmā bija desmit pedagogu vadītās darbnīcas.
Pirmajā darba grupā “Mācību spēle kā mācību metode vielas nostiprināšanā un atkārtošanā mūzikas stundās”, ko vadīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas mūzikas skolotāja Inita Asarīte, dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām spēlēm mūzikas stundās.
Mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Armanda Lasmane tandēmā ar Ogres sākumskolas skolotāju Aneti Lasmani vadīja darba grupu “Kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošana latviešu literatūras stundās” (“Kultūras cilvēka dienasgrāmata” un infografika”), kurā interesenti varēja iepazīties ar izveidoto metodisko materiālu jēgpilna mācību procesa organizēšanai un infografikas veidošanu.
Nodarbībā “Skaidrs mērķis – ceļš uz motivētu darbu” mūsu skolas vēstures, sociālo zinību, kulturoloģijas un ekonomikas skolotāja Mārīte Skrabutena akcentēja prasības mūsdienīgai mācību stundai, kā arī darbības mērķi un motivācijas nepieciešamību jebkurai darbībai.
Darba grupā “Tehnoloģiju jēgpilnas izmantošanas iespējas matemātikas stundās” matemātikas skolotājas Ira Ņikiforova un Anita Seikovska aplūkoja metodiskos paņēmienus skolēnu motivēšanai matemātikas stundās, dalījās pieredzē par interaktīvo materiālu veidošana SMART Notebook vidē.
Mūzikas skolotāja Olga Krasutina vadīja darba grupu “Radošo ideju krātuvīte mūzikas stundās”, kurā dalījās pieredzē par informācijas meklēšanu, gatavojoties mūzikas stundām un pārbaudes darbiem.
Mūsu skolas mājturības un tehnoloģiju skolotājas Ievas Volanes vadītajā darbnīcā “Rotājumu izgatavošana” ar jaunas tehnikas paņēmienu ikviens varēja izgatavot sev piemērotu lietu.
Nodarbībā “Mobilo ierīču izmantošanas iespējas mācību procesā” Lana Ivanova un Evita Valdberga iepazīstināja dalībniekus ar savu pieredzi mobilo ierīču izmantošanā mācību procesā, popularizēja digitālo pārmaiņu projekta “Samsung Skola nākotnei” ietvaros apgūto, demonstrēja virtuālo Padlet sienu, LearningApps aplikācijas un Socrative vietnes iespējas.
Mūsu skolas sākumskolas skolotāja Sandra Fišmeistare darbnīcā “Skolēnu spēju attīstīšana mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās, izmantojot eksperimentu kā metodi” dalībniekiem piedāvāja neparastus uzdevumus un eksperimentus, kā arī idejas, kas gūtas projekta “ASNI” programmā “Kā atpazīt un strādāt ar talantīgiem bērniem”.
Vācu valodas skolotājas Ilzes Seipules vadītajā darba grupā ”Metodiskie paņēmieni lasīšanas prasmju attīstīšanai svešvalodu stundās” tika aplūkotas lasīšanas stratēģijas un dažādi uzdevumu veidi un piemēri, akcentējot autonomo un kooperatīvo mācīšanos. Nodarbībā tika aplūkoti arī pārmaiņu projekta “Samsung Skola nākotnei” programmā “Skolotājs 3.0” apgūtie digitālie risinājumi.
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas psiholoģe, speciālās izglītības skolotāja Lāsma Skadmane darba grupā “Dinamiskās pauzes mācību stundās” piedāvāja praktiskus padomus fizisko aktivitāšu veikšanai kopā ar skolēniem mācību stundu laikā.
Konferences noslēgumā pedagogiem bija iespēja piedalīties loterijā un laimēt iepriecinošas balvas, ko bija sarūpējuši vietējie uzņēmēji, kā arī noklausīties skanīgo Kristiānas un Ginta Baložu dziedājumu.
Lai konference varētu noritēt tik augstā līmenī, bija nepieciešams nopietns un pamatīgs sagatavošanās darbs, kā arī materiālie un finansiālie līdzekļi. Tāpēc vēlos teikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem: Pļaviņu novada domei, Kokneses novada domei, izglītības uzņēmumam “Lielvārds”, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas Universitātes PPMF, SIA “A.A. Mežmalas” valdes loceklim Arvīdam Apfelbaumam, Kalsnavas pagasta Hertas Avotiņas zemnieku saimniecībai “Rāvijas”, Aiviekstes pagasta zemnieku saimniecības “Ozoliņi” mājas vīnu ražotnei “Dzidris”, SIA “AnSal Tehnik”, struktūrvienībai “Picotava” Pļaviņās, SIA “OERAM” Klintaines pagastā, reklāmdarbnīcai “Visual” Jēkabpilī.
Liels paldies arī Kokneses novada izglītības darba speciālistei Laumai Ārei, Pļaviņu novada izglītības speciālistei Inesei Saulītei, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktorei Ritai Polei un visam Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvam par atbalstu, atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu un laiku konferences sagatavošanā un veiksmīgas norises nodrošināšanā! Konferences dalībnieku ļoti pozitīvās atsauksmes liecina, ka mums visiem kopā izdevās!
Lai mums izdodas arī sevis un tolerantas, drošas un ilgtspējīgas pasaules veidošanas darbs caur izglītību, ilgtspējīgu dzīvesveidu, aktīvu pilsonisko līdzdalību, miera un nevardarbības kultūru!

Ieskatam konferences norisē Gunta Mozgas fotomirkļi:

Paldies par labām sekmēm un aktivitāti sabiedriskajā darbā!

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

 logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaAtskatoties uz nu jau aizvadīto 2015./2016. mācību gadu, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var teikt, ka ir čakli strādāts visās skolas darbības jomās. Arī attiecībā uz sasniegto ikdienas mācību darbā kopumā varam būt apmierināti, jo daudzu mūsu skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi ir ļoti labi. Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 30. maijā (9. un 12. klases skolēni – Zvana svētkos) varēja saņemt 70 skolēni:

Ar skolas Pateicības rakstiem par aktivitāti sabiedriskajā darbā tika apbalvoti šādi skolēni: Kristers Ūbergs (2.a), Viviāna Jaudzema (2.), Renāte Jankuna (2.b), Monta Pusplatā (2.b), Enija Lazdiņa (3.e), Simona Lindenberga (3.e), Eiriks Kalnriekstiņš (5.a), Ričards Pogodins (5.a), Una Ivanova (5.a), Samanta Jansone (5.a), Gvido Eizāns (5.a), Anna Esiņa (6.a), Kristers Vanags (6.a), Marks Ozoliņš (6.a), Elīza Luksa (6.b), Andis Daugavietis (6.b), Beāte Skrabutena (6.b), Evelīna Paula Ķerķe (6.b), Guna Elīte (7.a), Aivars Skābarnieks (7.a), Līga Liepiņa (7.a), Loreta Ābeltiņa (7.a), Alīna Stafecka (7.a), Amanda Ķirse (7.b), Evita Meļihova (7.b), Marks Ņesterovs (7.b), Karīna Davidova (8.a), Artis Aizporietis (8.a), Agate Mežmale (8.a), Kitija Smirnova (8.a), Viktorija Vīksna (8.a), Enia Kaņepēja (8.b), Samanta Pusplatā (8.b), Anete Kapteine (8.b), Rēzija Līna Upeniece (9.a), Zane Čipāne (9.a), Agate Krista Kriņicka (9.a),  Anete Bite (9.b), Ralfs Liepiņš (9.b), Emīls Bogdanovičs (9.b), Viktorija Samanta Mateša (9.b), Daniels Jerofejevs (10.), Valērija Maruščaka (10.), Raivis Andersons (11.), Agris Apkalns (12.).

Vēlreiz paldies gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un sasniegto ceļā uz zināšanu sabiedrības veidošanu. Lai visiem saulaina, priecīgi krāsaina un atpūtu sniedzoša vasara!