Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2015-2016

Pļaviņu novada ģimnāzijā “Sporto visa klase” 2015./2016.mācību gadā

Pļaviņu novada ģimnāzijas 3.b klases audzinātājs un projekta “Sporto visa klase”  koordinators Gints Balodis

     sporto_1 Mēs, 3.b klase, šinī mācību gadā piedalījāmies projektā „Sporto visa klase”. Šim projektam bija savi uzdevumi un noteikumi – katru dienu cītīgi jāsporto, labi jāmācās un jāizdara kāds labs darbs.
Lai cik grūti bija pamosties, pirmdienas un otrdienas agrajos rītos visi apmeklējām sporta nodarbības. Ļoti tika gaidītas trešdienas, kad devāmies uz Kokneses baseinu. Tas bija kā saldais ēdiens šajā projektā.   Arī klases audzinātājs iespēju robežās piedalījās sporta nodarbībās. Kopā vingrojām, peldējām, slēpojām un spēlējām dažādas sporta spēles.
Sekmīgi nokārtojām valsts pārbaudes darbus, kuru rezultātus ņēma vērā pie projekta vērtējuma kopējā punktu skaita.
Arī kopējo punktu skaitam summējās „Labais darbs”. 23.martā ciemojāmies bērnudārzā „Jumītis”, kur iepriecinājām bērnus ar pašu sarūpētām dāvanām. Pastāstījām par projektu un sniedzām nelielu koncertu. 22.aprīlī talkojām sporta bāzē „Jankas”. Iestādījām 100 eglītes, sakopām apkārtni. Atpūtas brīžos cepām desiņas un šāvām ar īstu ieroci.
Šogad projektā „Sporto visa klase” piedalījās 43 trešās klases no visas Latvijas. Projekta svinīga atklāšana notika 22.oktobrī Rīgā, Olimpiskajā centrā. Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā 5.novembrī notika projekta svinīga atklāšana. Uz atklāšanu ieradās arī šī projekta idejas autors, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. No Latvijas Olimpiskās komitejas, Pļaviņu novada domes un Pļaviņu novada ģimnāzijas saņēmām dažādas dāvanas un laba vēlējumus.
14. aprīlī viesojāmies Pļaviņu novada domē. Tikāmies ar domes deputātiem, pastāstījām par projektu un sniedzām nelielu priekšnesumu.
15. aprīlī devāmies uz zonas tautas bumbas sacensībām Gulbenē. Mums bija jāspēkojas ar Daugavpils, Rēzeknes, Līvānu, Madonas un Gulbenes trešo klašu komandām. Kaut arī pirmo vietu neizcīnijām, cīņa bija ļoti līdzīga.
20. maijā notika „Sporto visa klase” noslēguma pasākums Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā. Visi klašu kolektīvi tika sveikti ar diplomiem. Notika kopējā fotografēšanās un ilgi gaidītais grupas „Musiqq” koncerts.
Projekta sākumā un projektam noslēdzoties skolēni tika testēti, veicot dažādus fiziskos vingrinājumus. Testa rezultāti pirms un pēc projekta tika salīdzināti un analizēti. Pēc rezultātiem var secināt, ka šis projekts ir uzlabojis bērnu fizisko sagatavotību. Tātad, jāturpina sportot arī nākamajā gadā.
iels paldies visiem, kuri palīdzēja, juta līdzi.

    Bērnu iespaidi un pārdomas par šo projektu.

sporto_2 Ikdienas nodarbībās un sacensībās.

sporto_3 Baseinā.

sporto_4 Labie darbi 23.03.2016.

sporto_5 Labie darbi 22.04.2016.

sporto_6 Tautas bumba Gulbenē 15.04.2016.

sporto_7 Noslēgums Jelgavā 20.05.2016.

Tiekamies 2016./2017. mācību gadā – septembrī!

Paldies par labām sekmēm un aktivitāti sabiedriskajā darbā!

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

 logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaAtskatoties uz nu jau aizvadīto 2015./2016. mācību gadu, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var teikt, ka ir čakli strādāts visās skolas darbības jomās. Arī attiecībā uz sasniegto ikdienas mācību darbā kopumā varam būt apmierināti, jo daudzu mūsu skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi ir ļoti labi. Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 30. maijā (9. un 12. klases skolēni – Zvana svētkos) varēja saņemt 70 skolēni:

Ar skolas Pateicības rakstiem par aktivitāti sabiedriskajā darbā tika apbalvoti šādi skolēni: Kristers Ūbergs (2.a), Viviāna Jaudzema (2.), Renāte Jankuna (2.b), Monta Pusplatā (2.b), Enija Lazdiņa (3.e), Simona Lindenberga (3.e), Eiriks Kalnriekstiņš (5.a), Ričards Pogodins (5.a), Una Ivanova (5.a), Samanta Jansone (5.a), Gvido Eizāns (5.a), Anna Esiņa (6.a), Kristers Vanags (6.a), Marks Ozoliņš (6.a), Elīza Luksa (6.b), Andis Daugavietis (6.b), Beāte Skrabutena (6.b), Evelīna Paula Ķerķe (6.b), Guna Elīte (7.a), Aivars Skābarnieks (7.a), Līga Liepiņa (7.a), Loreta Ābeltiņa (7.a), Alīna Stafecka (7.a), Amanda Ķirse (7.b), Evita Meļihova (7.b), Marks Ņesterovs (7.b), Karīna Davidova (8.a), Artis Aizporietis (8.a), Agate Mežmale (8.a), Kitija Smirnova (8.a), Viktorija Vīksna (8.a), Enia Kaņepēja (8.b), Samanta Pusplatā (8.b), Anete Kapteine (8.b), Rēzija Līna Upeniece (9.a), Zane Čipāne (9.a), Agate Krista Kriņicka (9.a),  Anete Bite (9.b), Ralfs Liepiņš (9.b), Emīls Bogdanovičs (9.b), Viktorija Samanta Mateša (9.b), Daniels Jerofejevs (10.), Valērija Maruščaka (10.), Raivis Andersons (11.), Agris Apkalns (12.).

Vēlreiz paldies gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu un sasniegto ceļā uz zināšanu sabiedrības veidošanu. Lai visiem saulaina, priecīgi krāsaina un atpūtu sniedzoša vasara!

Mācību gada noslēgums Sēlijā

Sanita Placēna un Adrians Kaugers,
Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a un 5.b klases skolēni

Šī gada 30. maijā mēs, 5. a un 5.b  skolēni, devāmies  ekskursijā uz Neretu un Mazzalvi. Pirmā pieturas vieta bija Neretas  luterāņu dievnams, kur mūs laipni sagaidīja draudzes priekšnieks Juris Narogs. Baznīcā mēs iepzinām tās vēsturi, uzzinājām, ka tās pamati  likti 1584.gadā. Baznīcas cēlājs bija grāfs Vilhelms fon Efferns. Baznīca celta manierisma stilā ar ievirzi uz vēlīno gotiku. Baznīca ārēji vienkārša, savu popularitāti mākslas vēstures pazinēju vidū dievnams izpelnījies, galvenokārt, ar kapakmeņiem, kas ir vienīgie šāda veida kapakmeņi Latvijā. Dievnamu rotā skaists 17.gs. kroņlukturis, ko dāvinājis pēc izglābšanās  kaujā  kāds zviedru pulkvedis Pletenbergs kā pateicību Dievam par sargāšanu. Dievnamā īpaša vieta ir altārgleznai „Kristus pie krusta”, ko darinājis P. Handlers. Baznīcā uzstādītas 1893. gadā Vācijā būvētas ērģeles, kuras spēlēju arī es ,Sanita. Tas bija  brīnišķīgs pārdzīvojums, jo to klausījās visi tie, kas bija ar mani kopā. Priecājos, ka man šāda iespēja tika dota.
Tad mūs sagaidīja J. Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas 7. klases skolniece gide Erīda, kura  mūs  veda eksursijā pa Neretu līdz  J. Jaunsudrabiņa skulptūrai „Ganiņš”, iepazīstināja ar viņa stādītajiem kokiem un Dzirnavu jeb Sudmalu saliņu, kur notiek visi lielākie kultūras pasākumi  Neretā.
Pēc tam mēs devāmies uz Kišku kapsētu, kur pateicām paldies J. Jaunsudrabiņam par ieguldījumu latvietības modināšanā katrā no mums, un mēs nodevām viņam ziedu sveicienus no Pļaviņām.Bijām gandarīti, ka tagad zināsim, kur ir apglabāts J. Jaunsudrabiņš.
Nākamā vieta bija J. Jaunsudrabiņa muzejs ’’Riekstiņi’’, kur mūs sagaidīja muzeja vadītāja, erudīta personība Ilze Līduma. Viņa mūs iepazīstināja ar ekspozīcijām, tematiskajām izstādēm, kas muzejā tiek rīkotas,  pastāstīja par J.Jaunsudrabiņa mūža devumu, akcentējot viņa neparasto ceļu glezniecībā, kā viņš savās gleznotāja gaitās pārstaigājis gandrīz visu Latviju, īpaši  rādot Sēlijas krāšņumu.
Īpaši pieminami viņa zīmējumi „Baltajai grāmatai”. Otra viņa mīlestība bija rakstniecība. „J. Jaunsudrabiņš vienmēr tika teicis, ka abas mākslas viņam vienādi mīļas – glezniecība un literatūra. Apliecinājums tam – „Baltā grāmata” mūsdienās iekļauta Latvijas Kultūras kanonā 2 nominācijās – kā literārs un vizuāls mākslas darbs.”  Brīvo laiku viņš mēdza arī pavadīt zvejojot, par to mēs varam arī paši pārliecināties Pļaviņās „Valītēs”, kur atrodas piemiņas akmens, uz kura ir viņa darba nosaukums „Ar makšķeri”. Pēc tam mums bija jādodas apskatīt kultūrvides objektus un meža takas, lai izspēlētu spēli “Jūti, redzi, dzirdi”. Sadalījušies 3 grupās, mēs  devāmies pa mežu ar norādēm, kuras sākumā mums izstāstīja. Pēc tam mums teatrāli vajadzēja parādīt, ko mēs jutām, dzirdējām, redzējām.
Bijām gandarīti par paveikto, katrs dāvanā saņēmām piezīmju blociņu no muzeja vadītājas I. Līdumas un 2 grāmatas kā dāvinājumu „Abas mākslas man vienādi mīļas”. Viena dāvana Mākslas skolai, bet otra mūsu skolai. Paldies par to!
Tālāk mūsu ceļš veda uz Ērberģes muižu (Herbergen), saukta arī par Taubes muižu. Ērberģes muižā iekārtota Mazzalves pamatskola. Mēs ciemojāmies Mazzalves pamatskolā, kur mūs sagaidīja  dažādi muižas tēli: dāmas greznos, senlaicīgos tērpos,  stāstnieks, kurš it kā ienācis mūsdienās tieši no 19. gadsimta, kā arī velniņš un ragana. Kopā ar šiem tēliem mums bija lieliska iespēja izstaigāt pastaigu takas plašajā parkā, piedalīties velniņa organizētajās aktivitātēs, tikties ar slaveno Zilo dāmu – bijušo muižas īpašnieka barona fon Hāna māsu, kuras  dvēsele nevarot rast mieru, jo viņa noindējusies nelaimīgas mīlestības dēļ. Ja gadās nakšņot zem skolas jumta, tad vēl tagad, 21. gadsimtā, varot gadīties sastapt šo skaisto, bet spokaino parādību plīvojošā zilā kleitā klīstam pa skolas gaiteņiem, Leģendu pasauli simbolizē arī galvaskauss. Tas tiek saistīts ar to, ka 18. gadsimtā muižā esot notikusi slepkavība, un pēc tās naktīs gadu no gada, cilvēka galva lidinājusies pa telpām. Pedagogiem, kuriem 20. gadsimta trīsdesmitajos gados skolas kompleksā  tika iekārtoti dzīvokļi, galva, atšķirībā no valdzinošās Zilās dāmas, likusies visai draudīga, un, lai tā vairs nebiedētu skolas personālu, galvas visiemīļotākajā spokošanās vietā iegriezts krustiņš. Tagad viesiem pašiem jāuzmeklē, kura gan ir tā mācību klase, pie kuras durvīm krustiņš vēl tagad redzams.
Tiem ciemiņiem, kurus nobiedējušas spokainās leģendas, enerģijas un sirdsmiera atjaunošanai palīdz Stiprā spēka ozols, kas aug iepretim skolas durvīm.  Ozols esot aptuveni 300 gadus vecs, tātad, iespējams, senāks pat par apkārtējām ēkām, un ne mazums savā koka mūžā redzējis un piedzīvojis. Tā apkārtmērs pārsniedz 5 metrus, un vietējie to dēvē par trešo kuplāko ozolu Latvijā.
Noslēgumā mūs sagaidīja Mazzalves pamatskolas 5.klases skolēni un viņu audzinātāja Daiga, lai kopīgi iepazīstos un izspēlētu spēles. Mēs  bijām izvilkuši savu laimīgo skaitli, lai dotos ekskursijā. Bija daudz un dažādas spēles. Tad mēs cepām garšīgas desiņas. Kad paēdām desiņas, jautri visi spēlējām mūsu saliedēšanās spēli – volejbolu. Šī ekskursija mums sniedza daudz interesantu emociju. Daudz ko uzzinājām par J. Jaunsudrabiņu, Neretu, Mazzalves pamatskolu.
Paldies mūsu skolotājām Armandai un Ritai, mīļajiem vecākiem, skolas ēdnīcas kolektīvam, skolas administrācijai, pašvaldībai  un šoferim par iespēju būt kopā un burvīgi pavadīt laiku.

Krāsainu un piepildītu vasaru mums visiem!

Darba plāns 2016. gada 6. – 11.jūnijs

Pirmdiena, 6.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi” Rīgā ( D.Vanaga)
 
Otrdiena, 7.jūnijs
Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 2016./2017.m.g. topošo pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās ar klases audzinātājām un skolas psihologu
 
Trešdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Skolotāju pašvērtējumu iesniegšana
Interešu izglītības,  klašu audzinātāju un atbalsta personāla atskaišu iesniegšana (elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv un izdrukas veidā (215.kab. vai skolas kacelejā))
 
Ceturtdiena, 9.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Piektdiena, 10.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi” Rīgā ( D.Vanaga)
12.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā tikšanās ar darbiniekiem
Metodisko komisiju vadītāju atskaišu iesniegšana
 
Sestdiena, 11. jūnijs
17.00 9.un 12.klašu izlaidums sporta zālē

Ekskursija uz Saulkrastiem

30. maijā mēs, 8.b klase, no rīta izbraucām no Pļaviņu novada ģimnāzijas, lai dotos ekskursijā uz Saulkrastiem.

Mūsu pirmais apskates objekts bija Saulkrastu Velosipēdu muzejs, kur varējām apskatīt visnotaļ interesantu kolekciju. Muzejā redzējām vienu no pirmajiem augstrata divriteņiem, velosipēdu ar pirmajām piepūšamajām riepām un pat koka divriteni. Bez velosipēdiem muzejā redzējām dažādas lietas, kuras saistītas ar divriteņu lietošanu, riteņbraukšanas sportu un velosipēdu ražošanu. Šī ir vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā. Kolekcijas veidošanās sākusies 1977. gadā. Kopumā muzejā aplūkojām apmēram 60 velosipēdus.

Tālāk mēs devāmies uz Balto kāpu, kurā varējām atpūsties pirms nākamā apskates objekta, un to mēs arī darijām. Drosmīgākie, pārsvarā zēni devās peldēties jūrā. Meitenes tikkai pastaigāja pa auksto ūdeni, gar krastu.

Kad bijām atpūtušies ,devāmies uz peintbola parku”Bušas”, kurš atrodās Saulkrastos. Sākumā mūs iepazīstināja ar peintbola aprīkojumu,un tad katrs devāmies to saņemt. Aprīkojuma sastāvā bija: cimdi, aizsargmaska, kombinezons. Pēc tam katrs devāmies saņemt ieroci, kurā bija 150 krāsu bumbiņas. Tad mēs, un šoferis, kurš arī piedalījās peintbolā, sadalijāmies 2 komandās, lai varētu atšķirt komandas, katrai komandai bija citas krāsas lakatiņi. Vienai komandai bija sarkani lakatiņi, otrai spilgti zaļi. Spēlējot komandās, vairāk saliedējāmies. Kad visu aprīkojumu bijām saņēmuši, peintbola spēles vadītājs pastāstija noteikumu,kas jāievēro, lai spēlē norisinātos droši, bez dažādiem savanojumiem un traumām. Kad bijām noklausījušies drošas spēles instruktāžās, devāmies pirmajā laukumā, lai sāktu spēli. Vispār peintbola parkā bija 3 laukumi. Pirmajā spēlē katram spēlētājam bija neierobežoti daudz dzīvības. Pēc pirmās spēles visi bijām priecīgi, un varējām turpināt nākamo spēli, kura atkal norisinājās 1.laukumā. Tikkai šoreiz katram spēlētājam bija tikkai viena dzīvība. Kad spēle beidzās devāmies ārā no laukuma, atpūtāmies un devāmies 2. laukumā, kurā spēlējām 2 spēles, un katram spēlētājam bija viena dzīvība. Tad devāmies uz trešo, lielāko laukumu, kurā spēlējām vienu spēli. Tad vairākiem cilvēkiem beidzās bumbiņas, un viņi nevēlējās tās papildināt, tāpēc biedza spēli. Tie kuriem vēl bija bumbiņas devās otrajā laukumā, un spēlēja pēdējo spēli ar neierobežoti daudz dzīvībām, kamēr beidzas bumbiņas. Kad spēle bija noslēgusies, novilkām aprīkojumu, un nesām to nodot. Emocijas klasē bija dažādas, bija cilvēki kuriem ļoti patika, un bija cilvēki kuriem ne ļoti patika šāda veida izklaide. Pēc tam peintbola parkā cepām desiņas, un paēdām pusdienas. Kad bijām paēduši devāmies tālāk.

Pēc peintbola visiem bijas ļoti karsti, tāpēc devāmies atkal uz Balto kāpu. Šoreiz peldējās arī meitenes. Vairākas meitenes negribēja peldēties, bet viņām tas nesanāca, jo puiši parūpējās par to, lai visas meitenes ir apšļakstītas ar ūdeni. Tad, kad bijām atvēsinājušies jūrā, devāmies mājās.

PALDIES vēlamies teikt mūsu klases audzinātājai, kas piekrita doties ar mums ekskursijā. PALDIES šoferim O. Drabovičam, kas ne tikai mūs aizveda un atveda, bet kopā ar mums spēlēja peintbolu. Kā arī PALDIES klases zēniem, kas ierosināja doties ekskursijā.

 
8.b klase

Pavasara svētki sākumskolā

Ir pavasaris. Putnu dziesmas visapkārt un un ikkatrā sirdī. Zaļām pēdām un skaistiem ziediem pavasaris  ienācis arī mūsu skolā.
27.maijā svinējām Pavasara svētkus, kuru gaviļnieki 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas Ineta un Kristiāna.
Skolotājas pirmajā klasē saņēma mazas, nevarīgas sēkliņas. Četrus gadus, kā rūpīgas dārznieces, kopa un loloja savus  tikko izplaukušos ziediņus. Sargāja no nakts salnām un centās izravēt visas nezāles.

    Kādi tad ir izauguši šie ziedi?

Pieneņu, māllēpju un narcišu laikā dzimuši 13 ziediņi.
Cilvēki, kuri dzimuši šajā laikā, ir nenogurdināmi. Pavasara cilvēkiem darbs šķiras un nenogurdina. Viņi nekad neapstājas pie sasniegtā.
Margrietiņu, āboliņa, magoņu un liliju laikā dzimuši 11 ziediņi.
Vasaras cilvēki dzīvo it kā pasaulē nebūtu ne raižu, ne slimību, ne nelaimes. Tie ir strādīgi, un tas viņiem nes panākumus.
Dāliju un gladiolu laikā dzimuši 9 krāšņi ziedi.
Rudens ļaudis ir smējēji. Ar gladiolu šķēpu rudens cilvēki mums māj.
No zemes ņēmis spēku, to smejoties ziemai krāj.
Balto leduspuķu laikā, kad zemi klāj pārslu ziedi un uzplaucis kaktuss, dzimuši 8 mirdzoši ziedi.
Ziemas cilvēki ir apdāvināti ar stingru gribasspēku un mērķtiecību. Viņi vienmēr pārliecināti par to, ko dara. Ziemas cilvēki labāk sevi apliecina darbos.

Lūk, šādi ir 42 ziediņi, kuri beidza sākumskolas 4. klasi!

Svētki neizdotos, ja tajos nebūtu dažādu priekšnesumu.
Dziedāja skanīgais sākumskolas ansamblis, kura 8 dziedātājiem šī bija pēdējā uzstāšanās reize.
Jautrību sagādāja „susuronu” koris.
1. klase sajūsmināja ar jautro dzelteno rudenspuķīšu deju.
Maigu un skanīgu melodiju uz flautas atskaņoja 2.klases Ance Bērziņa.
Pasākuma noslēgumā kopīgu dziesmu dziedāja daudzsološais 2.klašu kopkoris.

 Paldies visiem sākumskolas skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, lai sagatavotu šos svētkus!

                                             Skolotāja Inga Baginska

Mūsu aizraujošā mācību ekskursija uz Rīgu!

26. maijā mēs, 7.a klase, devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Pie Okupācijas muzeja mūs sagaidīja gide Līga. Ekskursiju iesākām ar interaktīvo pastaigu pa Vecrīgu. No sākuma mēs uzzinājām interesantus faktus par Rīgas vēsturi, vēlāk bija jāsadalās divās komandās, kuru nosaukumi bija „Bruģis” un „Asfalts”. Katrai komandai pēc fotogrāfijām vajadzēja atrast kādu no Vecrīgas arhitektūras fragmentiem. Pastaigas beigās devāmies uz Bastejkalnu, kur bija uzdevums atrast apslēpto dārgumu.Tad kopā ar gidi Līgu nofotografējāmies un izteicām pateicības vārdus.
Pa ceļam uz Medicīnas muzeju satikām Loretas vecmammu, kura tirgoja saldējumu un tur, Rīgas kanāla malā, mēs uztaisījām grupas kopbildi.
Nākošais apskates objekts bija Medicīnas muzejs, kur iepazināmies ar medicīnas attīstības posmiem, aplūkojām atjaunotas diorāmas.  Muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 203 000 vienību. Katru gadu tiek rīkotas tematiskās izstādes par sabiedrībā aktuālām un interesējošām tēmā. Muzeja pamatekspozīcija ir izvietota četros stāvos, ievērojot laikmetu secību. Tā stāsta par medicīnas attīstības gaitu, jo tieši to savulaik vēlējās izklāstīt profesors Pauls Stradiņš. Stāsts sākas muzeja ēkas pagrabstāvā, kur izvietotie eksponāti un diorāmas atspoguļo medicīnas attīstības pirmsākumus. Traumu ārstēšana, brūču pārsiešana, tautas dziedniecības paņēmieni – tas viss bija zināms jau tālajā senatnē. Neatņemama sastāvdaļa tajā laikā bija maģiskā medicīna – amuleti, talismani un burvestības – , kuru pārstāvēja burves, šamaņi un zinātnieki. Apskatījām rekonstruēto viduslaiku klostera hospitāli un aptieku, iepazināmies ar tālaika izplatītākajām slimībām un to ārstēšanas metodēm.
Jauno laiku ekspozīcija sniedz ieskatu par straujo medicīnas progresu. Uzzinājām, ka bija atklāti rentgena stari un iespējas tos izmantot medicīnā, ka notika pirmās operācijas ētera narkozē u.c. Bija interesanti uzzināt par Latvijas medicīnas sasniegumiem.
Vislabāk palika atmiņā plakāts, kurā bija attēlots cilvēks ar bojātiem iekšējiem orgāniem, kaitīgo ieradumu rezultātā, kas lika mums aizdomāties par savu veselību un attieksmi pret sevi.
Pēc muzeja braucām uz peintbola parku „Pif Paf ”, kurš atrodas Ogrē. Sākumā saņēmām peintbola ekipējumu- kombinezonus, aizsargmasku, cimdus, noklausījāmies instruktāžu, kuru novadīja instruktors Mārtiņš, kurš arī katram pārbaudīja ieroci. Saprotam, ka šeit nebūs nekādi joki, ir jāklausās, jo tā ir mūsu drošība! Parkā ir  5 spēļu laukumi. Instruktors bija kopā ar mums, vadīja spēli, kontrolēja un repējās par mūsu drošību. Sākumā pat bija bail, īpaši meitenēm.  Tad vienam, otram aizmirsās uzlikt ierocim aizbāzni un audzinātājai Olgai un šoferim nācās vairākas reizes par to atgādināt, jo emocijas bija patiešām lielas! Beidzot pirmo spēli, paceļot roku augšā, ātri izskrienot no laukuma ārā, saņēmām pirmo „pozitīvo emociju devu”. Nevarējam nomierināties, ar katru spēles reizi vairāk izpratām spēles būtību. Negribējām braukt projām, daži skolēni audzinātājai pat bija  ierosinājuši, lai peintbola parks būtu mūsu tradīcija katra mācību gada beigās. Tad mūsu skolotājas un šoferis sagādāja mums vakariņas, uz vietas bija iespēja cept šašliku vai desiņas. Ekskursijas laikā izjutām kopā būšanas prieku un sadarbību. Prieks arī par Dāniela mammu, kura bija kopā ar mums ekskursijas laikā.
Gribam teikt lielu paldies mūsu audzinātājai O.Krasutinai, soc. pedagogam S.Fjodorovai un mūsu šoferim O. Drabovičam, kā arī A.Skābarniekam, kuršs ierosināja braukt uz peintbola parku.
                                                                                                7.a klase, audzinātāja Olga Krasutina

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicinājums skolotājiem, skolu vadībai un vecākiem

Tuvojas vasaras brīvlaiks, kad bērni daudz laika pavadīs dažādās aktivitātēs pie dabas, ūdens tilpnēm, nometnēs, aktīvi sportojot un citādi atpūšoties. Lai vasaras brīvdienas neaizēnotu nepatīkami starpgadījumi, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicina skolotājus un skolu vadību, kā arī vecākus mācību gada noslēgumā īpaši aktualizēt drošības jautājumus.

Plašāka informācija pieejama šeit.

Saulainas, jaukas un drošas brīvdienas vēlot!

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

2015. / 2016. m.g. konkurss „Gada klase” noslēdzies

Dzīvi lielu dara tie, kas mazus darbus dara kā lielus. 

/ Jūdžīnija Praisa /

            Jau trešo gadu, visa mācību gada laikā, norit konkurss „Gada klase”, kura galvenais mērķis ir skolēnu atbildīgas un aktīvas attieksmes veidošana pret saviem pienākumiem un klases saliedēšana.

Šajā mācību gadā tika veikti grozījumi konkursa nolikumā. Tika mainītas klašu grupas, uzlaboti vērtēšanas kritēriji un ieviesti daži papildinājumi. Vērtēšana notika 3 klašu grupās: 1.-3. klases, 4.-7. klases un 8.-12. klases. Lai iegūtu šo titulu, klasēm sevi jāparāda ar labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu klases darbošanos ārpusstundām un jāsasniedz 70% no maksimāli iegūstamajiem punktiem. Ikdienas darbā, tas ir liels pārbaudījums un darba ieguldījums klases kolektīvam un  viņu audzinātājiem.

            Izvērtējot klašu darbu šajā mācību gadā, var teikt, ka visaktīvākie un atbildīgākie pienākumu veicēji ir sākumskolas klašu skolēni, nedaudz atpaliek pamatskola, bet pasīvākie ir 8.-12. klašu skolēni. Apkopojot klašu mācību sasniegumus attīecībā pret pirmo semestri, gandrīs visās klasēs vērojams uzlabojums. Dažas klases ir bijušas īpaši aktīvas organizējot mērķtiecīgus, izglītojošus un klasi saliedējošus ārpusstundu pasākumus. Klases ir apmeklējušas dažādus skolas rīkotus pasākumus, piedalījušās skolas rīkotajos konkursos, organizējušas klases vakarus, apmeklējušas teātra izrādes, dažādus muzejus, interesantas vietas Latvijā, piedalījušās meža stādīšanā, rīkojušas pasākumus ar vecākiem un pat startējušas dažādos konkursos un pasākumos valsts mērogā. Tas dara mūs lepnus, ja skolas vārdu dzirdam vai redzam arī lielākos masu mēdījos vai sociālajos tīmekļos. Ar īpašu aktivitāti un labiem sasniegumiem mācību darbā ir izcēlusies 5.a klase, kura ir iesaistījusies 26 skolas organizētajos pasākumos, kā arī paši organizējuši vai piedalījušies ārpusstundām 23 pasākumos.

Izvērtējums klašu grupās:

Sīkāku informāciju par rezultātiem var apskatīt šeit.

ziediVēlu Jums vasarā gūt spēkus jauniem darbiem un iedvesmu idejām, ko paveikt nākamajā mācību gadā!

Konkursa „Gada klase” koordinatore Ineta Bicāla

Konkursa „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs” rezultāti

Skolas laiks drīz būs aiz muguras,vasaras brīvlaiks arī tuvojas. Godam tuvojas mācību gada beigas. Arī Vides ministrija šajā mācību gadā ir paveikusi savu iesākto.
Ir noslēdzies konkurss „Gada dežūrklase” un „Gada dežūrskolotājs”. 2. semestrī  aktīvākās dežūrklases bija 8.a.,8.b.,7.a, 9.b. klases. Klases atradās savos dežūrobjektos, aktīvi pildīja savus dežūrpienākumus, risināja problēmsituācijas, lūdzot palīdzību dežūrskolotājiem vai klašu audzinātājiem. Šādu problēmu risināšanā ir aktīvi iesaistījušās dežūrskolotājas – Evita Valdberga, Inga Baginska, Ilona Lazda, Velta Rulle, Armanda Lasmane un Ilze Luksa.
Rezultāti ir apkopoti no dežūrklašu atskaitēm un administrācijas novērojumiem.
Sīkāk ar tiem var iepazīties šeit un šeit.
Lai visiem skolēniem un skolotājiem saulainas, veiksmīgas un izdevušās vasaras brīvdienas! Nākamajam Vides ministram vēlu daudz enerģijas un radošuma jaunu mērķu izvirzīšanai un rezultātu sasniegšanai.

Vides ministre Diāna Bariņa