Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: pašdarbība

“Mazu brīdi pirms…”

16.decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvi ar savu sniegumu  koncertā “Mazu brīdi pirms…” priecēja vecākus, vecvecākus, skolotājus un ikvienu, kurš pirmssvētku steigā vēlējās gūt svētku noskaņu.

Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu kolektīvu vadītājiem: 1.-2. kl. un 3.-4. kl. deju kolektīvu vadītājai Gunai Krukai, 7.-9. kl. un 10.-12. kl. deju kolektīvu vadītājai Inetai Reiterei, deju kolektīvu koncertmeistarei Madarai Jankalānei, sākumskolas ansambļa vadītājai Kristiānai Balodei, 4.-8. kl. un 9.-12. kl. koru diriģentei Olgai Krasutinai un koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei, skolotājai Armandai Lasmanei un skatuves runas pulciņa vadītājai Silgai Stučkai!

Paldies  koncerta dalībniekiem, viņu ģimenēm un visiem, kuri piedalījās koncerta sagatavošanā un norisē!

Lai raits solis un skanīgas balsis Jaunajā gadā!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

Pašdarbības kolektīvu koncerts Klintaines estrādē

27.maija pašadrbības kolektīvu koncerta norise J.Peņģerota fotogrāfijās.

Koncerts “Krīt sniegi zied zvaigznes nāk svētki…”

Daži fotomirkļi no Pļaviņu novada ģimnāzijas pašdarbības kolektīvu koncerta 11.decembrī J.Peņģerota fotogrāfijās:
foto(1) foto(2) foto(7)
foto(4) foto(5)
Koncerta videomateriālu ir iespējams skatīt Pļaviņu novada mājaslapā

Koncerts „Sirds vasaru jūt”

Pļaviņu novada jubilejas pasākumu ietvaros, 31. maijā, Stukmaņu estrādē notika koncerts „Sirds vasaru jūt”. Koncertā piedalījās arī mūsu skolas dziedošie kolektīvi: sākumskolas ansamblis, 2. – 4. klašu koris un 5. – 9. klašu koris, kā arī konkursa „Dziedošā klase” finālisti – 4. a klase un 12. klase.