Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: pasākumi

1991. gada barikāžu rekonstrukcijas pasākums

Šogad 19.janvārī mūsu skolā barikāžu aizstāvju atceres diena aizritēja nedaudz citādāk. Kā jau katru gadu, arī šogad politklubs bija īpaši pacenties-tika rīkotas imitētas barikādes. Tas nozīmē, ka mūsu vidusskolēni varēja izbaudīt to, kā tas ir – piedalīties barikādēs. Lasīt vairāk.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumi Ziemassvētku tirdziņā!

Pļaviņu novada ģimnāzijā jau par tradīciju ir kļuvis skolēnu mācību uzņēmumu  Ziemassvētku tirdziņš. Tā ir iespēja skolēniem  parādīt savas ieceres, iesākto darbu, gūt jaunas idejas un iedvesmu .  Arī šajā mācību gadā 19.decembrī skolēni un skolas darbinieki varēja izbaudīt  Ziemassvētku tirdziņa gaisotni un svētku noskaņu. Lasīt vairāk

Balvas no VAS ,,Latvijas Dzelzceļš”

 ldzcPēc V A/S ,,Latvijas Dzelzceļš” drošības stundas, 12.10.2016., jaunāko klašu skolēniem uzdevu uzzīmēt zīmējumus, kuros attēlota drošība uz dzelzceļa, kā arī pārkāpumi uz tā. Skolēni veiksmīgi tika galā ar uzdevumu. Bērnu zīmējumi tika novērtēti un labākie no tiem nosūtīti uz Rīgu- dzelzceļa drošības departamentu, kur tālāk tie piedalīsies plaša mēroga konkursā un vērtēšanā.

Lasīt vairāk

Ilustrētā junioriem Pļaviņu novada ģimnāzijā

juniori19. maijā Pļaviņās notika Grāmatu svētki. Tas ir viens no pilsētas jubilejas gada sarīkojumiem un aicināti piedalīties  bija visi interesenti, arī Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.-7. klašu skolēni. Par aktuālo skolu jaunatnei pusaudžus uzrunāja žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakcijas pārstāvji, apliecinot , ka izdevums ir draugs, ar kuru kopā izzināt pasauli. Tikšanās dalībniekiem klātienē tika dota iespēja sķirt krāsainās un jautrās žurnāla lappuses, uzdodot jautājumus, rodot atbildes uz tiem- kā rodas raksti, cik ilgā laikā, kā atrast  aizraujošus stāstus par cilvēka superspējām, dabu, vēstures labirintiem, zinātniskiem pētījumiem, dzīvnieku pasauli. Kā īsti žurnāls top, no idejas līdz pat gatavam eksemplāram. Interesantākais  bija eksperimentu laiks, kad radoši un izveicīgi puiši  no Fizmix.lv lika pārvērsties gurķim, izvilināja skaņu no gaisa mākoņa un piedāvāja skatītājiem šaut  ar gaisu, uzzināt,  kā smaržo sausā ledus dūmi . Pusotra stunda tika pavadīta izglītojošā un jautrā atmosfērā. Katrs, kurš bija atnācis, saņēma dāvaniņu no radošās komandas, izveicīgākie un gudrākie – pārsteiguma balvu. Kopā pavadītais laiks liek domāt tikai vienu-  domā, runā, pēti un atklāj visu aizraujošo ap sevi!

10.klases pārgājiens „Visi kopā- esam spēks!”

Mēs, 10.klase, šī gada 29.maijā devāmies pārgājienā. Lai gan gājām tepat, uz mums visiem pazīstamo sporta bāzi „Jaujas”, šajā pārgājienā tā mums atklājās pavisam citā rakursā.

Savu mazo piedzīvojumu sākām 9.00, kad  visi kopā raitā solī sākām soļot. Galamērķī mūs gaidīja klases audzinātājas Ivetas sagatavots pārsteigums, pareizāk sakot, pārbaudījums.  Kristīne Apsēna, kura organizē  komandu veidošanas pasākumus, kopā ar saviem kolēģiem Lauru un Nauri bija izveidojuši dažādas grūtības pakāpes virvju trases un komandu uzdevumus. Dienas gaitā nācās pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, komandas spēku un klases saliedētību, kā arī uzticību cits citam tādos pārbaudījumos kā „Bosa tvēriens”, „Virvju bize”, ‘”Džungļu lifts”, „Liānu ceļš” un citos.

Aizelsušies un pārguruši, tomēr gandarīti, mēs pelnīti iekūrām ugunskuru, baudījām dabas burvību, kā arī mierīgi palutinājām sevi ar līdzi paņemtajiem našķiem un dalījāmies draudzīgās sarunās.

Pārgājiens bija patiešām izdevies, mums paveicās gan ar lielisko, silto laiku un saulīti, gan ar klases audzinātāju, kura sarīkoja mums tik aktīvu un jautru vidusskolas pirmā gada noslēgumu!

10.klases klases vecākā vietniece Samanta Djubina

Vecāku un skolotāju Sadraudzības pasākums

cilveki2016./2017. mācību gadā varam būt gandarīti, ka Skolas padome ir aktīvi darbojusies un pavasarī vecākiem un skolotājiem ir izdevies noorganizēt kopīgu Sadraudzības pasākumu, uz kuru ikkatra ģimene un skolotājs saņēma ielūgumu.

 Vecāku un skolas sadarbība iespējama dažādos veidos un, iespējams, Sadraudzības vakariem kļūstot par tradīciju, šī sadarbība uzlabotos un pilnveidotos arī citās jomās.

Sirsnīgs paldies Skolas padomes aktīvam un tās priekšsēdētājai Norai Osipauskai par iniciatīvu un entuziasmu pasākuma organizēšanā! Paldies ikvienam, kurš piedalījās šajā pasākumā!

 Vēlot šīs tradīcijas turpinājumu – direktores p.i. I. Luksa

Baltā galdauta svētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

galdautsAtsaucoties Latvijas simtgades biroja aicinājumam, arī Pļaviņu novada ģimnāzijā 3.maija rīts visai skolas saimei iesākās ar  Baltā galdauta svētkiem. Šajos svētkos skolēni, skolotāji un skolas tehniskais personāls bijām kopā pie pīrāgiem klāta galda, lai atzīmētu dienu, kad pirms 27 gadiem pāri Latvijai izskanēja vārds “PAR” par brīvu un neatkarīgu valsti.

Skolēnu pašpārvalde šajā pavasarī organizēja skolēnu balsojumu par dažādām nominācijām skolēnu un skolotāju vidū. Lūk rezultāti: Gada sportiskākais skolēns – Enia Kaņepēja (9.b), Gada dežurants (skolotājs) – Ineta Bicāla un Gada dežurants (skolēns) – Elīza Luksa (7.b), Gada atsaucīgākais skolotājs – Velta Rulle un Gada atsaucīgākais skolēns – Vilmārs Apolons (6.b), Gada aktīvākais skolotājs – Sanita Fjodorova un Gada aktīvākais skolēns – Anete Bite (10.), Gada stilīgākais skolotājs – Aiga Bērziņa un Gada stilīgākais skolēns – Līva Čepule (8.a), Gada zinātkārākais skolēns – Diāna Bariņa (12.), Gada patriotiskākais skolotājs – Iveta Krastiņa un Gada patriotiskākais skolēns – Gints Kapteinis (11.), Gada pasākums sākumskolas grupā  – Mārtiņdienas tirgus.

Paldies sākumskolas vokālajam ansamblim un K. Balodei, vidusskolas jauktajam korim un O. Krasutinai un S. Vilkaplāterei, 9.a klasei un V. Rullei, Skatuves runas pamatu pulciņa meitenēm un S. Stučkai par Latvijas simtgades ieskandināšanu!

            Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā I.Luksa

ZZ Čempionāta 11. fināls Jūrmalā

zz27.maijā 5.b, 7.b, 8.a un 9.a devās uz Jūrmalu, lai pārstāvētu Pļaviņu novada ģimnāzijas vārdu ZZ Čempionāta finālā. Mūsu sajūtas atkal bija nedaudz satrauktas, bet ļoti priecīgas, jo ilgi gaidītais fināls bija klāt. Vislielāko prieku mums sagādāja pati jūra, dažam tā bija pirmā reize ieraudzīt, sajust un sasmaržot jūras burvīgumu. Diena piepildījās ar dažādām interesantām aktivitātēm, izmantojot jūras auksto ūdeni, pārvarot dažādus šķēršļus, rāpjoties pa alpīnisma sienu un spēlējot atraktīvas komandu spēles. Tas viss atkal prasīja klases saliedētu darbu un attapību. Klase ar nepacietību gaidīja iespēju tikties ar “Youtube” zvaigznēm un saņemt viņu autogrāfus. Dienas noslēgumā sekoja Carnival Youth grupas koncerts un apbalvošana. Lai gan godalgotas vietas nesaņēmām, tomēr, esam priecīgi par savu dalību finālā un gūto pieredzi.

Paldies sakām direktora p.i. Ilzei Luksai par transporta nodrošināšanu, skolotājai Mārītei Skrabutenai, Danija, Ievas, Kristas, Linarda un Unas vecākiem par atbalstu, uzmundrinājumu, padomu un pacietību un Unas vecākiem par mūsu krāšņo tērpu sarūpēšanu.

Esam gandarīti par savu darbu un veikumu šajā mācību gadā, varam baudīt vasaras sauli un priekus. Vēlam visiem saulainu, patīkamu vasaru, krāt jaunus spēkus un nākošajā mācību gadā uzdrošināties pievienoties dalībai šajā aizraujošajā pasākumā!

                                                                5.b klases skolnieks Aksels Leitlants un audzinātāja Ineta Bicāla

Dari kopā ar skolotāju!

dari_kopaPavasaris ir klāt! Maijā visi nedaudz sajūk prātā. Daba vilina un  plaukst, debess ir atkal tīra, sirds rāda ceļu un galvā spieto plāni,  vēlmes un darbošanās. Arī mūsu skolā.  Kāds cep cepumus, dažs izdejo ritmus un līnijas, cietiem tuvāks sportisks solis un nošu pasaule. Kas tas ir? Protams – „Dari kopā ar skolotāju”! Nu jau otro gadu daļu skolas skolēnu un skolotāju vieno pasākums, kad  vajag tikai vēlēšanos,  vēlreiz vēlēšanos, lai  ko izdarītu kopā, lai justos labi un jautri, lai apliecinātu, ka esam, ka varam, ka protam! Dzīves vērtību nosaka nevis ieelpu un izelpu skaits, bet gan brīži, kad elpa aizraujas. Aizraujas, kad darām ko neierastu ,  kaut vai uz neilgu brīdi. „Dari kopā ar skolotāju”,  iespējams,  ir viena no skaistākajām kopābūšanas balvām. Jo viss, ko darām un sakām no sirds,  kļūst pareizs.  Vienīgais, ko varam iedot otram, ir mūsu pieredze- šoreiz izdejojot sapņus, izdziedot un izvingrojot ikdienas līkločus,  gatavojot cepumus ar noslēpumainu garšvielu. Paldies visiem drosmīgajiem dalībniekiem, smaidīgajiem atbalstītājiem, arī skaņas un foto nodrošinātājiem!Uz tikšanos nākamā gada maijā!

Aiga Bērziņa, kustības „Draudzīga skola” koordinatore

Masļeņica izskanējusi pavasara gaidās!

Pavasara sākums ir būtisks visām tautām, jo tas sola, ka ziemas grūtības jau aiz muguras, klāt jaunā ražas sezona, kas atnesīs lielāku pārticību.

 Ne velti daudzas tautas ar jautrām spēlēm, masku gājieniem, dziesmām un rotaļām svin ziemas aizvadīšanu, ar savām darbībām paužot prieku par tuvojošos pavasari .  Kris­tīgajā pasaulē tas arī ir laiks pirms lielā gavēņa, ko aizvada ar līksmību un gardiem cienastiem. Tāda tradīcija ir arī slāvu folklorai raksturīgā Masļeņica, ko svin nedēļas garumā ar plašām svinībām, pankūku mielastu nedēļas nogalē. Kaut arī  ziema bija silta un sniega nebija  tik daudz, lai kārtīgi izpikotos, pavasara atnākšana ir ne mazāk gaidīta un līksma.   Ieskats  svētku aktivitātēs skolā!