Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2007. gads

2007.gads 12a E.Kupčaklases audzinātāja – Edīte Kupča
Madara Bardovska
Zigmārs Bariņš
Santa Briežkalne
Mārtiņš Freimanis
Dace Kļaviņa
Alīna Koļesņikova
Anastasija Latčenkova
Kaspars Liepiņš
Gatis Mūrnieks
Natālija Preobraženska
Dina Radionova
Sigita Reire
Kaspars Riekstiņš
Artūrs Šērs
Dana Vītola

2007.gads 12.b I.Ušackaklases audzinātāja – Iveta Ušacka
Elīna Āriņa
Andra Avotiņa
Māris Baginskis
Pēteris Balodis
Jana Dobrovoļska
Krists Eiduks
Evija Gribuška
Dace Joze
Lelde Liepiņa
Matīss Ozoliņš
Artūrs Rudzītis
Līga Spule
Ivo Strazdiņš
Baiba Škapare
Toms Upenieks
Lāsma Zeipe
Līga Zemīte