Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1962. gads

1962.g. kl.audz. Ilmārs Niedrītisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Ruta Anduža
Arvīds Auziņš
Edīte Āboliņa
Herta Avotiņa
Andrejs Bārbals
Lidija Blūma
Anastasija Brice
Imants Dambis
Tālis Galdiņš
Jānis Kozlovskis
Melita Krastiņa
Ausma Ķeirāne
Rasma Logina
Ruta Medeļeva
Dzidra Ogriņa
Pēteris Ozdoba
Velga Pļaviņa
Andris Pupiņš
Valdis Purgailis
Ģirts Rubenis
Jānis Skagalis
Arnolds Skudra
Aija Stučka
Mārīte Štrāla
Anna Vēvere
Anita Zālīte
Lienīte Zālīte (Broka)

1962.gada 38.izlaidums, klases audzinātāja Ranta Knauereklases audzinātāja – Ranta Knauere
Pēteris Ankudovičs
Ilmārs Aperāns
Brigita Dambe
Pēteris Gailītis
Ansis Graudiņš
Osvalds Gredzens
Jānis Kaminskis
Vija Klemme
Valdis Korotkevičs
Jānis Ķirsons
Elga Liepiņa
Mirdza Marka – Zemure
Aina Ozoliņa
Anna Poča
Marta Preise
Jānis Priecums
Vilnis Rocēns
Agate Svece
Dzintra Tiļčika
Ārija Vanaga
Ernests Vasiļevskis
Silvija Viļuma
Inta Vīksne
Alfons Zeltiņš
Andris Grīviņš
Georgijs Medeļevs
Dzintra Siliņa
Vilnis Ozoliņš
Aivars Vārna
Dainis Vāvers
Silvija Krēsliņa
Dzintra Ūdre

Vladimirs Demjanovs1962.gads
Astra Kalnriekstiņa
Ēvalds Kursītis
Staņislavs Leinis
Ļubova Makovecka
Liza Malta
Ņina Mironova
Vladimirs Oleiņikovs
Līga Puliņa
Karls Romanis
Aleksejs Rjazancevs
Viktors Tkačs