Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1925. gads

klases audzinātājs – Heinrihs Vītoliņš
Austra Balode
Paulīne Danstere -Ziediņa
Eduards Deksnis
Emīlija Knauere
Pēteris Liepiņš
Pēteris Pļavinskis
Kārlis Purniņš
Voldemārs Kupčs
Jānis Kaminskis
Vilis Ošs
Pēteris Zvirgzds
Aleksandrs Skuja
Eduards Lejiņš
Jēkabs Audze
Elizabete Kapmale