Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1970. gads

1970.gads kl.audz.Arita Niedrīteklases audzinātāja – Arita Niedrīte
Māris Arnītis
Māra Avena
Līvija Bārbale
Rasma Bērziņa
Ināra Blūma (Vēze)
Edīte Kalniņa (Helmane)
Elmārs Kalniņš
Nikolajs Purviņš
Līga Salmiņa
Vilnis Saulītis
Pēteris Stūre
Maija Teile
Arturs Upenieks
Ziedonis Vecauziņš
Ilze Vītola

1970.gads kl.audz Maija Klebereklases audzinātāja – Maija Klebere
Rita Antmane
Ilmārs Bārbals
Anita Bebriša
Aija Brikmane
Daina Cāne
Ināra Caunīte
Anita Celiņa
Juris Ikaunieks
Vilis Kalniņš
Mārīte Kluša
Anta Krūmiņa
Ināra Lapiņa
Ilze Liepiņa
Vilnis – Edvīns Lindemanis
Jānis Puniņš
Gunta Siliņa
Ženija Utāne

1970.gads kl.audz. Broņislava Āzenaaudzinātāja Broņislava Āzena
Viktors Aļapins
Regīna Bizņa
Aleksejs Dembovskis
Viktors Dobrovoļskis
Rita Fjodorova
Valērijs Iļjins
Ludmila Ivanova
Anfisa Koļesņikova
Valentīna Kovaļenko
Zinaīda Kotina
Tamāra Kostenko
Valentīna Krivaja
Nadežda Larionova
Ludmila Maslobojeva
Jurijs Mihailovs
Anatolijs Staņislavskis
Staņislava Skripačenoka
Valentīns Šarians
Valērijs Ulvins
Vladimirs Vasiļjevs
Valentīna Vaščilkina
Viktors Veličko
Vladimirs Vilsons