Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1995. gads

1995.gada 70.izlaidums audz.Anita Bērziņaklases audzinātāja – Anita Bērziņa
Inese Bērziņa
Līga Grudule
Anda Bračkina
Guntars Brička
Elita Celmiņa
Ingus Eks
Anna Kononova
Dana Langenfelde
Dace Lauciņa
Ģirts Mamontovs
Guntis Plotiņš
Sandris Rozentāls
Larisa Ruskule
Gunita Rūtiņa
Romāns Saulītis
Raivis Sporns
Daina Stirāne
Dainis Štikovs
Dainis Vintišs

1995,gads kl.audz. Lonija Dobkevičaklases audzinātāja – Lonija Dobkeviča
Marina Avina
Jeļena Bogdane
Aleksejs Čekaškins
Vladislavs Grustāns
Izabella Jakovļeva
Sergejs Lizinskis
Ilona Maslobojeva
Konstantins Sokolovs
Irina Vojtule