Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Simtgades absolventi

Cienījamie skolas absolventi, skolotāji, darbinieki!
Esam apkopojuši absolventu sarakstus, bet, ņemot vērā, ka daļa šo sarakstu tika rakstīti rokrakstā, tos pārrakstot, ir iespējamas kļūdas.
Būsim pateicīgi, ja, pārskatot absolventu un klašu audzinātāju vārdus un uzvārdus un pamanot kļūdas, mūs par to informēsit (e-pasts:skola@png.edu.lv).
Aicinām sadarboties, lai kopā precizētu absolventu un klašu audzinātāju sarakstus!
Skolas administrācija