Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1947. gads

klases audzinātāja – Anna Tursa
Ārija Cāne
Albīns Jēgermanis
Gaida Jēkabsone
Irēna Jermakova
Raimonds Krūmiņš
Valda Laurāne
Biruta Ziediņa
Mirjama Ozoliņa
Valdis Ozoliņš
Irma Rozīte
Silvija Rūdolfa
Ērika Sīle
Ruta Spārniņa
Aina Tverdova
Ausma Dilbeka
Līga Štrāle
Elza Kaufmane