Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1968. gads

1968.gads kl.audz. Ilmārs Niedrītisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Inta Blūma
Mārtiņš Brička
Dzintra Dīke
Ruta Dūma
Gunta Grīsle
Valdis Grustāns
Jānis Hāzenfuss
Skaidrīte Jakovele
Gatis Kaminskis
Viktors Kozlovskis
Ilona Krūmiņa
Māra Liepiņa
Lilija Lontone
Anita Puncule
Antons Sarmulis
Juris Sedlers
Valda Preija
Gunta Vītoliņa

1968.gads Artūrs Grīvnieks (2)klases audzinātājs – Artūrs Grīvnieks
Jānis Brička
Milda Čapāne
Smaida Cubārova
Zoja Grigorjeva
Andris Kļaņiņš
Valdis Koimecs
Silvija Krastiņa
Zinta Krastiņa
Imants Lazda
Velta Liepiņa
Anita Lipse
Ausma Lazdiņa
Edgars Nikotiņš
Skaidrīte Ozoliņa
Ilze Pijtukeviča
Juris Stepanovs
Jānis Sūna
Ivars Upītis
Modris Vīksne
Ligita Vītola
Gundega Zīlmane
Mārtiņš Meinuss

1968_gada izlaiduma kopfotoklases audzinātāja Helēna Galvāne
Agalfīna Andrejeva
Alevtīna Bodrjonoka
Lidija Dembovska
Valentīna Dobrovoļska
Valentīna Kozlova
Tamāra Kozireva
Ivans Ļitvins
Staņislavs Maslobojevs
Nikolajs Rižovs
Irina Radionova
Dzintra Seikstule
Tatjana Sisojeva
Ņina Svetlova
Boriss Stepčenko
Tamāra Tihonovska
Ņina Veršiņina
Zoja Zavjalova
Regīna Zdažinska