Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1997. gads

1997.gads 12a I.Morozovaklases audzinātāja – Ilga Morozova
Aiga Andersone
Kristīne Babre
Edgars Birkāns
Evija Cipule
Kristīne Dembovska
Natālija Dolženkova
Judīte Čariņa
Lana Jurkina
Ivars Kondratskis
Ina Maļinovska
Evita Rūrāne
Ramona Mežaleone
Vilnis Rudzītis
Tatjana Sevostjanova
Ļena Strogova
Ritvars Stepanovs

1997.gads 12b I.Seipuleklases audzinātāja –Ilze Seipule
Dailis Bartušauskis
Laura Borovska
Egils Dambis
Lāsma Eglīte
Valērijs Jakovļevs
Alise Jaudzema
Inese Jēce
Gunta Kalniņa
Sanita Krankale
Elneta Mauliņa
Egija Preise
Jānis Priedītis
Ervīns Reinsons
Agnese Siljēviča
Sigita Skulte
Igors Tkačenko
Jānis Vilcāns
Ieva Volkmane

Klases audzinātāja – Tatjana Zdanova
Anatolijs Derjugins
Svetlana Derjugina
Natālija Medvedeva
Oļegs Šatiļeņs
Jolanta Ukmane