Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1943. gads

klases audzinātāja – Zigrīda Celmiņa
Jānis Avotiņš
Juris Adlers
Skaidrīte Ābola
Daila Eiduka
Edgars Grīnbergs
Pēteris Jankavs
Ilga Lazdiņa
Gaida Martinsone
Milda Pokšāne
Mētra Purgaile
Mudrīte Pilskalne
Ņina Siliņa
Rasma Šteinberga
Ilze Štrāle
Natālija Šulte
Erika Tīrā
Hugo Valiņš
Ārija Zemīte
Marta – Irma Ziemane