Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1981. gads

1981.gads kl.audz.Ranta Knauereklases audzinātāja – Ranta Knauere
Ilmārs Baumanis
Ilona Čoma
Daiga Dolgarukova
Sandra Kalniņa
Inga Kauliņa
Reinis Lazdiņš
Aelita Lūse
Edīte Niedre
Māris Siliņš
Dace Spārniņa
Lolita Stalberga
Armanda Šteinberga
Iveta Taukule
Aigars Tilhens
Dainis Vilciņš
Vita Vītoliņa

1981.gads kl.audz. Ilmārs Niedrītisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Andis Briedis
Astra Caunīte
Zigfrīds Dzelme
Ziedīte Graudiņa
Ija Kalniņa
Daina Kanevāle
Juris Kupčs
Andris Lakstīgala
Dace Lapiņa
Aivars Niparts
Zintis Ozoliņš
Ilgvars Radželis
Ingūna Saldaka
Ingrīda Trokša
Ziedīte Vanaga
Agita Vilcāne
Daiga Vīksne
Dainis Zālītis
Sandra Zvirgzdiņa

klases audzinātāja – Lonija Dobkeviča
Vladimirs Anisko
Anita Geduša
Vladimirs Kisļakovs
Ludmila Kičina
Svetlana Kļevcova
Lilija Magilinska
Oksana Mazure
Viktors Margjonoks
Valērijs Muciņš
Natālija Paļuga
Svetlana Pavuka
Svetlana Rediko
Valērijs Romaņuks
Tatjana Soņeca
Svetlana Stepanova
Natālija Venediktova
Sergejs Žukovs

klases audzinātāja – Lija Moreva
Valērijs Adamovičs
Oļegs Grečko
Tatjana Franoviča
Larisa Ivanova
Natālija Ivaņņikova
Natālija Jevstigņejeva
Jeļena Krjukova
Valērijs Krivošonoks
Olga Martinkeviča
Oļegs Maslobojevs
Marina Nadežņikova
Jurijs Parmons
Jeļena Rogovska
Valērijs Šabanovs
Andrejs Timofejevs
Andrejs Žukovs