Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1985. gads

klases audzinātājs – Māris Siliņš
Ingūna Baltpurviņa
Artis Dauksts
Ināra Gabaliņa
Igors Gabaliņš
Marika Kārkliņa
Lāsma Kuprovska
Inese Kursīte
Iļja Laputjevs
Inese Liepa
Ilvija Mikoliņa
Diāna Ņikiforova
Marika Polīte
Laura Siliņa
Sarmīte Siņica
Pēteris Vaišļa
Andrejs Voits
Sarmīte Zomberga

klases audzinātāja – Vaira Siliņa
Sandra Auleciema
Ainārs Bizūns
Inese Bušmane
Anita Caunīte
Inga Cielava
Gundars Gabranovs
Vineta Jaunķiķe
Uldis Kalniņš
Aivars Kaļva
Jānis Kažemaks
Iveta Poļavina
Jānis Revizors
Anda Spārniņa
Inta Uzuliņa
Irēna Vīksne
Ingūna Vīgupe
Raitis Zuļģis

1985.gads kl.audz Aleksandrs Kondratskisklases audzinātājs – Aleksandrs Kondratskis
Aleksandra Bezmenova
Monika Dimpere
Alla Ivanova
Ilona Jansone
Marina Krista
Valentīna Kurpinoviča
Natālija Korobcova
Lesija Mazure
Sergejs Nikoļins
Viktors Patrijuks
Natālija Šatiļeņa