Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1988. gads

1988.g. kl.audz. Ilga Morozovaklases audzinātāja – Ilga Morozova
Lāsma Bērziņa
Pēteris Bieriņš
Iveta Butlere
Sandra Cileviča
Agris Dambergs
Gunārs Gregersons
Jānis Grudulis
Jānis Hermanis
Dace Jakunova
Tālis Kazaks
Sarmīte Kļaviņa
Guntars Krūmiņš
Guntars Lazdiņš
Līga Mežvēvere
Māris Paradovskis
Sandra Pumpure
Santa Urberga
Guntars Zvaigzne

1988. kl.audz Monika Norkārkleklases audzinātāja – Monika Norkārkle
Santa Ambaine
Raimonds Bērziņš
Uldis Braķis
Jana Butāne
Lāsma Caunīte
Ivo Gravāns
Daina Larsone
Dainis Lauciņš
Jānis Lazdiņš
Ilgvars Lopatko
Iveta Armanova – Misāne
Valda Paškova
Gunita Pērkone
Māris Rudzišs
Ilva Spārniņa
Raimonds Vilcāns – Spūls
Ervīns Zemturis

1988.gads kl.audz. Taisa Maksimovaklases audzinātāja – Taisa Maksimova
Sandra Gailīte
Jeļena Davidova
Larisa Kičina
Jūlija Novikova
Aivars Sirovatskis
Jeļena Titoviča
Ludmila Šipkova
Sergejs Škuļteckis