Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1944. gads

Klases audzinātājs – Voldemārs Jākabsons
Daina Auziņa
Indra Apīne
Autra Bērziņa
Dzidra Bērziņa
Herta Bieriņa
Nellija Dambe
Rita Dūma
Tālrīts Kaufmanis
Biruta Kalēja
Līvija Kepsele
Dzidra Kanvāle
Velta Porne
Velta Purgaile
Aina Rūdolfa
Arnolds Tiltiņš
Hilda Upatniece
Biruta Varkale
Alberts Vīksne
Imants Vītols
Voldemārs Ziņģis