Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2017. gads

2017.gads 12.klase audz.Evita Valdbergaklases audzinātāja – Evita Valdberga
Raivis Andersons
Diāna Bariņa
Montija Bičevska
Karolīne Gulbinska
Antons Hermanis
Aleksandrs Jermakovs
Lelde Kiopa
Laura Krūmiņa
Liene Lakstīgala
Mārtiņš Ļaksa
Diāna Pauniņa
Sintija Upeniece
Rolands Kārlis Ziemelis