Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1977. gads

1977g_11.a_kl_audz_Ilmars_Niedritisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Dace Asarīte
Benita Bērziņa
Inese Bērziņa
Juris Brauns
Inta Dmitričenko
Valters Dzelme
Guntis Grantiņš
Dzintra Kalvjaka
Edvīns Lejnieks
Irina Margeviča
Antra Māliņa
Māris Miķelsons
Dainis Ozoliņš
Skaidrīte Poriete
Inese Puncule
Biruta Sārna
Mētra Siliņa
Aivars Sinelis
Veneranda Skangale
Sarmīte Skudriņa
Vita Vagoliņa
Sarmīte Vilciņa
Ineta Vītola
Inita Vītola
Maija Zariņa
Ināra Zālīte
Māris Zomerovskis
Aija Žilde

1977.gads kl.audz.Aina Avenaklases audzinātāja – Aina Avena
Arvīds Apfelbaums
Valda Arnīte
Ausma Austriņa
Jānis Baginskis
Ārija Bardovska
Irēna Bondareva
Ainārs Dambergs
Anita Geduša
Jānis Hofmanis
Lolita Indzelberga
Dita Kakstāne
Valentīna Kazakeviča
Gita Liepa
Veldze Liepa
Imants Pārpucis
Rudīte Preciniece
Gatis Skudra
Ilze Skabe
Vija Sniedzīte
Aldis Spārītis
Aldis Strazdiņš
Brigita Šteinerte
Baiba Ūbele
Iveta Vilciņa
Guntars Zāģeris

Dzintra Balode
Vija Bērziņa
Rudīte Kokina
Aija Krūmiņa
Daina Krūmiņa
Ināra Vēvere
Amanda Viņceva
Ainārs Zaikovs

1977.g.audz. Ludmila Artemjevaklases audzinātāja – Ludmila Artemjeva
Raisa Beinere
Aleksandrs Gipke
Lilija Gipke
Anastasija Daņilova
Tatjana Deņisova
Alla Frolova
Aleksandrs Grišuļonoks
Ludmila Kameņeckih
Anastasija Koļesņikova
Irina Kotina
Alla Kirilova
Jeļena Kmito
Ludmila Kuzmiča
Sergejs Larionovs
Irēna Mežecka
Aleksandrs Miļentejs
Larisa Sališa
Oļegs Sļunko
Sergejs Severovs
Svetlana Sofraņuka
Vladimirs Vasiļevskis
Genādijs Vorobjovs