Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1964. gads

1964.gads kl.audz. Ārija Auziņaklases audzinātāja – Ārija Auziņa
Biruta Bērziņa
Jānis Bērziņš
Juris Brants
Mirdza Čapāne
Lilija Dūma
Zinaida Grišanova
Aleksandrs Iesalnieks
Andrejs Iesalnieks
Ināra Kalēja
Ilgonis Kaufmanis
Voldemārs Klagišs
Aija Niedre
Velta Saule
Vitauts Stepanovs
Mārīte Veseta

1964.gads kl.audz. Zigrīda Celmiņaklases audzinātāja – Zigrīda Celmiņa
Rasma Akmene
Vilhelms Bārbalis
Rita Eglīte
Anatolijs Juriss
Raisa Korotkeviča
Daina Liepiņa
Ērika Ozoliņa
Harijs Ozoliņš
Irēna Pavloviča
Velta Preise
Renāte Rīmane
Egons Romāns
Mirdza Rudzīte
Emīlija Sergejevna
Ruta Stučka
Vija Stučka
Juris Ziemanis

klases audzinātājs – Gaida Jakse
Nikolajs Droņikovs
Valērijs Finogenovs
Ludmila Glušņova
Svetlana Golubeva
Elvīra Klavāne
Antoņina Konjuhova
Ņina Moskaļenko
Marija Loskutova
Ārija Losja
Valērijs Nikoļskis
Nora Rempe