Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1986. gads

klases audzinātājs – Juris Seipulis
Marta Avotiņa
Anita Baumane
Iveta Barovska
Santa Ervika
Ainārs Gailītis
Solvita Kļaviņa
Vita Lapša
Ginta Polīte
Andris Purniņš
Normunds Randars
Inese Renkmane
Sergejs Savickis
Sandra Sinele
Andris Smildgrīvs
Gunita Upīte
Ivo Vilcāns
Salvis Vītols
Arigo Zvirgzdiņš
Larisa Žverelo

1986.g. 11.b kl.audz.Zoja Dubkevičaklases audzinātāja – Zoja Dubkeviča
Ina Abramova
Oskars Baumanis
Vineta Bērziņa
Inita Kaņepe
Ilona Klaucāne
Andris Korotkevičs
Anita Kūlaine
Antra Lase
Jolanta Naudiņa
Guntars Niparts
Sanita Pārpuce
Arigo Pāvuls
Edmunds Puriņš
Vineta Reizniece
Santa Sprindžuka
Dairis Vīksne
Ineta Zalāne
Una Zālīte
Māris Ziemelis

1986.gads kl.audz.Taisa Maksimovaklases audzinātāja – Taisa Maksimova
Sergejs Bogačovs
Gaļina Danuseviča
Irina Garina
Nadežda Gluščuka
Terēza Glode
Inese Jegorova
Ludmila Kalmane
Grigorijs Kolosovs
Valērijs Koreškovs
Ilona Kuzmenkova
Ināra Marčonoka
Eduards Maslobojevs
Natālija Mijenkova
Svetlana Nazarova
Larisa Pasternakova
Vitālijs Prokazjuks
Andrejs Smilga
Valentīna Smirnova
Olga Solodčenkova
Tatjana Tarana
Viktors Točilkins
Ludmila Točilkina
Eduards Veiss
Nikolajs Višņakovs
Eduards Žukovs
Diāna Žukova