Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1949. gads

klases audzinātāja – Vilhelmīne Kārkliņa
Ludis Avens
Nikolajs Avens
Aina Bērziņa
Biruta Bērziņa
Artis Brauers
Jānis Dūms
Velta Brice
Rita Galdiņa
Ēriks Gruzis
Jānis Indriksons
Fanija Kaufmane
Velta Kļaviņa
Jūlija Klagiša
Edīte Krastenberga
Rita Krūmiņa
Meta Kupča
Elza Lakstiņa
Jānis Lapiņš
Olga Majore
Jānis Paradovskis
Kārlis Pilskalns
Gaida Placēna
Valija Sīle
Raimonds Spārniņš
Elza Šmite
Līga Ulmane
Artūrs Zariņš