Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1987. gads

1987.gada 11.klase audz Zoja Dubkevičaklases audzinātāja – Zoja Dubkeviča
Dina Caunīte
Valda Celmiņa
Igors Cvetkovs
Daiga Daukste
Lilita Dzenīte
Iveta Grigorjeva
Andis Jokums
Vilnis Kalniņš
Zigmunds Kaulakāns
Inguna Kārkliņa (Andra m.)
Inguna Kārkliņa (Ulda m.)
Andris Knodze
Kristīne Krūmiņa
Ilonda Mamonova
Dace Rūtiņa
Ivars Sarmulis
Svetlana Semjonova
Aina Silmane
Daina Siliņa
Aldis Skrabutenas
Gita Sniķere
Silga Stučka
Aivars Škurovs
Juris Tihonovs
Santa Tropa
Andra Vilciņa
Marika Zīle
Roberts Zuļģis
Inese Žverelo

1987.gads kl.audz.Lija Morevaklases audzinātāja – Lija Moreva
Ruta Černišova
Sergejs Derjugins
Irina Gromova
Natālija Ivanova
Ludmila Jeršova
Jeļena Kepente
Nadežda Kļevcova
Diāna Marjana
Irina Maļinovska
Inese Miroviča
Ariadna Semjonova
Natālija Selivanova
Jeļena Šaliga
Marina Ukrainka
Ina Užāne
Ilona Vasiļčenko
Jurijs Vepriks
Oļegs Zagorskis
Aļona Žukova