Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1933. gads

1933.gads kl.audz. Leonards Latkovskisklases audzinātājs – Leonards Latkovskis
Pēteris – Voldemārs Avens
Jānis Balcers
Mirdza Balode
Antonija Baņukalne
Kārlis – Teodors Dakteris
Helēna France
Šeine Frišere
Otto – Nikolajs Grebže
Merija – Mirianna Ivjane
Ārija – Veronika Kalojeka
Elvīra Kazāka
Pēteris – Augusts Krūmiņš
Rihards – Alvis Krūmiņš
Fricis – Arvīds Lasis
Marta Līcīte
Anna Meijere
Aurēlijs – Helmuts Nadziņš
Vilma Babērze
Jānis – Artūrs Pļavinskis
Nikolajs Romāns
Minna – Kristīne Saliņa
Austra Skudra
Brunis Sipāns
Rasma Zedbiteka
Anna Vinklere
Elza – Emīlija Vītiņa
Pauls – Nikolajs Ziediņš