Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1983. gads

1983.gads kl.audz. BirutaOsīteklases audzinātāja – Biruta Osīte

Maija Gaiziņa
Sarmīte Karačenka
Solveiga Kartenbeka
Zintis Konovs
Imants Lakstīgala
Inese Lapiņa
Dzintars Lasmanis
Jānis Lovkins
Inese Medne
Ina Ņikiforova
Svetlana Pipīre
Iveta Vidžupe
Andis Zaltāns
Normunds Zālītis
Anda Zeltiņa
Sandra Zīle
1983.gads kl.audz. Māris Siliņš

klases audzinātājs – Māris Siliņš

Sarmīte Baranovska
Sandra Beča
Inita Boderko
Boriss Davidovs
Astrīda Gailīte
Ingrīda Graudiņa
Līga Jukša
Vilma Saliete
Inese Siliņa
Daiga Sivoja
Jolanta Šteinberga
Valdis Upenieks
Inese Vīksne
Danuta Vītola
Ineta Vāvere
Agris Žilde
kopbilde1983.

klases audzinātāja – Tatjana Zdanova

Jurijs Azarenkovs
Maija Baltiņa
Irina Beinere
Antoņina Bogdane
Svetlana Černišova
Alla Fomina
Aleksandrs Garins
Andrejs Ivanovs
Taisija Jureviča
Aleksandrs Jermakovs
Sergejs Minajevs
Danuta Misjuna
Ramuta Misjuna
Ludmila Pobjaržina
Lesja Prokazjuka
Vitālijs Snegirjovs
Jurijs Solodčenkovs
Valerījs Sirovatskis
Svetlana Šļuha
Tatjana Šļuha
Svetlana Točilkina