Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1931. gads

1931.gadsklases audzinātājs – Leonards Latkovskis
Velta – Marija Borovska
Teodors Beķers
Milda Bogdāne
Ērika Elvīra Caune
Jānis Valdemārs Dinga
Elza Glāzniece
Vilma Kalniņa
Jānis Edgars Karps
Jūliāna Latkovska
Vera Marija Rozīte
Helga Alīse Šenberga
Jānis Zilbers
Fricis Zilbers