Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2002. gads

2002.gads 12a A.Bērziņaklases audzinātāja – Anita Bērziņa
Līga Baginska
Anna Dembovska
Lolita Iļjina
Lāsma Kļeščenogova
Olga Kovaļčuka
Jolanta Lazdiņa
Tatjana Lilientāle
Kristīne Piļjanovska
Karīna Pleša
Jānis Pocevičs
Inga Rudzīte
Mārcis Rudzītis
Anete Sargūne
Gatis Svētiņš
Andris Upenieks

2002.g. Gunta Žildeklases audzinātāja – Gunta Žilde
Jānis Grandāns
Lana Kraukliņa
Inga Kravale
Renārs Ķuze
Gatis Ķepītis
Evita Mikšēna
Kaspars Mosāns
Jānis Peņģerots
Anda Podniece
Ingrīda Pole
Elīna Saulīte
Olga Severova
Kaspars Sīmanis
Dace Vilcāne