Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1948. gads

1948.gada izlaiduma klase audz.Irēna DūmaKlases audzinātājs – Irēna Dūma
Ilga Āboliņa
Biruta Aizelksne
Matilde Alksne
Jānis Ambainis
Pēteris Avens
Herta Ciša
Velta Gredzena
Milda Jansone
Biruta Kalniņa
Roberts Kalniņš
Ārija Kaufmane
Aina Kauliņa
Dzidra Krūkle
Aina Krūmiņa
Aina Lapsa
Ermīne Ozola
Jānis Pilskalns
Irēna Saitiņa
Erna Sproģe
Jānis Zālītis