Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mācību gads un brīvdienas 2024./2025. m. g.

Mācību gads sākas 2024. gada 2. septembrī.
1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2025. gada 30. maijā.
9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2025. gada 13. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2025. gada 20. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

Pirmais semestris ilgst no 2024. gada 2. septembra līdz 2024. gada 20. decembrim;
Otrais semestris ilgst 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2025. gada 6. janvāra līdz 2025. gada 30. maijam;
9. klases izglītojamiem – no 2025. gada 6. janvāra līdz 2025. gada 13. jūnijam;
12. klases izglītojamiem – no 2025. gada 6. janvāra līdz 2025. gada 20. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

rudens brīvdienas –no 2024. gada 21. oktobra līdz 2024. gada 27. oktobrim;
ziemas brīvdienas – no 2024. gada 23. decembra līdz 2025. gada 5. janvārim;
pavasara brīvdienas – no 2025. gada 10. marta līdz 2025. gada 16. martam;
vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2025. gada 31. maija līdz 2025. gada 31. augustam.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/347966-noteikumi-par-2024-2025-macibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku