Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mācību gads un brīvdienas 2022./2023. m. g.

2022./2023. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2022. gada 1. septembrī.
1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm mācību gads noslēgsies 2023. gada 31. maijā, savukārt 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:
Pirmais semestris ilgs no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;
Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam;
9. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam;
12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
Rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
Pavasara brīvdienas no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

/Avots: 18.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”/

Mācību gads un brīvdienas 2021./2022. m. g.

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

Mācību gadā ir divi semestri:
*Pirmais semestris – no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;
*Otrais semestris 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam;
9. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam;
12. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
*Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
*Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
*Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;
*Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem no 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 11. februārim.
Projektu nedēļa 3., 6., 9. un 12. klasēm no 2021. gada 11. aprīļa līdz 2021. gada 14. aprīlim.

Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.

Mācību gads un brīvdienas 2020./2021. m. g.

Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.
9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

*1.klasēm papildu brīvdienas no 2021.gada 1. februāra līdz 5. februārim.

Projektu nedēļa 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12. klasei no 2021.gada 6. aprīļa līdz 9. aprīlim.

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.

Mācību gads un brīvdienas 2019./2020. m. g.

Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 2020.gada 3. februāra līdz 7. februārim.

Projektu nedēļa – no 2020.gada 6. aprīļa līdz 10. aprīlim.

Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.

Mācību gads un brīvdienas 2018./2019.m.g.

Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

1.–8.klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

9.klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.

12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 21. jūnijā.

9. un 12.klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 2019.gada 4. februāra līdz 8. februārim.

Projektu nedēļa – no 2019.gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim.

Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit

Mācību gads un brīvdienas 2017./2018.m.g.

Mācību gads sākas 1.septembrī.

1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm mācību gads beidzas 2018. gada 31.maijā.

9.klasēm mācības beidzas 18.maijā, bet mācību gads beidzas 14.jūnijā.

12.klasei mācības beidzas 18.maijā, bet mācību gads beidzas 21.jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

* pirmais semestris ilgst no 2017.gada 1.septembra līdz 22.decembrim;

* otrais semestris ilgst: 1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 2018.gada 8.janvāra līdz 31.maijam;

9.klasēm – no 2018.gada 8.janvāra līdz 14.jūnijam;

12.klasēm – no 2018.gada 8.janvāra līdz 21.jūnijam.

Mācību gadā ir šādas brīvdienas:

* rudens brīvdienas – no 2017.gada 23.oktobra līdz 27.oktobrim;

* ziemas brīvdienas – no 2017.gada 25.decembra līdz 2018.gada 5.janvārim;

* pavasara brīvdienas 1.–11.klasēm – no 2018.gada 12.marta līdz 16.martam;

* pavasara brīvdienas 12.klasei – no 2018.gada 19.marta līdz 23.martam;

* vasaras brīvdienas 1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 2018.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 2018.gada 5. februāra līdz 9. februārim.

Projektu nedēļa – no 2018.gada 14. maija līdz 18. maijam.

Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku – šeit

Mācību gads un brīvdienas 2016./2017.m.g.

Mācību gads sākas 1.septembrī.
1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm mācību gads beidzas 31.maijā.
9.klasēm mācības beidzas 13.maijā, bet mācību gads beidzas 9.jūnijā.
12.klasei mācības beidzas 13.maijā, bet mācību gads beidzas 16.jūnijā.
Mācību gadu veido divi semestri:
* pirmais semestris ilgst no 2016.gada 1.septembra līdz 21.decembrim;
* otrais semestris ilgst:
1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 2017.gada 5.janvāra līdz 31.maijam;
9.klasēm – no 2017.gada 5.janvāra līdz 9.jūnijam;
12.klasēm – no 2017.gada 5.janvāra līdz 16.jūnijam.
Mācību gadā ir šādas brīvdienas:
* rudens brīvdienas – no 2016.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim;
* ziemas brīvdienas – no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada 4.janvārim;
* pavasara brīvdienas 1.–11.klasēm – no 2017.gada 13.marta līdz 17.martam;
* pavasara brīvdienas 12.klasei – no 2017.gada 20.marta līdz 24.martam;
* vasaras brīvdienas 1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 2017.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.
* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 2017.gada 6. februāra līdz 10. februārim.
Projektu nedēļa – no 2017.gada 6. februāra līdz 10. februārim.
Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku – šeit

Mācību gads un brīvdienas

Mācību gads sākas 1.septembrī.
1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm mācību gads beidzas 30.maijā.
9.klasēm mācības beidzas 13.maijā, bet mācību gads beidzas 10.jūnijā.
12.klasei mācības beidzas 13.maijā, bet mācību gads beidzas 17.jūnijā.
Mācību gadu veido divi semestri:
* pirmais semestris ilgst no 1.septembra līdz 18.decembrim;
* otrais semestris ilgst:
1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 4.janvāra līdz 30.maijam;
9.klasēm – no 4.janvāra līdz 10.jūnijam;
12.klasēm – no 4.janvāra līdz 17.jūnijam.
Mācību gadā ir šādas brīvdienas:
* rudens brīvdienas – no 26.oktobra līdz 30.oktobrim;
* ziemas brīvdienas – no 21.decembra līdz 1.janvārim;
* pavasara brīvdienas 1.–11.klasēm – no 14.marta līdz 18.martam;
* pavasara brīvdienas 12.klasei – no 21.marta līdz 25.martam;
* vasaras brīvdienas 1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 31.maija līdz 31.augustam.
* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 8. februāra līdz 12. februārim.
Projektu nedēļa – no 1. februāra līdz 5. februārim.
Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku – šeit

Mācību gads un brīvdienas 2013./2014.

Mācību gads sākas 2.septembrī.

1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm mācību gads beidzas 30.maijā.
9.klasēm mācības beidzas 16.maijā, bet mācību gads beidzas 13.jūnijā.
12.klasei mācības beidzas 16.maijā, bet mācību gads beidzas 20.jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:
* pirmais semestris ilgst no 2.septembra līdz 20.decembrim;
* otrais semestris ilgst:
1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 6.janvāra līdz 30.maijam;
9.klasēm – no 6.janvāra līdz 13.jūnijam;
12.klasēm – no 6.janvāra līdz 20.jūnijam.

Mācību gadā ir šādas brīvdienas:
* rudens brīvdienas – no 28.oktobra līdz 1.novembrim;
* ziemas brīvdienas – no 23.decembra līdz 3.janvārim;
* pavasara brīvdienas 1.–11.klasēm – no 17.marta līdz 21.martam;
* pavasara brīvdienas 12.klasei – no 24.marta līdz 28.martam;
* vasaras brīvdienas 1.–8.klasēm un 10.–11.klasēm – no 2.jūnija līdz 29.augustam.
* 1.klasēm papildu brīvdienas – no 10. februāra līdz 14. februārim.

Projektu nedēļa – no 3. februāra līdz 7. februārim.

Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku – šeit.

Mācību gada plāns 2012./2013.

Ar MK noteikumiem par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku var iepazīties šeit.