Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Olimpiādes

Kopsavilkumi par iepriekšējiem mācību gadiem:
Olimpiādes 2005./2006.
Olimpiādes 2006./2007.
Olimpiādes 2007./2008.
Olimpiādes 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2010./2011.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2011./2012.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2013./2014.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2014./2015.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2015./2016.

Sasniegumi starpnovadu fizikas olimpiādē

14. janvārī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) fizikā 9. – 12. klasēm, kurā Aleksa Kitajeva (9.b klase) un Laila Bicāla (10. klase) ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Anita Seikovska.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

6. decembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) vācu valodā 10. – 12. klasēm, kurā Gundars Vuškārnieks (10. klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva atzinību.

9. decembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) vēsturē 9. – 12. klasēm, kurā Beāte Skrabutena (12. klase) ieguva 3. vietu, Luīza Jakovļeva (9.a klase), Anastasija Gorpeņuka (9.b klase), Kate Kondrāte (9.b klase), Aleksa Kitajeva (9.b klase), Laila Bicāla (10. klase), Vendija Kažemaka (10. klase), Adriāna Misiņa (10. klase), Edīte Visocka (11. klase), Samanta Ērgle (11. klase) un Evelīna Paula Ķerķe  (12. klase) ieguva atzinību. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Iveta Krastiņa.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādē

25. novembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) bioloģijā 9. – 12. klasei, kurā Kate Kondrāte (9.b klase), Edīte Visocka (11. klase) un Samanta Ērgle (11. klase) ieguva 1. vietu, Vendija Kažemaka (10. klase), Laila Bicāla (10. klase) un Linards Lukss (10. klase) ieguva 2. vietu, Darja Kmito (10. klase), Beāte Skrabutena (12. klase), Elīza Luksa  (12. klase), Andis Daugavietis (12. klase) un Evelīna Paula Ķerķe  (12. klase) ieguva 3. vietu. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.
Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

3. novembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) angļu valodā 10.-12.klasei, kurā Beāte Skrabutena  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Edīte Visocka (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 2. vietu, Nikola Gasperoviča  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Adriāna Misiņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Mikuss Krēbss (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova), Samanta Ērgle (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Evelīna Paula Ķerķe (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu, Ieva Ambaine (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Laila Bicāla  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Aivija Putniņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla) un Elīza Luksa  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādē 5. – 8. klasēm

26. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Justīne Riekstiņa (6.b klase, skolotāja Anita Seikovska) ieguva 3. vietu, Anastasija Gorpeņuka (8.b klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

29. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Linards Lukss (9.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva atzinību.
9. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm, kurā Elīza Luksa (11. klase, skolotāja Inga Ozoliņa) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

18. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasei, kurā Sonora Balode (12. klase, skolotāja Armanda Lasmane), Evelīna Paula Ķerķe (11. klase, skolotāja Silga Stučka), Elīza Luksa (11. klase, skolotāja Silga Stučka), Beāte Skrabutena (11. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu, Krista Priede (12. klase, skolotāja Armanda Lasmane) ieguva 2. vietu, Andis Daugavietis (11. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 3. vietu.
26. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasei, kurā Andis Daugavietis (11. klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 3. vietu.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!

Sasniegumi starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

4. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm, kurā Linards Lukss (9.b klase, skolotāja Velta Rulle) ieguva 3. vietu.
Paldies ikvienam par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

RTU IZV Atklātā inženierzinātņu olimpiāde

RTU Inženierzinātņu vidusskola jau 7. reizi rīko Atklāto inženierzinātņu olimpiādi (AIZO) 9. klašu skolēniem. Olimpiādes saturu veido matemātikas, fizikas, ķīmijas un informātikas uzdevumi. Tā ir lieliska iespēja pārbaudīt zināšanas eksaktajā jomā pirms drīzumā gaidāmā matemātikas olimpiādes 2. posma. Mūsu olimpiādes 1. kārta notiek tiešsaistē. Vairāk informācijas par olimpiādi un pieteikšanās anketa ir pieejama šeit.

Sasniegumi starpnovadu vācu valodas olimpiādē

16. decembrī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. -12. klasei, kurā Gundars Vuškārnieks (9.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva 3. vietu.
Paldies skolēnam un skolotājai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!