Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Olimpiādes

Kopsavilkumi par iepriekšējiem mācību gadiem:
Olimpiādes 2005./2006.
Olimpiādes 2006./2007.
Olimpiādes 2007./2008.
Olimpiādes 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2010./2011.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2011./2012.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2013./2014.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2014./2015.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2015./2016.

Sasniegumi starpnovadu olimpiādē

Esam saņēmuši Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes rīkojumu par pārskatītiem bioloģijas olimpiādes rezultātiem 10. – 12. klašu grupā – sveicam Kati Kondrāti (10. klase) un Edīti Visocku (12. klase) ar iegūto 1. vietu, Anastasiju Gorpeņuku (10. klase) ar iegūto 3. vietu un Samantu Ērgli (12. klase) ar iegūto atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto un paldies skolotājai Evitai Valdbergai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi novada vācu valodas olimpiādē

12. aprīlī notika novada olimpiāde vācu valodā 8. klasēm, kurā Kevins Sekers (7.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ir izcīnījis 1. vietu.

Sveicam Kevinu ar sasniegto, paldies skolotājai Ritai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

9. februārī tiešsaistē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiādes II posms 8. - 9. klasei, kurā Kaiva Annika Avotiņa (8.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva atzinību.
Sveicam Kaivu Anniku ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

10. martā notika novadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Armands Striķis (5.a klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) un Karlīna Lodīte (7.b klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva 2. vietu, Evita Pujāte (5.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa), Renārs Valdbergs (5.a klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) un Sanita Siņica (6.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 3. vietu.

Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

1. februārī tiešsaistē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiādes II posms 11. – 12. klasēm, kurā Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu un Samanta Ērgle (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 2. vietu.

Edīte Visocka ir uzaicināta piedalīties olimpiādes III posmā!

Sveicam jaunietes ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi Edītei olimpiādes nākamajā kārtā 3. aprīlī!

Sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

3. februārī notika novadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Linards Lukss (11. klase, skolotāja Ilze Luksa) ieguva 3. vietu.
Paldies par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi atklātajā Latvijas un novadu mācības olimpiādes I kārtā

24. janvārī tiešsaistē norisinājās Latvijas un novadu mācības olimpiādes I kārta, kurā labus rezultātus un uzaicinājumu piedalīties olimpiādes II kārtā ir saņēmušas Agrita Andersone (5.b klase), Evita Pujāte (5.b klase) un Elīza Kurcalte (7.b klase). Skolnieces olimpiādei sagatavoja skolotāja Iveta Krastiņa.

Paldies skolniecēm un skolotājai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei un veiksmi nākamajā posmā!

Sasniegumi vēstures olimpiādē

9. decembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) vēsturē 9. – 12. klasēm, kurā Anastasija Gorpeņuka (10. klase, skolotāja Iveta Krastiņa),  Vendija Kažemaka (11. klase, skolotāja Iveta Krastiņa) un Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Iveta Krastiņa) ieguva 3. vietu, Keita Kristiāna Brūniņa (9.b klase, skolotāja Mārīte Skrabutena) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sasniegumi vācu valodas olimpiādē

5. decembrī tiešsaistē notika novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm, kurā Gundars Vuškārnieks (11. klase) ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnu gatavoja skolotāja Rita Jakovļeva.

Paldies Gundaram un skolotājai Ritai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

30. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) bioloģijā 9. – 12. klasei, kurā Viviāna Jaudzema (9.a klase), Keita Kristiāna Brūniņa (9.b klase), Kate Kondrāte (10. klase), Edīte Visocka (12. klase) ieguva 3. vietu un Alise Orlova (9.b klase), Anastasija Gorpeņuka (10. klase) ieguva atzinību. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!